Yönetmelik Değişti: 125 Bin Memurun Yemek Yardımı Sorunu Çözüldü!

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. 2022 memur yiyecek yardımı ne kadar oldu?

Yönetmelik Değişti: 125 Bin Memurun Yemek Yardımı Sorunu Çözüldü!

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayımlandı. İtfaiye ve zabıta personeline yiyecek yardımı maddesine, yönetmeliğin uygulanamayacağı durumlar için sadece 2022 ve 2023 yıllarında olmak üzere günlük 100 gösterge rakamını geçmeyecek şekilde belirleme getirildi.

Buna göre; gösterge rakamının memur katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda yemek yardımı yapılacak. Yönetmelik değişikliğinin tam metni:

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine geçici maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 2- 25/8/2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme'nin Üçüncü Kısmının Dördüncü Bölümünde yer alan Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme'nin "İtfaiye ve zabıta personeline yiyecek yardımı" başlıklı 12 nci maddesinde ve "Yerel yönetimlerde çalışan kamu görevlilerine yemek yardımı" başlıklı 16 nci maddesinde belirtilen kumanya yardımı; bu Yönetmeliğin uygulanamayacağı durumlarda ve 2022 ve 2023 yıllan ile sınırlı olarak, günlük 100 gösterge rakamını geçmemek üzere belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılması şeklinde uygulanabilir. Bu şekilde yapılan ödeme aylık 2100 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutan geçemez."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

125 BİN MEMURUN SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği ( BEM-BİR-SEN), yönetmelik değişikliğine ilişkin sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, yemek yardımı sorununun çözüme kavuşturulduğu ifade edildi. 125 bin memurun yıllardır süren yemek yardımı sorununun, yemek yardımının nakdi olarak verilmesi ile çözüldüğü belirtildi.

Söz konusu personellere günlük 23,54 lira yemek parası ödenecek. Aylık yemek yardımı tutarı 494 TL'yi geçemeyecek.