Anunnakiler Aramızda Mı?

Yeni dünya düzenine dair yazımızdan sonra Anunnakiler’e dair birçok soruya maruz kaldık. Sümer metinlerine göre Anunnakiler’in birkaç binyıllık dönemde...

Rıza CEYLAN Rıza CEYLAN Eğitimci / Şair -Yazar Radyo Programcısı NLP Master Practitioner.
Tüm Yazıları

Yeni dünya düzenine dair yazımızdan sonra Anunnakiler’e dair birçok soruya maruz kaldık. Sümer metinlerine göre Anunnakiler’in birkaç binyıllık dönemde ihtiyaçlarını karşılamak için dünyaya tekrar geldikleri düşünecek olursak, yeni dünya düzeni olarak adlandırdığımız yapı içerisinde Anunnakilerin izlerini aramak gerekir.

Anunnakiler; Mısır Sümer Maya gibi bütün eski medeniyetlerde altın ve yiyecek sunulan yarı insan yarı hayvan şeklinde tasvir edilen tanrılar. Günümüz medeniyetine ışık tutan Sümer metinlerinde Anunnaki adı verilen, anlamı: “Gökten İnen Elliler” olan bir takım varlıklar. Metinlerde gökyüzünden inen varlıkların insanlara bilmedikleri şeyleri öğrettikleri, bunların karşılığında altın yiyecek ve değerli madenlerden aldıkları bahsedilmektedir. Bazı araştırmacılar Anunakilerin insan bilincinin evrimini hızlandırmak için dünyaya geldiklerini yanlış yaptıklarını düzeltmek amacıyla tekrar dünyaya geleceklerini söylemektedirler.

Sümerler Astronomi konusunda ileri derecede bilgiliydi. Yazıyı hukuk sistemini meclisi, tekerleği, birçok ilaç çeşidini Sümerler bulmuştur. Sümer metinlerinde yazılanlara göre bu kadar ilerlemelerini Gökten İnen Ellilerin Anunnakilerin verdiklerini bilgilere borçlulardır. Sümerler Mezopotamya’da (bugünkü Irak Suriye Türkiye’nin bir kısmı) yaşamıştır .Sümerlerden ayrı olarak Amerika’da yaşayan Maya uygarlığına dair yapılan kazı çalışmalarında Astronot kıyafetli ve yıldızlara doğru yolcu taşıyan roket şeklindeki heykellerde olduğu gibi Anunnakilerin izlerine rastlamak mümkündür.

Tarihin tam olarak çözülemeyen gizemlerinden biri olan Anunnakilerin dünyaya gelme sebebi; 12. Gezegen olarak bilinen yaşadıkları Nibura gezegeninin bozulan atmosferini düzeltmek için kullanacakları altını bulmak istemeleridir. Günümüz bilim insanlarının Planet X adını verdikleri Nibura’da bir yıl 3600 dünya yılına eşittir.
Araştırmacıların teorilerine göre; Nuh tufanından önceki zaman diliminde reptilianlar dünya ile ilgili amaçlarına o dönemdeki insanların üstün meziyetlere ve yeteneklere sahip olması nedeniyle başarılı olamamış ve yer altındaki tünellerde yaşamak zorunda kalmışlardır. Sonraki dönemlerde DNA’mızda bulunan 12 sarmalın 2’ye indirilmesi ile negatif varlıklar, insanlara hükmetmeye başlamış, dünya gidişatını değiştirmek yönünde başarılı olmuşlardır. Yeni dünya düzeni adı altında reptilian ve maşalarının amacı oluşturacakları yeni inanç sistemi sayesinde negatif varlıklara tapınmayı ve onlar için gerekli negatif enerji ile besleyip büyümeyi sağlamaktır. Artan frekans ve enerji seviyesi her geçen gün insanların algılarını değiştirmekte, zihin kontrol sistemi argümanları kullanılarak insanlar bilinçsiz bırakılmaya - unutturulmaya çalışılmaktadır. Büyük resmi görebilen , dünyanın gidişatına dikkat edenler sahte uzaylı istilası gibi insan eliyle planlanılanları anlamaktadır. Dünyayı yönetmek isteyen Anunnakilerin güdümündeki sürüngenimsi reptilian varlıklar kendi üstleri olarak bildiklerine asla karşı çıkmazlar. Dolayısıyla Anunnaki tanrısı Enki’ye hizmet ederler.

Günümüzde yeni dünya düzeni adı altında dünyaya istedikleri doğrultuda yönetmek isteyen güçler; insanları istedikleri bir inanç sistemi ile kendilerine inandırarak, bütün dinleri ortadan kaldırmayı istemektedirler. Bu amaç doğrultusunda dünyayı savaşlar, depremler , yangınlar, sel baskınları , hastalıklar , ekonomik krizler , demokrasi adı altında işgal edilen ülkeler, aç susuz bırakılıp göçe zorlanan kitleler ile insan yaşamı için zorlaştırmaktadırlar.

İnsan olarak bizlere düşen Tin Suresi 4. Ayeti (Biz insanı en güzel biçimde yarattık) hatırlayarak zahiri boyutta gördüklerimizi batıni boyutta sorgulamamızdır.

Evrendeki en büyük enerji sevgidir. Sevginiz bol olsun. Muhabbetle…

Rıza CEYLAN
Eğitimci / Şair -Yazar
NLP Master Practitioner