Öğretmenlik Meslek Kanunu Üzerine

Öğretmenlik meslek kanunu yasalaştı. Hepimize kutlu, uğurlu olsun. Üzerinde çok tartışmalar yaşandı. Bazı sendikalar, bu konuyla ilgili eylemler yaptı. Şurası bir...

Hasan GÖKTEN Hasan GÖKTEN Eğitimci Yazar Beden Eğitimi Öğretmeni ve Antrenörü.
Tüm Yazıları

Öğretmenlik meslek kanunu yasalaştı. Hepimize kutlu, uğurlu olsun. Üzerinde çok tartışmalar yaşandı. Bazı sendikalar, bu konuyla ilgili eylemler yaptı. Şurası bir gerçek ki sadece Öğretmenlikte değil her alanda bilgileri güncel tutabilmek son derece büyük önem taşımaktadır. Üstelik öğretmenlik gelecek nesilleri hayata hazırlayan, ülke yönetimini devralacak gençleri vizyon sahibi yapmayı hedefleyen bir meslektir. Yani bilimden, teknolojiden, ahlaki değerlerden asla taviz verilmemesi gereken hep ileriye, hep ileriye bakılması zorunlu olan bir meslektir. Şurası çok açık ki, bir çok öğretmen mezun olduktan sonra kendini geliştirmek adına hiçbir şey yapmamaktadır. Üniversitede onlarca yıl önce öğrendiği bilgilerle meslek hayatını devam ettirmektedir. Gelecek nesiller için bu kadar önem taşıyan bir meslek grubunun böyle bir noktada olması çok korkutucudur.

Öğretmenlik meslek kanunu tam da bu yüzden çok büyük önem taşımaktadır. Kanımca bu kanun, kendi alanlarında güncel bilgilere sahip olan, vizyon sahibi olan, dünyayı takip eden, gelecek nesillere uyum sağlamayı bilen, özellikle bilgisayar teknolojisini içselleştirmiş bir meslek olmayı hedeflemiştir.

Akademik çalışmalar yaparak kariyer basamaklarını bir bir aşan öğretmen arkadaşlarımız, maaşlarında da ciddi bir artışı hak edecektir. Akademik çalışmalar yaparak aynı zamanda kendini güncel tutacaktır. Yani nereden baksanız kazan kazan anlayışı var. Bu kanuna itiraz eden sendikaların savunduğu en büyük tez, eşit işe eşit ücret politikasına aykırı olduğudur. Oysa öğretmenler arasındaki güncellik kavramına asla değinilmemektedir. Bir tarafta akademik çalışmalar yaparak kendini geliştiren bir öğretmen, diğer tarafta onlarca yıl önce mezun olmuş ve o bilgilerle yeni nesillere şekil vermeye çalışan bir öğretmen! Tabii ki ikisi arasında bir fark olmalı.

Macaristanla yapmış olduğumuz bir Erasmus projesinde edindiğim izlenimler beni çok şaşırtmış ve doğrunun ne olduğunu sorgulamaya itmişti. Şöyle ki; Macaristan’da yedi yılda bir öğretmenlere bir sınav yapılıyor. Bu sınavda öğretmenlerin ne kadar güncel olduğu ölçülüyor. Sınav sonucunda başarılı olan öğretmenler öğretmenliğe devam ediyor. Sınavı başaramayan öğretmenler meslekten ihraç ediliyor. Çünkü temel bakış açısı şu, sen devlet tarafından görevlendirilmiş, Macar çocuklarını geleceğe hazırlayan bir bireysin. Sen bu çocukları geleceğe hazırlayanmayacaksan, bu mesleği yapamazsın. Bizim Öğretmenlik meslek kanunumuzu bu kadar da katı değil üstelik. Bundan dolayı eşit işe eşit ücret mantığı ile yapılan itirazların yersiz olduğu düşüncesindeyim.

Öğretmenler arasında olumlu yönde bir gelişme yaşanacağını, herkesin birbirini teşvik edeceğini düşünüyorum.

Öğretmenlik meslek kanunumuz tekrar kutlu ve uğurlu olsun.

Eğitimci Yazar / Hasan GÖKTEN