Yargıtay'dan Kıdem ve İhbar Tazminatına İlişkin Emsal Karar

Annesinin cenazesine gitmek için iş yerinden telefonla izin alması nedeniyle tüm hakları feshedilerek işten çıkarılan çalışanın açtığı dava neticesinde Yargıtay, tüm çalışanlara müjde niteliğinde emsal bir karar açıkladı.

Yargıtay'dan Kıdem ve İhbar Tazminatına İlişkin Emsal Karar

Bir fabrikada sigortalı olarak çalışan gece bekçisi, annesinin vefat haberini aldı. Bu haberle birlikte memleketine yola çıkan işçi, çalıştığı fabrikayı arayarak durumu açıkladı ve işe gelemeyeceğini haber verdi. Cenaze işlemlerinin tamamlanmasının ardından çalıştığı yere dönen işçi, 3 gün izin almaksızın işe gelmediği gerekçesiyle işten çıkarıldığını öğrendi. Üstelik hakkı olmasına rağmen ne kıdem tazminatı ne de ihbar tazminatı ödemesi alamayacağını öğrendi.

Yargıtay Devreye Girdi!

Mağduriyetini giderebilmek için İş Mahkemesi'ne başvuran gece bekçisi, vefat haberini telefonla arayarak işyerine bildirdiğini, buna rağmen 3 gün izinsiz işe gelmediği gerekçesiyle tutanak tutularak işten çıkarıldığını söyledi.Davacının yıllık izinlerini kullanması ve bunların maaş bordrolarına yansıtılması, resmi tatiller ve bayramlarda çalışan işçinin ücretli izinlerini kullandığı gerekçeleri ile davacı haksız bulundu. Davacının karara itiraz etmesiyle Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Devreye Girdi.

Haber

Yıllarca süren davaya son noktayı Yargıtay koydu: fesih haksız!

Yargıtay, davacının işe gelmediği sürelerde annesinin cenazesinde olduğunu ve bu 3 günü yıllık izninden kullandığını belirtti.

Yargıtayın verdiği kararda: “İşçinin yıllık iznini kullandığını belirterek işyerine gelmemesi, işverence izinli sayılmadığı sürece devamsızlık halini oluşturur. İşçinin işe devamsızlığı, her durumda işverene haklı fesih imkanı vermez. Devamsızlık süresi, ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü ya da bir ayda üç işgünü olmadıkça, işverenin haklı fesih imkanı yoktur. Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, davacının annesinin ölümü nedeniyle devamsızlık yaptığı ve bu sebeple işe devamsızlığının haklı sebebe dayandığı anlaşıldığından, işverence yapılan feshin haklı nedene dayanmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. Bu maddi ve hukuki olgular nazara alındığında kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerekirken yazılı gerekçeyle reddine karar verilmiş olması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir” ifadeleri yer aldı.