Vergi borcu yapılandırmasında son günler! Acele edin!

7326 sayılı yapılandırmadan yararlanmak için son başvuru tarihi 31 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar uzatıldı. Uzmanlar sürenin bitmesine günler kala bu sürenin tekrar uzatılmayacağı uyarısında bulundu.

Finans 20.09.2021 - 13:25 20.09.2021 - 14:41

7236 nolu yapılandırma kanunu kapmsamında sağlık sigortası, işsizlik primi, SGK ve KYK borçlarının da dahil olduğu devlete olan borçlar kolayca yapılandıralabiliyor. 7326 nolu yapılandırma kanunu kapsamında faizler siliniyor ve borç yeniden taksitlendiriliyor.

Daha önce son gün 30 Ağustos olarak duyurulan son başvuru tarihi 30 Eylül'e kadar uzatılmıştı. Uzmanlar başvuru süresinin yeniden ötelemenyeceğini hatırlatarak vatandaşlara başvrularını son güne bırakmamaları konusunda uyarıda bulundu. 

7326 sayılı vergi yapılandırma kanunu hangi borçlar için geçerli?

 • İşsizlik sigortası primleri,
 • Genel Sağlık Sigortası primleri, Sigorta primleri,
 • İş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları,
 • 30.04.2021'den önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları,
 • Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar,
 • Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, İsteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri,
 • Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların; henüz ödenmemiş fer'ileri,
 • 6183/48. madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar, 5510/Ek-5, Ek-6 ncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler.

Ayrıca borçların 2021 yılı Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş olması bekleniyor.

Yapılandırma başvuruları nasıl yapılır?

Genel Sağlık Sigortası borçları için başvuru şartı aranmayacak, tüm borçlar otomatik olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılandırılacaktır. Genel sağlık sigortası dışında kalan borçların yapılandırılması için yapılaması gereken işlemler şunlardır: 

 • 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir SGİM/ SGM'ye,
 • İşverenler, e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili SGİM/SGM''ye,
 • Kamu idarelerinin (4/c) borçları için, e-sigorta kanalıyla, elden veya posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı'na,
 • Kamu idarelerinin idari para cezaları için ise, e-sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla iş yerinin bağlı bulunduğu SGİM/SGM'ye, başvuru yapılabilecektir.
 • Primlerini kendi ödeyenler, e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu SGİM/SGM'ye,
 • 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları, ihya borçlarını e-Devlet üzerinden veya bağlı olduğu SGİM/SGM'ye 01/07/2021 – 01/11/2021 tarihleri arasında başvuru yapabileceklerdir.

Diğer vergi borçları için yapılandırmalar vergi dairelerinden şahsen yapılabileceği gibi İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden de Yapılandırma İşlemleri menüsünden çevrimiçi olarak yapılabilmektedir.