TİGEM Personeli GYS ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Değişti

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği değişti. Yönetmelik değişikliği kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Kamu Gündemi - Gülşah Konuk Akın

19 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmelik değişikliği kararı yayımlandı. Yönetmelikte yer alan Teknik Uzman ve Seyis ibaresi yürürlükten kaldırıldı. Seyis ibaresi, aynı maddenin ikinci fıkrasının (f) bendinin (1) numaralı alt bendine "Hizmetli" ibaresinden sonra gelmek üzere eklendi.

Sınavlar için TİGEM'de en az 6 yıl görev yapmış olmak şartı getirildi. 

YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Yönetmeliğin 8 maddesinde; Teknik Şef, Şef, Uzman veya Çözümleyici pozisyonlarında ayrı ayrı veya toplam en az 2 yıl çalışmış olmak

Sivil Savunma Uzmanı veya Koruma Güvenlik Amiri kadrosunda/pozisyonunda ayrı ayrı veya toplam en az 1 yıl çalışmış olmak

 Koruma ve Güvenlik Amiri pozisyonunda en az 3 veya Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı pozisyonunda en az 5 yıl çalışmış olmak

 TİGEM'de Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Veznedar pozisyonlarında ayrı ayrı veya en az 2 yıl çalışmış olmak ve en az 5 yıl hizmeti bulunmak

Muhasebeci veya Şef yardımcısı pozisyonlarında ayrı ayrı veya toplam en az 2 yıl çalışmış olmak

Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Daktilograf, Puantör veya Veznedar pozisyonunda ayrı ayrı veya toplam en az 3 yıl çalışmış olmak

 Koruma ve Güvenlik Amiri olarak atanabilmek için;  En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,  Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı olarak en az 2 veya Koruma ve Güvenlik Grup Şefi olarak en az 3 yıl görev yapmış olmak

Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı olarak atanabilmek için;  En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak, Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak en az 5 yıl görev yapmış olmak

Muhasebeci Yardımcısı veya Şef Yardımcısı pozisyonlarında ayrı ayrı veya toplam en az 3 yıl çalışmış olmak  şeklinde değişiklik yapıldı.

GYS VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV KURULU ÜYELERİ

Sınav Kurulu veya kurulları, Genel Müdür tarafından belirlenecek personel birimi temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyelerden teşekkül eder. Sınav Kurulu üyeleri, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına alınacak personelden fiilen yürütülmekte olan kadro unvanı ve öğrenim itibarıyla lisansüstü öğrenim hariç daha düşük seviyede olamazlar.

 

HABERİ PAYLAŞ: