Tarımda İstihdamı Artırmaya Yönelik Destek Açıklandı! Genç Çiftçilere Hibe Verilecek!

Genç çiftçiler için hibe desteği açıklandı. Genç çiftçi desteği şartları nelerdir, hangi evraklar gerekiyor? Detaylar haberimizde…

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Kamu Gündemi - Dilan Duygu

Genç çiftçi desteği alabilmek için, Tarım ve Hayvancılık bakanlığının internet sitesinden başvuru yapılır. Bakanlığın “Genç Çiftçi” programına kaydolunduktan sonra, başvuru dilekçesi doldurulur. Sistemden çıktı alınarak, gerekli evraklarla birlikte bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerine müracaat edilir. Genç çiftçi desteği ile genç girişimcilere 30.000’e kadar hibe verilir.

Genç Çiftçi Desteği Başvuru Şartları Nelerdir?

Hibe desteği, nüfusu 20.000’den az olan kırsaldaki çiftçilere verilir. Genç çiftçi desteğine başvurabilmek için gerekli olan şartlar şunlardır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Okur-yazar olmak (okur-yazarlığını ispatlayacak bir belgeye sahip olmak)
 • 18-40 yaş aralığında olmak (18 yaşını doldurmuş, 41’den gün almamış olmak)
 • Örgün eğitime devam ediyor olmamak
 • Hibe talep edilen konuda daha önce bakanlığın başka herhangi bir projesinden faydalanmış olmamak
 • Daha önce genç çiftçi desteğine hak kazanmış fakat sözleşmeyi imzalamamış veya sonradan projesi iptal edilmiş olmamak
 • Hayvan sahibi çiftçilerin, 50’den fazla küçükbaş ve 15’den fazla büyükbaş hayvana sahip olmaması
 • Arı yetiştiricileri ve bal üreticilerinin, 50’den fazla kovanı olmaması
 • Başvuru tarihinden itibaren katma değer vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak
 • Askerlik görevini ifa etmiş olmak (veya askerlik yükümlülüğü bulunmamak) ve hüküm giymiş olmamak
 • Başvurulan tarihten itibaren herhangi bir yerde ücretli çalışıyor olmamak

Genç Çiftçi Desteği İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Tarım ve Hayvancılık bakanlığının internet sitesi üzerinden kayıt yaptırıldıktan sonra gereken evraklar toplanarak, bakanlığın ilgili müdürlüklerine bizzat başvuru yapılır. Başvuru sırasında genç çiftçi desteği için gerekli olan belgeler aşağıda sıralanmıştır:

 • Genç çiftçi başvuru dilekçesi (sistemden çıktı alınmalıdır)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Okur-yazar olduğuna dair belge (diploma, tasdikname, okuryazarlık belgesi vb.)
 • İkametgâh belgesi
 • Proje kapsamında belirtilen bir arazi veya işletme varsa buna dair tapu/ kira sözleşmesi (muhtar veya noter onaylı olmalıdır)
 • Proje tanıtım formu  (sistemden çıktı alınmalıdır)
 • Taahhütname  (sistemden çıktı alınmalıdır)
 • Ücretli çalışan olmadığına dair kendisine ve eşine ait belge ( SGK’den alınmalıdır)
 • Vergi mükellefi olmadığına dair kendisine ve eşine ait belge
 • Gelir tespit belgesi

Genç Çiftçi Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Genç çiftçi desteğine başvuru yapmak için ilk önce genç çiftçi programına kayıt yaptırılır. Sisteme üye olunduktan sonra, belirlenen şifre ile sisteme giriş yapılmalıdır. Giriş yapıldıktan sonra açılan sayfada başvuru işlemleri kısmından yeni başvuru kısmına tıklanır. Açılan sayfada çiftçi bilgileri bulunur.

Nüfus cüzdanında yer alan TC kimlik numarası, adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi gibi bilgiler sitem tarafından MERNİS’ten çekilir. Bu bilgilerin doğruluğu da kontrol edilmeli, yanlışlık varsa ilgili bakanlığın il ve ilçe birimlerine bildirilmelidir.

Daha sonra genç çiftçi desteği projesi ile ilgili bilgilerin olduğu kısımlar doldurulmalıdır. Bu adımda bakanlığın proje kapsamında gerçekleştirdiği örnek projeler seçilebilir. Projenin detaylarıyla ilgili kısımlar bu adımda belirlenir ve proje büyük oranda bu sırada şekillenir.

Başvuru tamamlandıktan sonra kaydedilmeli ve sistemden çıktısı alınmalıdır. Başvuru dilekçesi, gerekli olan diğer evraklarla birlikte bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerine teslim edilmelidir. Başvuru dosyası, başvuru sahibi tarafından bizzat elden teslim edilmelidir.

Genç Çiftçi Hibe Konuları Nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı, genç çiftçilere belirli konularda destek verir. Çiftçiler de aldıkları hibeyi, bu doğrultuda kullanmalıdırlar. Bakanlığın belirlediği hibe konuları aşağıda sıralanmıştır.

1)    Hayvansal Üretim Konuları

 • Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
 • Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi
 • Arı ürünleri (arı sütü, polen vb.) üreticiliği
 • İpek böceği yetiştiriciliği ve tesis kurma
 • Kanatlı hayvan yetiştiriciliği ( yumurta tavuğu, hindi, kaz, ördek, bıldırcın vb.) ve tesis kurma

2)    Bitkisel Üretim Konuları

 • Sebze, meyve yetiştiriciliği
 • Örtü altı kontrollü tarım (sera) 
 • Çok yıllık yem bitkisi üreticiliği
 • Süs bitkisi, fidan ve fide yetiştiriciliği
 • Kültür mantarı yetiştiriciliği
 • Tıbbi ve aromatik bitkiler, yöresel ürünler yetiştiriciliği, tesis kurma, paketleme, depolama, işleme
 • Coğrafi işaretli bitkisel ve hayvansal organik tarım

Genç Çiftçi Desteği Örnek Projeleri

Projeye başvuru esnasında, gerçekleştirilmek istenen projeyle ilgili sistem iki seçenek sunar: birincisi, bakanlığın gerçekleştirdiği genç çiftçi örnek projelerinden birini seçmek; ikincisi, bu projelerden ilham alınarak yeni bir proje oluşturmak. Bakanlığın sunduğu örnek projeler şunlardır:

 • Büyükbaş ve küçükbaş yetiştiriciliği: (manda, sığır, koyun, keçi yetiştiriciliği, kombine et, ırk veya melezleri) proje kapsamında TİGEM tarafından temini sağlanacak olan projeler
 • Arı yetiştiriciliği, bal ve arı ürünleri üretimi: araç ve ekipman temini proje kapsamında TAB tarafından sağlanacak olan projeler
 • Araç ve ekipman temini KOZABİRLİK tarafından sağlanacak projeler: 60 metrekare kapalı alan, 1 termometre sıcaklık, 4 paket yumurta ve 250 adet dut fidanı dikecek kapasiteye sahip tesislerin hazırlanmasına dair projeler
 • Tarım ve Orman bakanlığı tarafından temini sağlana projeler: yumurta yetiştiriciliği; 80 metrekareden oluşan, 400 tavuk bulundurabilecek kapasitedeki tesislerin kurulmasına dair projeler


Genç Çiftçi Destek Programı Kapsamındaki Harcamalar Nelerdir?

Haber

Genç çiftçi destek programı kapsamındaki gider kalemleri, verilen hibe ile karşılanır. Başvurulan proje bakanlık tarafından kabul edilse bile, her gider proje kapsamında karşılanmaz. Genç çiftçi destek programı kapsamında desteklenen giderler şunlardır;

 • Fidan
 • Fide
 • Tohum
 • Misel 
 • Yumurta
 • Torf
 • Arı
 • Arılı kovan
 • Boş kovan
 • Canlı hayvan 
 • Yeni tesis giderleri

Genç Çiftçi Desteği Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Genç çiftçi desteği hakkında bilinmesi gereken şeyler vardır. Hibe desteğine başvuracak genç çiftçilerin, daha sonra meydana gelebilecek sorunlardan kaçınmak için bu hususları dikkate alması gerekir.

 • Genç çiftçi destek projesi toplam 3 yıldan oluşan bir projedir. İlk yıl uygulama yılı, birinci yılın ardından devam eden 2 yıl takip yıllarıdır.
 • Hibe almaya hak kazanıldığı fakat sözleşme esnasında imzalanmaktan vazgeçildiği durumda veya çiftçinin ilgili mevzuata aykırı davranışlarından dolayı sözleşmenin iptali durumunda, 2 yıl boyunca bakanlığın genç çiftçi projesine tekrar başvuru yapılamaz.
 • Proje yılları içerisinde sahip olunan hayvanlar, ilgili bakanlığın il veya ilçe yürütme biriminin onayı alınarak elden çıkarılabilir.
 • Proje kapsamında hibe almaya hak kazanıldıktan sonra, takip eden 5 gün içerisinde sözleşme imzalanmalıdır. Süre aşımı durumunda genç çiftçi hibe hakkını kaybeder. Bu gibi durumların yaşanmaması için, başvuru sürecinin başından itibaren tarihler takip edilmelidir.
 • Genç çiftçi projesi kapsamında hibe almaya hak kazanıldıktan sonra, sözleşme imzalanmadan önce başvuru sahibinin vefat etmesi durumunda, mirasçılar sözleşmeyi imzalayarak hibe hakkından faydalanamazlar. Fakat sözleşmenin imzalanmasından sonra vefat gerçekleşirse, yasal mirasçıların ortak kararı ile, hibe desteği hakkı yasal mirasçılarına intikal eder.
 • Hayvansal üretim projelerinde; büyükbaş ve küçük baş hayvan temini TİGEM tarafından, arı yetiştiriciliği, bal üretimi ve arı ürünleri projeleri kapsamında yapılacak alımlar TAB tarafından, ipek böceği yetiştiriciliği ve buna ilişkin alımlar KOZABİRLİK tarafından gerçekleştirilir.
 • Projeye dahil olunduktan sonra, proje kapsamında 3 yıl boyunca elde edilen taşınmazlar satılamaz ve kiralanamaz. Kullanım hakkı da, il veya ilçe yürütme biriminin onayı olmadan devredilmez.
 • Projeye dahil olunduktan sonra, devam eden 3 yıl boyunca eş, anne, baba, kardeş ve çocuklardan mal ve hizmet alımı yapılamaz.
 • Projesine başvuru yapılmadan önce gider kalemleri belirlenmeli, bu gider kalemleriyle ilgili özellikler ek bir dosya hazırlanarak başvuru esnasında ilgili birimlere iletilmelidir.

Genç çiftçi desteği kapsamında verilen bilgiler mutlaka doğru ve ispatlanabilir olmalıdır. Başvuru esnasında ve hibe alındıktan sonra, ilgili mevzuata aykırı davranışlarda bulunulması durumunda, yapılan hibe faizi ile beraber geri alınır. Bu nedenle sürecin en başında itibaren dürüst olmak, yanlış bilgi vermemek ve hibeyi aldıktan sonra ödemeyi belirtilen alanlarda kullanmak çok önemlidir. 

HABERİ PAYLAŞ: