Tarım ve Orman Bakanlığı 118 sürekli işçi alacak! Sınav yok!

Tarım ve Orman Bakanlığı İşkur üzerinden 24 Eylül'e kadar yapılan başvuruları kabul ediyor. Aşçı, şoför, kaynakçı gibi çeşitli meslek gruplarına alım yapıyor.

İlan 20.09.2021 - 15:37 20.09.2021 - 17:01

Tarım ve Orman Bakanlığı bugün yayınladığı ilanda  belirtilen birimlerde istihdam edilmek üzere, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 4857 sayılı İş Kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere işçi alımı yapılacağını duyurdu. Çeşitli meslek gruplarından toplamda 118 işçi alınacak. İtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek noter kurası ile belirlenecektir. Öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecektir.

Hangi meslek grupları için alım yapılıyor?

Tarım ve Orman bakınlığının alım yapacağı meslek grupları aşığıdaki tablodan bakılabilir. 

Başvuru tarihleri ne zaman?

Başvuru tarihleri ve süreç ile ilgili detaylı bilgiler ise şöyle:

Başvuru nasıl yapılacak?

Başvurular https://esube.iskur.gov.tr/ üzerinden alınacak. 

Başvuru şartlara neler?

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,
 4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
 5. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını aşmamış olmak,
 6. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
 7. Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
 8. Özel şartlarda belirtilen eğitim düzeyi ve belgelere ilanın yayımlandığı gün itibarıyla sahip olmak,
 9. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,
 10. Alınacak işçilerin deneme süresi 90 (doksan) gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,
 11. Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyet ve hayvan bakımı işlerinde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,
 12. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir). 

Başvuru kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.