Tapu harçlarına indirim geliyor!

Konut satışlarında yaşanan düşüşün ardından, satışlara ivme kazandırmak için yeni tedbir ve teşvik önlemleri gündemde. Bunlardan bir tanesi de tapu harçlarına indirim yapılması.

Finans 14.10.2021 - 13:29 14.10.2021 - 13:29

Konut satışlarında yaşanan düşüşün ardından, satışlara ivme kazandırmak için yeni tedbir ve teşvik önlemleri gündemde. Üzerinde çalışılan özel taslağa göre, 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında, kişinin kendisi için satın aldığı evlerde ebeveyn başına 300 bin TL, çocuk başına ise 150 bin TL'lik bölümün tapu harcından muaf tutulması planlanıyor.

İlgili kanun teklifi ise şu şekilde:

MADDE 1 - 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 59'uncu maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir. 
“s) Üzerine kayıtlı tam veya hisseli konut bulunmayan kisilerin ivaz karsılığında konu devir alma ve iktisabında konutun beyan edilen devir ve iktisap bedelinin; kendisi için 300.000 TL'si, varsa eşi için ayrıca 300.000 TL'si ve varsa en fazla iki çocuk için geçerli olmak üzere her bir çocuk için ayrıca 150.000 TL'si (Bu istisna konutun en az 5 yıl boyunca yerleşim adresi olarak kullanılması koşuluna bağlıdır. Konutun 5 yıldan önce satılması veya kiraya verilmesi durumunda zamanında alınmayan harç tutarı gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bentte yer alan tutarlar her yıl başında yeniden değerleme oranında artırılır.)" 

MADDE 2 - Bu Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.