Ticaret Bakanlığı Yüksek Maaşla Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım ilanı yayınladı. Bakanlık tarafından yayınlanan ilanda 22 bilişim personeli alınacağı açıklandı. Başvuru tarihleri, Başvuru şartları ve diğer tüm detayları kamu gündemi olarak haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

Ticaret Bakanlığı Yüksek Maaşla Memur Alıyor! İşte Başvuru Şartları...

Ticaret Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım ilanı yayınladı. Bakanlık tarafından yayınlanan ilanda 22 bilişim personeli alınacağı açıklandı. Başvuru tarihleri, Başvuru şartları ve diğer tüm detayları kamu gündemi olarak haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

Yayınlanan ilanda "Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 22 (Yirmi iki ) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

f) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.

ÖZEL ŞARTLAR I-) KURUMSAL YAZILIM MİMARI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

1) Kurumsal Yazılım Geliştirme süreçlerine hakim olmak ve büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde .NET teknolojileriyle en az 8 yıl iş tecrübesine sahip olmak ve bunu belgelemek,

2) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak:

 •  Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)
 •  Microsoft Certified Application Developer (MCAD)

3) Yazılım ölçekleme konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak, yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak,

4) Kullanıcı sayısı 10.000 den fazla olan ve ürünleri ülke genelinde kullanılan büyük çaplı yazılım projelerinde yazılım mimarı olarak görev yapmış olmak,

5) Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

6) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konularında tecrübe sahibi olmak,

7) .NET Core hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

8) .NET Framework, C#, ASP.NET MVC, Entity Framework, LinQ SQL, IIS teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9) Çok Katmanlı mimari, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 10)Jquery, Ajax, CSS, Javascript, Typescript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak,

11) Ön yüz geliştirme teknolojileri (Vue, Angular ya da React) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

12) Native ve Hybrid Mobil uygulama (Android, IOS, Windows Mobile) geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak, 13) İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede MS SQL ve/veya ORACLE ve/veya PostgreSQL bilgisine sahip olmak,

14) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve İleri seviye SQL ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak,

15) IBM MQ, RabbitMQ, Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

16) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

17) Kural motorları üzerinde tecrübe sahibi olmak,

18) Websocket, Loglama, güvenlik ve yetkilendirme konularında tecrübe sahibi olmak,

19) Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,

20) IIS 7.0 ve üzeri sürümlerde web uygulaması yayınlama (deployment) konusunda tecrübe sahibi olmak,

21) Web Uygulama Güvenliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

22) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

23) Versiyon kontrol sistemleri(TFS,GIT,SVN) ve CI-CD (Continuous IntegrationContinuous Delivery) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

24) Kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

25) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

26) Agile Yazılım Geliştirme Metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

27) İş analistliği ve gereksinim belirleme metotları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

28) İş kuralları (business rules), sınıf diyagramları (class diagrams) ve öge-ilişki çizenekleri (entity relationship diagrams), UML tasarım ve geliştirme deneyimine sahip olmak,

29) Geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının doğrulamasına yönelik test süreç, teknik ve otomasyon araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

30) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak, Yazılım ekiplerini, bir projenin analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarında koordine edebilecek, yönetebilecek yeterlilikte olmak,

31) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

Tercihen

 •  .NET ve Java EE Framework konularının her ikisinde de tecrübe sahibi olmak,
 •  PMP sertifikasına sahip veya eğitimine katılmış olmak,
 •  CMMI Dev konusunda Eğitim veya Uzmanlık sertifikasına sahip olmak,
 •  COBIT, ITIL/ISO 20000, ISO 27001 ve CMMI konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 •  NoSQL veri tabanları konusunda deneyimli olmak ve proje içeriğine göre NoSQL ihtiyaç kapsamını belirleyecek bilgi ve tecrübe sahibi olmak

II-) KURUMSAL PROJE YÖNETİCİSİ (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

1) Geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının doğrulamasına yönelik test süreç, teknik ve otomasyon araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

2) Bilişim sistemleri konusunda en az on (10) yıl tecrübeli olmak,

3) Kullanıcı sayısı 10.000 den fazla olan ve ürünleri ülke genelinde kullanılan büyük çaplı yazılım projelerinde proje yöneticisi olarak görev yapmış olmak,

4) Yazılım kapsam yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,

5) Yaygın yazılım lisanslama modelleri konusunda bilgi sahibi olmak,

6) Yazılım geliştirme metotları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7) Gereksinim analizi süreçlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak

8) İş süreçleri ve kurumsal mimari modelleme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

9) İş kuralları (business rules), sınıf diyagramları (class diagrams) ve öge-ilişki çizenekleri (entity relationship diagrams), UML dilini kullanarak kurumsal uygulamaların tasarım ve geliştirme deneyimine sahip olmak,

10) Çevik (Agile)Yazılım Geliştirme Metodolojileri (SCRUM veya RUP) konusunda bilgi, tecrübe sahibi ve sertifika sahibi olmak,

11) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak, Yazılım ekiplerini, bir projenin analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarında koordine edebilecek, yönetebilecek yeterlilikte olmak,

12) Geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının doğrulamasına yönelik test süreç, teknik ve otomasyon araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

13) İş akışı grafikleri hazırlama bilgisine sahip ve bu konudaki yazılımları kullanabiliyor olmak,

14) Nesne yönelimli programlama (OOP) konusunda bilgi sahibi olmak, 15) İlişkisel veri tabanı tasarımı ve kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak, 16) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

17) Takım çalışmasına yatkın olmak, analitik düşünce yapısına sahip olmak,

18) Yazılım mimarileri konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

19) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

20) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

21) Takım yönetimi, yazılım proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak,

22) Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak,

23) BPEL, BPMN 2.0 konularında bilgi ve proje deneyimi sahibi olmak,

24) CMMI konularında bilgi, tecrübe sahibi olmak,

25) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak:

 •  Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)
 •  Microsoft Certified Application Developer (MCAD) 26) Aşağıdaki sertifikalardan en az birine sahip olmak;

27) Project Management Professional (PMP) sertifikasına en az 5 yıldır sahip olmak

28) CMMI 3 seviyesindeki yazılım geliştirme ekibinde Proje Yöneticisi olarak iş tecrübesine sahip olmak,

29) TOGAF sertifikasına sahip olmak, 30) Yazılım ölçekleme konusunda Common Software Measurement International Consortium (COSMIC) sertifikasına sahip olmak,

Tercihen

 •  Proje bütçesi oluşturma ve bütçe yönetimi konusunda deneyimli olmak,
 •  Kamu satınalma prosedürleri konusunda bilgi sahibi olmak,

III-) KIDEMLİ UYGULAMA YAZILIMI GELİŞTİRME UZMANI (5 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

1) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

2) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak,

3) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,

4) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

5) Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

6) .NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

7) .NET Framework, ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC, C# .NET, ADO.NET, Entity Framework, LinQ, IIS 8.0 ve üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak,

8) JQuery, AJAX Teknolojileri, CSS, XML, Javascript, HTML, XHTML vb. Web teknolojilerine hâkim ve deneyim sahibi olmak,

9) Ön yüz geliştirme teknolojileri (Vue, Angular ya da React) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

10) RESTful, WCF, Mikroservis, Web API ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

11) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,

12) SQL-Server üzerinde T-SQL, Stored Procedure ve Function yazma konularında tecrübe sahibi olmak,

13) IBM MQ, RabbitMQ gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

14) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

15) Kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama standartları ve standartların uygulanması k onusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

16) Unit test, fonksiyonel test ve entegrasyon testi konularında bilgi sahibi olmak,

17) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GIT, SVN) kullanmış olmak,

18) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmesi gerekmektedir.

Tercihen

 Microsoft Certifıed Solutions Developer (MCSD): Web Applications sertifikasına sahip olmak,

 Java EE Framework konusunda tecrübe sahibi olmak

IV-) KIDEMLİ ALTYAPI VE KONFİGURASYON UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

1) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

2) Network, firewall, load balancer, proxy konuları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

3) IIS, NGINX, Weblogic vb. web sunucuları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

4) Continuous Integration / Continuous Delivery konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

5) TSF, GIT, SVN konularında deneyimli olmak,

6) Log yönetimi araçlarında deneyim sahibi olmak,

7) Mikroservis mimarileri ve teknolojilerinde deneyim sahibi olmak,

8) Konteyner kullanım ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak (Docker, Kubernetes, vs),

9) İzleme(monitoring) uygulamalarına konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

10) Linux işletim sisteminde deneyim sahibi olmak,

11) Bulut(cloud), dağıtık mimari, sanallaştırma konularında bilgi sahibi olmak,

12) Nesne-yönelimli teknolojiler, web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojilere hâkim olmak,

13) Yazılım altyapı ve geliştirme süreçleri konularında tecrübe sahibi olmak,

14) Loglama, kod atım otomasyonları, versiyon yönetimi, farklı platformlarda yazılımı test edebilme, yük, stres ve performans testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

15) Yazılım yaşam döngüsü ve sürekliliği konusunda tecrübeli, kurulum ve idamesinin sağlanabilmesi konusunda tecrübe ve bilgi sahibi olmak,

V-) UYGULAMA YAZILIMI GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi - Tam Zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

1) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

2) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak,

3) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,

4) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

5) Çok katmanlı mimarı hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, 6) .NET Framework, ASP.NET, ASP.NET MVC, C# .NET, ADO.NET, Entity Framework, LinQ, IIS 8.0 ve üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak,

7) JQuery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyim sahibi olmak,

8) Ön yüz geliştirme teknolojileri (Vue, Angular ya da React) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

9) Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,

10) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,

11) SQL-Server üzerinde T-SQL dil bilgisine sahip olmak,

12) Kodlama standartları ve standartların uygulanması konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

13) Unit test ve fonksiyonel test konularında bilgi sahibi olmak,

14) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, GIT, SVN) kullanmış olmak,

15) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmesi gerekmektedir.

Tercihen

 •  .NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 •  Microsoft Certifıed Solutions Developer (MCSD): Web Applications sertifikasına sahip olmak,

 PHP, Pytthon veya Java EE ile gerçekleştirilen bir adet kurumsal uygulama yazılımı projesinde yer almış olmak

VI-) YAZILIM (FRONT-END) UZMANI (1 kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

1) Web ara yüz tasarımı konusunda en az üç (3) yıllık deneyimi olan ve bu konudaki çalışmalarını bir Portfolyo dosyası ile sunabilecek olmak,

2) Web kullanıcı deneyimi (User Experience) ve tasarım trendleri konusunda bilgi ve ilgi sahibi olmak,

3) Tasarım dengesi, tasarım bütünlüğü, tipografi, menü-navigasyon mantığı, renk teorisi, animasyon, sayfa düzeni, sayfa yerleşimi vb. görsel tasarım prensiplerinde derinlemesine bilgi sahibi olmak,

4) Grafik tasarım programlarını ileri düzeyde kullanabilmek,

5) Çok katmanlı yazılım mimarilerinde uygulama geliştirme bilgisine ve tecrübesine sahip olmak,

6) JavaScript, HTML5, CSS3 ile web tabanlı yazılım geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

7) Ön yüz geliştirme teknolojileri (Vue, Angular ya da React) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

8) JSON, AJAX, SAOP ve RESTfull web servisleri ile çalışmış ve bilgi sahibi olmak,

9) SASS, LESS, STYLUS gibi CSS ön işlemcilerinden haberdar ve en az birisini kullanmış olmak,

10) Öncelikli web tarayıcıları ile uyumlu Responsive tasarımlar yapabilen ve Bootstrap, Material Design altyapısını bilgisine sahip olmak

11) Redux ve/ve ya Reactive Design konularında deneyimli olmak,

12) Cache'leme ve sistem verimliliği ile ilgili uygulama geliştirme konularında deneyim sahibi olmak,

13) TFS, GIT, SVN gibi kod versiyonlama araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Tercihen

 •  React Native ve/veya Ionic 3.0 ve üzeri tecrübeye sahip olmak,
 •  Tercihen .Net veya .Net Core ile geliştirme tecrübe sahibi

VII-) MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRİCİSİ (1 kişi – Tam Zamanlı – Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)

1) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

2) En az 2 yıl mobil uygulama geliştirme alanında deneyimli,

3) React Native, Redux veya benzeri state management kütüphanesi tecrübesine sahip olmak,

4) React Native ile iOS ve Android platformlarında uygulama geliştirmiş olmak,

5) HTML5, CSS3, AJAX konularında tecrübe sahibi olmak,

6) JavaScript, TypeScript, ES6 konularında tecrübe sahibi olmak,

7) Webpack, Npm ve Yarn hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8) Responsive design & adaptive design konularında tecrübe sahibi olmak,

9) UI, UX deneyim sahibi olmak,

10) Cihaz odaklı UI kurallarına hakim,

11) RESTFUL API, Web Api, JSON, XML, Web Servisler oluşturma ve entegre etme konusunda deneyim sahibi olmak,

12) Google Firebase, Realtime Database deneyim sahibi olmak,

13) App Store ve Google Play üzerinde uygulama yayınlama bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

14) TFS, GIT, SVN gibi kod versiyonlama araçları konusunda tecrübe sahibi olmak,

15) Unit test ve fonksiyonel test konularında bilgi sahibi olmak,

Tercihen

 •  Native IOS ve/veya Android uygulamaları geliştirmiş olmak,
 •  App Store veya Google Play Store'da referans uygulama gösterebilen,
 •  .Net veya .Net Core ile geliştirme tecrübesi olmak,
 •  Bilgi güvenliği ve güvenli yazılım geliştirme prensipleri konusunda bilgi sahibi olmak,

Diğer kadrolar ve başvuru detayları için başvuru kılavuzunu inceleyebilirsiniz.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
banner1037

Gelişmelerden Haberdar Olun

@