Yargıtay Üyeleri Arasından Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulu Oluşturulacak

ANKARA (ANKA)- Meclis Genel Kurulu’nda Yargıtay Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi kabul edildi. Yasaya göre temyiz üzerine gelen dosyalarda çıkabilecek görev ve işbölümü uyuşm

Haberler 02.04.2015, 04:19
Yargıtay Üyeleri Arasından Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulu Oluşturulacak

ANKARA (ANKA)- Meclis Genel Kurulu’nda Yargıtay Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi kabul edildi. Yasaya göre temyiz üzerine gelen dosyalarda çıkabilecek görev ve işbölümü uyuşmazlıklarını çözmekle görevli, Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulu oluşturulacak.

Genel Kurul’da dün Yargıtay Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi kabul edildi.

Yasanın getirdiği düzenlemeler şöyle:

-DAVA DOSYALARININ YARGITAYA GÖNDERİLMESİ VE HUKUK İŞBÖLÜMÜ İNCELEME KURULU-

Adliye mahkemelerinden Yargıtay hukuk dairelerine temyiz incelemesi yapılmak üzere gönderilecek dava dosyalarının temyiz dilekçesinde gösterilen daire ismiyle bağlı kalınmaksızın mahkeme hâkimi tarafından  yapılan işbölümüne göre görevli dairesi de belirtilerek ilgili daireye gönderilmesi sağlanacak.

-HUKUK İŞBÖLÜMÜ İNCELEME KURULU-

Temyiz üzerine gelen dosyalarda çıkabilecek görev ve işbölümü uyuşmazlıklarını çözmekle görevli, Hukuk Genel Kurulu Başkanı olarak görevlendirilen Yargıtay Birinci Başkanvekilinin başkanlığında, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca aynı daireden birden fazla olmamak kaydıyla Yargıtay üyeleri arasından bir yıllık süre için görevlendirilen dört asıl ve dört yedek üyeden oluşan Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulu oluşturulacak. Bu Kurul bünyesinde bir büro kurulacak; burada çalışmak üzere yeteri kadar tetkik hâkimi ve personel görevlendirilecek.

Dosya kendisine gönderilen ilgili hukuk dairesi, bir ay içinde yapacağı ön inceleme sonucunda işbölümü bakımından kendisini görevli görmez ise, gerekçesiyle birlikte dosyayı Hukuk İşbölümü İnceleme Kuruluna gönderecek. Bir aylık sürenin bitiminden sonra gönderme kararı verilemeyecek. Kurul tarafından yapılan ön inceleme sonucunda verilen işbölümüne ilişkin karar kesin olacak.

Kurul, Başkanvekili ve dört asıl üyenin katılımıyla toplanacak ve oyçokluğuyla karar verecek. Başkanvekilinin bulunmadığı durumlarda asıl üyelerden en kıdemlisi toplantıya başkanlık edecek; asıl üyelerin eksikliği yedek üyelerin katılımıyla tamamlanacak.

Kurul, ayda en az iki hafta çalışacak. Bu süre zarfında Kurul üyeleri dairelerindeki çalışmalara katılmayacak.

-DEVLET ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT DAVASI-

Devlet aleyhine açılan tazminat davası, ilk derece ve bölge adliye mahkemesi hâkimlerinin fiil ve kararlarından dolayı, Yargıtay ilgili hukuk dairesinde; Yargıtay Başkan ve üyeleri ile kanunen onlarla aynı konumda olanların fiil ve kararlarından dolayı Yargıtay Dördüncü Hukuk Dairesinde ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülecek. Dava, bu dairenin Başkan ve üyelerinin fiil ve kararlarından dolayı ise, yargılama Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesinde yapılacak. Verilen kararların temyiz incelemesi Hukuk Genel Kurulunca yapılacak. Temyiz incelemesine, kararı veren başkan ile üyeler katılamayacak. (ANKA)

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@