Türkiye Kalkınma Bankası Yeniden Yapılandırılacak

ANKARA (ANKA) -Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Türkiye Kalkınma Bankası yeniden yapılanma süreci içine girecek. Bütün bu kalkınma istihdam projelerini düzenlemek ve onlara yeterli desteği vermek için yeniden yapılandırılacak” dedi

Haberler 02.04.2015, 13:25
Türkiye Kalkınma Bankası Yeniden Yapılandırılacak

ANKARA (ANKA) -Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Türkiye Kalkınma Bankası yeniden yapılanma süreci içine girecek. Bütün bu kalkınma istihdam projelerini düzenlemek ve onlara yeterli desteği vermek için yeniden yapılandırılacak” dedi.

Davutoğlu, İstihdam, Sanayi Yatırımı ve Üretimi Destekleme Paketi’ni açıkladı. Davutoğlu, 11 ayaklı tedbir paketiyle üretimin, istihdamın teşvik edileceğini, sanayi yatırımı ve reel sektörün üretim imkanlarını geliştirecek bazı önemli adımların atılacağını belirtti. Davutoğlu, grup toplantısında emeklilere yapılacak zam açıklamasını da tekrar hatırlatarak, “Bin TL'nin altında emekli aylığı alanlara 100 lira seyyanen  zam yapıyoruz. Bin liranın üzerine geçen aylıkları da bin 100 liraya tamamlıyoruz. Emeklilerimizin hayat standartlarının düzeltilmesi yönünden son derece önemli bir adım. Ayrıca emekli olup ticaret faaliyetinde bulunan emeklilerimiz için de Sosyal Güvenlik Destek Primi olarak yüzde  15’lik yapılan kesintiyi yüzde 10’a çekiyoruz. Yine 65 yaş aylığına yüzde 37'lik artışla 200 lira ek yapıyoruz” dedi.

-“İŞKUR’DAN İŞ GÜCÜ DESTEĞİ”-

Davutoğlu, “Birinci olarak İstihdam artırıcı adımlar mahiyetinde İŞKUR’dan iş gücü desteği. Yeni işçilerimizin yeni iş hayatına başlamaları esnasında devletin işverenleri çok ciddi katkıları olacak. Özel sektör iş yerlerinde altı ay süreyle iş başı eğitimle çalışacak kursiyerlere  İŞKUR tarafından net asgari ücret ödenecektir. Yani bir işveren, istihdam için 6 aylık iş başı eğitim programı esnasında, ücretleri asgari ücretleri İŞKUR tarafından ödenecek. Bu işverenlerimizin istihdama teşvik edilmesi yanında çok ciddi bir mesleki eğitim desteğidir. 6 aylık süre boyunca işverene hiçbir maliyet yüklenmeyecek şekilde asgari ücret  ödenecektir. İşverenin kursiyerler için yaptığı harcamalar vergi matrahından düşülecek. İş başı eğitim programı sonrası, kursiyerler aynı iş kolunda işe alınırsa, imalat sektöründe 3.5 yıl, diğer sektörlerde ise 30 ay boyunca SGK işveren primi İŞKUR tarafından ödenecek. Yani İmalat sektöründe  toplamda 4 yıl destek sağlanmış oluyor. 6 ayı eğitim olarak doğrudan İŞKUR tarafından asgari ücret olarak ödenen dönem, 3,5 yıl da SGK işveren priminin ödendiği dönem. Diğer sektörlerde ise bu 6 ay artı  2,5 yıl şeklinde. 2015 Temmuz ayına kadar bu işbaşı eğitim başlanırsa, iş başı eğitim için verilecek destek 6 ay değil 1 yıl olacak” dedi.

-“TOPLUM YARARINA120 BİN YENİ İSTİHDAM SAĞLAYACAĞIZ”-

Toplum yararına çalışanların sayısını arttıracaklarını vurgulayan Davutoğlu, “İmzalanacak kararname ile toplum yararına120 bin yeni istihdam sağlayacağız. Yatırım teşvikleri bağlamında, yatırımlara daha çok vergi indirimi sağlıyoruz. Bildiğiniz gibi vergi indiriminde, bir yatırım bir işletme dönemi var. Yatırım döneminin teşvik edilmesi, ilk aşamada yapılacak destek anlamına geliyor. Yatırımcılarımızın 2015 ve 2016 yıllarında  gerçekleştirecekleri yatırım harcamalar için, elde edecekleri tüm kazançlara daha yüksek miktarda vergi indirimi uygulanacak. Yatırıma katkı tutarının, oranları, birinci bölgede daha önce hiç yoktu. Şimdi yüzde 50 artırıyoruz. İkinci bölgede yüzde 10’dan yüzde 55’e çekiyoruz. Üçüncü bölgede yüzde 20’den, yüzde 60’a. Dördüncü bölgede yüzde 65’e. Beşinci bölgede yüzde 70’e. Altıncı bölgede yüzde 80’e olarak muhafaza ediyoruz” diye konuştu.

-“YÜKSEK  TEKNOLOJİ YATIRIMLARINA TAM DESTEK VERİLECEK”-

Davutoğlu, yüksek  teknoloji yatırımlarına tam destek vereceklerini belirterek, “Bir çok AR-GE toplantılarında da gündeme getirdim. İleri teknoloji sınıfında yer alan yatırımlar öncelikli yatırımlar kapsamına alınacak ve  beşinci bölge desteklerinden yararlandırılacaktır. Orta yüksek teknoloji içeren projeler, yatırımlar bağlamında da alınabilecek ek tedbirleri de görüşmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

-“YENİ YATIRIMCIYA DAHA FAZLA DESTEK VERİLECEK”-

Yeni yatırımcıya daha fazla destek vereceklerini ve vergi indirimi sağlayacaklarını dile getiren Davutoğlu, “Şu anda birinci bölge için, teşvik uygulamalarında yüzde 10 olan oran, 15’e, ikinci bölge için 15’ten 20’ye, üçünü böle için yüzde  25’e, dördüncü bölge için yüzde 30’a, beşinci bölge için 40’a, altıncı  bölge için yüzde 50’ye artırıyoruz.Büyük ölçekli yatırımlarda ise bu teşvikler birinci bölge için 25’e, ikinci bölgede yüzde 30’a, üçüncü bölgede yüzde 30’a, dördünce bölgede yüzde 40’a, beşinci bölgede yüzde  50’ye, altıncı bölgede yüzde 60’a getirilecek” dedi.

Davutoğlu, “Sigorta prim işveren desteği primi hem süre hem oran itibariyle artırılıyor. Şu anki mevcutta sigorta primi işveren hissesi desteği, birinci bölgede yokken iki yıla, ikinci bölgede üç yıla, üçüncü bölgede üç yıldan beş yıla, dördüncü bölgede altı yıla, beşinci bölgede yedi, altıncı bölgede 10 yıla çıkarılacak. Bunlar da yatırım esnasında yatırımcıya verilen destekler” diye konuştu.

-“ÖZKAYNAK KULLANIMINA VERGİ KOLAYLIĞI SAĞLANACAK”-

Finansmana erişim alanının genişletilmesi ve atılacak adımlar konusunda önemli kararlar aldıklarını söyleyen Davutoğlu, “Özkaynak kullanımına vergi kolaylığı. Tam destek sağlanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde  25 Mart’ta kabul edilen kanun ile, öz sermaye ile finansmana vergi kolaylıkları getirilmiştir. Böylece sermaye artırımı yapan şirketler için, sermayenin belirli bir kısmı kurum kazancından indirilebilecektir. Bu uygulama ile şirketler kredi almak suretiyle, borçlanarak yaptıkları yatırımlardan çok daha avantajlı bir şekilde, öz sermayenin artırılması suretiyle yaptıkları yatırımlarda teşvik edilecektir. Bu şirketlerimizin sermaye yapılarını güçlendirecek, şirketlerimizin borçluluk oranlarını minimize edilecek ve sermaye yapıları üzerinden de krizlere dirençli, sermaye yapısı güçlü şirketlerimizin doğuşuna vesile olacaktır” dedi.

-“VADELİ İTHALATTA KKDF ORANI SIFIRA İNDİRİLECEKTİR”-

Davutoğlu, vadeli ithalatta Kaynak Kullanımı Destekleme Fon (KKDF) oranı sıfıra indirileceğini ve  böylece sanayi girdi maliyetinin azalacağını belirtti. AR-GE ve tasarıma daha fazla destek sağlanacağını söyleyen Davutoğlu, “Tam da niteliksel dönüşümü ortaya koyan çalışmalardır. Tasarım aşaması, en fazla değerin yapıldığı aşama. Nihai ürün kadar, o ürüne giden bütün süreçlerdeki etkin katkıyı artıracak bir dönem. KOBİ’lerin siparişe dayalı ARGE ve tasarım faaliyetleri  desteklenecektir” diye konuştu.

-“HAZİNE DESTEKLİ KEFALET KAPSAMI GENİŞLETİLECEK”-

Hazine destekli kefalet kapsamının genişletileceğini dile getiren Davutoğlu, “Hazine kaynaklarından kredi, 1 milyar tutarındaki kaynak 2 milyar Türk Lirasına çıkartılmıştır. Böylelikle kredi fonu aracılığıyla 20 milyar Türk Lirası tutarına kadar hazine kefaleti verilebilmesinin önü açılmıştır.  Bakanlar kurulu kararıyla, yararlanabileceklerin kapsamı genişletilmiş. Kapsama imalatçı kobiler ile kadın girişimcilerde ilave edilmiştir” ifadelerini kullandı.

-“KOBİLERE VE KADIN GİRİŞİMLERE İLAVE DESTEKLER SAĞLANACAK”-

Davutoğlu, imalatçı kobilere ve kadın girişimlere ilave destekler sağlanacağını vurgulayarak, “Her bir KOBİ için 1,5 milyon Türk Lirası olan kefalet limiti, imalatta faaliyet gösterenler için 2,5 milyon liraya, her bir risk grubunda olan imalatçı KOBİ'ler için ise 3 milyon Türk Lirasına çıkarılmıştır. Kadın girişimcilerimiz için, kadın istihdamının artırılması amacıyla yeni bir düzenleme başlatılmıştır. 100 bin Türk Lira'ya kadar ve beş yıl vadeli kredileri için yüzde 85 oranında kefalet imkanı sağlamaktadır” dedi.

-“ARGE’YE DAYALI YATIRIMLAR İÇİN PROJE VE FİNANSMAN GELİŞTİRECEĞİZ-

Davutoğlu, onuncu adım olarak,  “ARGE’ye dayalı sanayi yatırımlar için proje ve finansman modeli geliştireceğiz. TÜBİTAK tarafından başta enerji ulaştırma ve sağlık sektörleri olmak üzere imalat saniyesinde hazırlanan projeler, Türkiye Kalkınma Bankası aracılığıyla desteklenecektir. Fizibilite çalışmaları TÜBİTAK tarafından sonuçlandırılacaktır. Projeler özel sektör tarafından hayata geçirilecek. TÜBİTAK gerektiği taktirde bu şirketlere uzun bir süre ortak olabilecektir. Burada bir hususu daha dikkatlerinize getirmek istiyorum. Türkiye Kalkınma Bankasının yeniden yapılanma süreci içine girmesidir. Bütün bu kalkınma istihdam projelerini düzenlemek ve onlara yeterli desteği vermek için yeniden yapılandırılacak. Ve dünyadaki örnekleri ile rekabet edebilecek düzeye getirilecek” diye konuştu.

-“KOBİ’LERE TEMİNAT KOLAYLIĞI SAĞLANACAK”-

KOBİ’lere teminat kolaylığı da sağlanacağını vurgulayan Davutoğlu, “Taşınırların teminat olarak kullanılmasının önündeki engelleri kaldıracak düzenlemeler yapılacaktır. Şimdiye kadar teminat olarak kullanılmaması sebebiyle, taşınırlar teminat olarak kullanıldığında finansmana erişim bakımından önemli bir imkan sağlanmış olacak. Bununla ilgili hazırlanmakta olan kanun teklifi önümüzdeki dönemde TBMM’ye sevk edilecektir” diye konuştu.(ANKA/DEVAM)

(MLT/ÖZK)

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@