Meclis'te Tansiyon Düşmüyor, Çıkan Tartışma Ve Kavga Nedeniyle Sık Sık Ara Veriliyor

ANKARA (ANKA)- Meclis Genel Kurulu’nda tansiyon düşmüyor. Çıkan tartışma ve kavgalar nedeniyle Genel Kurula sık sık ara veriliyor. Muhalefet “oturumun devam etme koşulu ortadan kalktığı” ger

Haberler 20.02.2015, 11:00
Meclis'te Tansiyon Düşmüyor, Çıkan Tartışma Ve Kavga Nedeniyle Sık Sık Ara Veriliyor

ANKARA (ANKA)- Meclis Genel Kurulu’nda tansiyon düşmüyor. Çıkan tartışma ve kavgalar nedeniyle Genel Kurula sık sık ara veriliyor. Muhalefet “oturumun devam etme koşulu ortadan kalktığı” gerekçesiyle görüşmelerin sonlandırılmasını istedi. Gergin anların yaşandığı görüşmelerde, “tahrik” ve “adam” tartışması çıktı.

Yumruklu, tekmeli kavganın ardından tekrar açılan oturumda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “Bu Mecliste hiçbir milletvekili bir grup başkan vekilinin üzerine yürümez. Buradaki bütün grup başkan vekilleri bunu bilir. Bir grup başkan vekilinin üzerine yürünmez.Kaldı ki burada her şekilde birbirine milletvekilleri sataşıyor. Benim orada sarf ettiğim sözün bir kavga gerekçesi olmasını gerektiren hiçbir içeriği yoktur, milletvekili de bunu biliyor ama merdivenleri çıkarak benim üzerime yürümesi, her şeyden önce, asıl ağır tahrik budur” dedi.

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, “bu oturumun devam etme koşulu ortadan kalkmıştır. Burada üç gündür tam anlamıyla Genel Kurulda bir terör havası estiriliyor, bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Eğer bu oturumu bu şekilde devam ettirirseniz bizim kaygımız, daha vahim olayların yaşanacağına dairdir” dedi.

 

-MUHALEFET GÖRÜŞMELERİN SONLANDIRILMASINI İSTEDİ-

 

Yumruklu, tekmeli kavganın ardından açılan oturumda tutanaklara şu konuşmalar yansıdı:

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, bu oturuma bu şekilde devam etmenin yasama faaliyeti açısından doğru olmayacağını, sakıncalı olacağını ifade etmek istiyorum. Biraz önce, kürsüde İstanbul Milletvekilimiz Sayın Sezgin Tanrıkulu varken Adalet ve Kalkınma Partisinin Grup Başkan Vekili kürsünün arkasında durmak suretiyle kendisine laf atarak onu oradan tahrik etmiştir. (AK PARTİ sıralarından "Hayda!" sesleri)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bir saniye lütfen…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - O yetmemiş, kendi grubunu tahrik etmiştir aslında, kendi grubunu kürsüdeki Sayın Sezgin Tanrıkulu'nun üzerine yönlendirmek için tahrik etmiştir.

ERTUĞRUL SOYSAL (Yozgat) - Tam tersi, tam…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Bir grup başkan vekilinin görevi grubunu sakinleştirmektir, grubunu tahrik etmek değil. Ben bu Grup Başkan Vekili arkadaşımızı buradan kınıyorum.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) - Sayın Sezgin Tanrıkulu yürümüştür üstüne önce.

ERTUĞRUL SOYSAL (Yozgat) - Önce yürüyen Sezgin Tanrıkulu'dur.

-TAHRİK ATIŞMASI-

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sizin de önlem almanızı istiyorum. Bu şekilde tahrik edilen grubun kürsüdeki arkadaşlara yürüyerek şiddet uygulayan bir şekilde bir yöntem kullanması suretiyle bir yasama faaliyeti mümkün değil efendim. O nedenle, bu yasama faaliyetini, bugünkü görüşmeleri burada sonlandıralım Sayın Başkan, devam etmeyelim, edemeyiz efendim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

Sayın Ünal, buyurun.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Benim konuşmacıyı tahrik eden ya da grubumu tahrik eder bir ifadem olmamıştır. (CHP sıralarından gürültüler)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Nasıl olmadı? Tutanaklar burada.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen bir dinleyin.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Her birimiz burada adalet duygusu olan ve vicdanı olan insanlarız. (CHP sıralarından gürültüler) Burada sayın milletvekilinin, sizin Sayın Adil Zozani'ye hitap ederken dil sürçmesiyle Sayın Tanrıkulu'na "Zozani" diye hitap etmenizin üzerinden size yapılan bir hakaret oldu. (CHP sıralarından gürültüler)

HASAN ÖREN (Manisa) - Size ne?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sayın Başkan kendini savunamıyor mu?

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Siz de bu düzeltmeyi kabul ettiniz ve bunun üzerine, buradaki her milletvekili yüce Divanın, oradaki Meclis Divanının mehabetine saygılı olmak ve bunu korumak durumundadır.

Benim bir tahrik niyetim olmadı, sadece iki cümle sarf ettim: "Sayın milletvekili, kendinizle ilgili söylenen her şeye tepki koyarken Meclis Divanına hakareti kendinize hak görüyorsunuz." dedim ve üzerime yürüdü. (CHP sıralarından gürültüler)

LEVENT GÖK (Ankara) - Yok öyle bir şey.

HASAN ÖREN (Manisa) - Kim yürüdü ya?

-“BENİM ORADA SARF ETTİĞİM SÖZÜN BİR KAVGA GEREKÇESİ OLMASINI GEREKTİREN HİÇBİR İÇERİĞİ YOKTUR, MİLLETVEKİLİ DE BUNU BİLİYOR AMA MERDİVENLERİ ÇIKARAK BENİM ÜZERİME YÜRÜMESİ, HER ŞEYDEN ÖNCE, ASIL AĞIR TAHRİK BUDUR”-

 

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Bu Mecliste hiçbir milletvekili bir grup başkan vekilinin üzerine yürümez. Buradaki bütün grup başkan vekilleri bunu bilir. Bir grup başkan vekilinin üzerine yürünmez.

Kaldı ki burada her şekilde birbirine milletvekilleri sataşıyor. Benim orada sarf ettiğim sözün bir kavga gerekçesi olmasını gerektiren hiçbir içeriği yoktur, milletvekili de bunu biliyor ama merdivenleri çıkarak benim üzerime yürümesi, her şeyden önce, asıl ağır tahrik budur.

HASAN ÖREN (Manisa) - Ne işiniz var orada?

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Sayın Başkan…

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan…

-“BİR MİLLETVEKİLİNİN KAŞI AÇILMIŞTIR, BİR MİLLETVEKİLİ YÜKSEKTEN DÜŞME ŞEKLİNDE YAŞAMI TEHDİT EDEBİLECEK BİR TRAVMAYA MARUZ KALMIŞTIR”-

BAŞKAN - Sayın Baluken, buyurun.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; olayın başlangıç sebebi ne olursa olsun, biraz önce bu Genel Kurulda yaşanan vahim hadiselerde yine milletvekilleri hayatı tehdit edecek şekilde, yaralanacak durumda çeşitli darbelere maruz kalmışlardır. Bir milletvekilinin kaşı açılmıştır, bir milletvekili yüksekten düşme şeklinde yaşamı tehdit edebilecek bir travmaya maruz kalmıştır.

-“BU OTURUMUN DEVAM ETME KOŞULU ORTADAN KALKMIŞTIR. BURADA ÜÇ GÜNDÜR TAM ANLAMIYLA GENEL KURULDA BİR TERÖR HAVASI ESTİRİLİYOR,”-

Ben hâlâ -hekim kökenli bir milletvekili olarak- bu arkadaşımızın hayati fonksiyonlarıyla ilgili bir endişe taşımaktayım. Dolayısıyla, bu oturumun devam etme koşulu ortadan kalkmıştır. Burada üç gündür tam anlamıyla Genel Kurulda bir terör havası estiriliyor, bunu kabul etmemiz mümkün değildir. (AK PARTİ sıralarından "Siz estiriyorsunuz." sesleri) Eğer bu oturumu bu şekilde devam ettirirseniz bizim kaygımız, daha vahim olayların yaşanacağına dairdir. Aklıselim bir şekilde, soğukkanlı bir şekilde olayları değerlendirip daha vahim olayların olmaması için gerekli takdiri Başkanlık Divanının yapması gerektiği kanaatindeyiz.

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Sen ne yapıyorsun orada Külünk?

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Yaşanan olaylardan dolayı da burada bir özrün ve bir disiplin sürecinin yürütülmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Baluken.

Sayın Hamzaçebi, buyurun tekrar.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Mahir Ünal'ın açıklamalarını ben üzüntüyle dinledim. Ben Sayın Mahir Ünal'dan yapmış olduğu hareket nedeniyle en azından Genel Kuruldan özür dilemesini beklerdim.

TANJU ÖZCAN (Bolu) - Sen ne yapıyorsun orada?

METİN KÜLÜNK (İstanbul) - Sana mı soracağım burada oturmak için? Sana mı soracağım burada oturmak için? (CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın Milletvekili, lütfen…

METİN KÜLÜNK (İstanbul) - Senden mi izin alacağım? Senden mi izin alacağım?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Bağır, bağır!

BAŞKAN - Lütfen… Lütfen Sayın Milletvekili…

METİN KÜLÜNK (İstanbul) - Senden mi izin alacağım? (CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın Milletvekili…

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Sen, bakar mısın… Sen, bakar mısın… Sen meydan mı okuyorsun?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Bağır, bağır!

-“HADİ GEL KALDIRSANA! HADİ GEL KALDIR!”-

METİN KÜLÜNK (İstanbul) - Hadi gel kaldırsana! Hadi gel kaldır!

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Ne olacak?

Gel lan, gel, çık gel!

METİN KÜLÜNK (İstanbul) - Hadi gel kaldır, hadi gel kaldır! (CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri… Sayın milletvekilleri…

-“ADAM MISIN SEN BE?”-

 

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Adam mısın sen be?

METİN KÜLÜNK (İstanbul) - Hadi oradan, işinize bakın!

BAŞKAN - Sayın Külünk…

Sayın Hamzaçebi, buyurun lütfen. (Gürültüler)

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Sen, Bakan mısın?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sarraf'ın gümrükçüsü seni!

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Kimsin sen?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sarraf'ın gümrükçüsü, kim olacak, parayı götüren o.

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Her yerde meydan okuyorsun, kimsin sen?

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sarraf'ın gümrükçüsü!

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Kimsin sen! Sen kimsin!

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Her seferinde tahrik ediyor.

-“DÖVECEKSEN GEL!”-

 

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Döveceksen gel!

BAŞKAN - Sayın Hamzaçebi, buyurun, grubunuzu susturun.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan…

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Tahrik ediyor, kaldırın onu!

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Ara verin Sayın Başkan, ara verin bu oturuma, ayıptır ya!

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Kimsin sen? Bakan mısın? Sen kimsin?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, Hükûmet sıralarında oturan bir milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi Grubunu tahrik etmektedir. Lütfen önlemini alın efendim.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Ya, bu ne ya?

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - Bakan mısın sen?

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Başkan, 68 açıktır.

-“PİŞMİŞ KELLE GİBİ SIRITIYOR ORADAN YA!”-

 

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Pişmiş kelle gibi sırıtıyor oradan ya!

ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) - İnsanları tahrik ediyorsun.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Saldırın hadi, saldırın, gelin, saldırın, gelin linç edin bizi, hadi!

UĞUR AYDEMİR (Manisa) - Yani, yakışıyor mu sana, yakışıyor mu?

ERTUĞRUL SOYSAL (Yozgat) - Ayıp ya, ayıp! Koskoca adamsın be, ayıp ya!

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Sayın Başkan, 68 açık, gürültüyü durduramıyorsunuz kapatacaksınız, İç Tüzük açıktır.

BAŞKAN - Ama bu usul değil ki, lütfen Sayın Kaplan…

-“TERBİYESİZ HERİFLER!”-

 

HASİP KAPLAN (Şırnak) - Kapatacaksınız efendim, tutamıyorsunuz, kapatmak zorundasınız.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Terbiyesiz herifler!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, Hükûmet sıralarında…

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, birleşime on dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 23.10

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Efendim, gördüğüm kadarıyla hiçbir şey olmamış gibi görüşmelere devam edeceksiniz. Oysa ara vermeden önce gürültü ve kavga olması nedeniyle İç Tüzük'ün 68'inci maddesine göre oturuma ara verdiniz, tekrar açtığınızda gürültünün ve kavganın, gerilimin devam ettiğini gördünüz. Bu durumda İç Tüzük'ün 68'inci maddesi Meclisin kapatılacağını söyler. Böyle olduğu hâlde siz yeniden oturumu açtınız, yeniden görüşmelere devam edeceğiz diyorsunuz. Hiçbir şey olmamış gibi, hiç sorun yaşanmamış gibi ve İç Tüzük'ün 68'inci maddesindeki kuralı da bir kenara bırakarak görüşmelere devam edemeyiz. (ANKA)

(MG/OLÇ)


Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
10°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Namaz Vakti 12 Kasım 2019
İmsak 05:57
Güneş 07:24
Öğle 12:38
İkindi 15:18
Akşam 17:42
Yatsı 19:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@