İç Güvenlik Paketi'nin Tümü Üzerindeki Görüşmelere Gece Yarısı Başlandı

ANKARA (ANKA)- Meclis Genel Kurulu’nda İç Güvenlik Paketi’nin tümü üzerindeki görüşmelerine gece yarısı başlandı. CHP, MHP ve HDP milletvekilleri sıra kapaklarına vurarak tasar

Haberler 21.02.2015, 10:51
İç Güvenlik Paketi'nin Tümü Üzerindeki Görüşmelere Gece Yarısı Başlandı

ANKARA (ANKA)- Meclis Genel Kurulu’nda İç Güvenlik Paketi’nin tümü üzerindeki görüşmelerine gece yarısı başlandı. CHP, MHP ve HDP milletvekilleri sıra kapaklarına vurarak tasarıyı protesto etti. HDP Hakkari Milletvekili Adil Zozani, kürsüye gelecek konuşması için “kürsüye gelmemesini öneriyoruz” dedi. CHP İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak, “Uykumuz geldi, angarya yapıyorsunuz. Bütün uluslararası sözleşmelerde angarya yasak” diyerek tepki gösterdi.

Genel Kurul’da birkaç gündür  kavgalı, tekmeli tartışmalara neden olan Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın tümü üzerindeki görüşmelerine gece yarısı geçildi.

-MUHALEFET SIRA KAPAKLARINA VURARAK  PROTESTO ETTİ-

Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Sadık Yakut, tasarı üzerinde konuşacak muhalefete mensup konuşmacıları tek tek çağırdı.  Ancak muhalefet sıra kapaklarına vurarak tasarıyı protesto etti.

Tutanaklara şu konuşmalar yansıdı:

ADİL ZOZANİ (Hakkâri) - Hayır efendim, çağıramazsınız.

BAŞKAN - Hayır, efendim, daha şeye geçtik, yeter artık kaç günden bu tarafa. (CHP, MHP ve HDP sıralarından gürültüler)

-HDP’Lİ VEKİLLER KÜRSÜ ÖNÜNDE TOPLANDI-

BAŞKAN - Lütfen efendim, her şeyi tamamladık.

(HDP'li bir grup milletvekilinin kürsü önünde toplanması)

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Sayın Başkan, siz tamamına geçmeden önce…

ADİL ZOZANİ (Hakkâri) - Bir saniye… Dinlemek zorundasınız.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, Hasip Bey gelmiyorsa lütfen sıradaki konuşmacıyı çağırır mısınız.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Ama söz istedi, söz istedi ya…

BAŞKAN - Ne diyorsunuz?

ADİL ZOZANİ (Hakkâri) - Sayın Başkan, ben burada İç Tüzük 73'e göre yapılmış bir ihlali gündeme getirdim, onun üzerine işlem yapılmadı.

KEMALETTİN YILMAZ (Afyonkarahisar) - İçişleri Bakanlığının bu açıklamasına Bakan sahip çıkıyor mu, çıkmıyor mu?

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, bir işlem başlattınız.

ADİL ZOZANİ (Hakkâri) - Bir saniye… İşlem başlatılmadı Sayın Ünal. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Bir işlem başladı.

ADİL ZOZANİ (Hakkâri) - Hayır efendim, hayır, hayır!

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Hayır, Hasip Bey'i kürsüye davet ettiniz Sayın Başkan.

BAŞKAN - Sayın Kaplan, buyurun lütfen. Sayın Kaplan, gelmeyecekseniz ikinci konuşmacıya söz vereceğim.

ADİL ZOZANİ (Hakkâri) - Hayır, Sayın Başkan…

BAŞKAN - Evet, şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Ali Serindağ, Gaziantep Milletvekili.

ADİL ZOZANİ (Hakkâri) - Sayın Başkan… Sayın Başkan…

BAŞKAN - Lütfen efendim, hiç kimseyi dinlemeyeceğim, lütfen…

ADİL ZOZANİ (Hakkâri) - Sayın Başkan… Sayın Başkan

BAŞKAN - Lütfen efendim, lütfen…

Sayın Serindağ…

ADİL ZOZANİ (Hakkâri) - Hayır, öyle yapamazsınız!

BAŞKAN - Yaparım.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Hayır, hayır, bir saniye ya…

-“MİLLETVEKİLİNİN RIZASI YOK, YAPAMAZSINIZ”-

ADİL ZOZANİ (Hakkâri) - Hayır, efendim, yapamazsınız. Milletvekilinin rızası yok, yapamazsınız.

BAŞKAN - Yaparım, ben her türlü işlemi tamamladım efendim.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Adil Bey'e söz verin…

BAŞKAN - Sayın Baluken, bu doğru değil.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Sayın Başkan, bunu yapamazsınız.

ADİL ZOZANİ (Hakkâri) - Bunu yapamazsınız! Yapamazsınız bunu!

- CHP, MHP VE HDP’Lİ VEKİLLER SIRA KAPAKLARINA VURDU-

Evet, üçüncü konuşmacı Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Hasan Hüseyin Türkoğlu, Osmaniye Milletvekili. (CHP, MHP ve HDP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar)

BAŞKAN - Dördüncü konuşmacı Sayın Bostancı, buyurun efendim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar; CHP, MHP ve HDP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar)

-“SAYIN BAŞKAN, KÜRSÜYE GELMEMESİNİ ÖNERİYORUZ”-

ADİL ZOZANİ (Hakkâri) - Sayın Başkan, kürsüye gelmemesini öneriyoruz.

BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) - Böyle bir şey olamaz ya!

ADİL ZOZANİ (Hakkâri) - Sayın Bostancı, gelmemenizi öneriyoruz.

-VEKİLLER KÜRSÜ ÖNÜNDE TOPLANDI-

(Hatip kürsüsü önünde toplanmalar)

AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bu yasa tasarısı Türkiye'nin geleceği bakımından büyük önem taşıyor. Bizim amacımız, Mecliste bu yasa tasarısının görüşülmesi, müzakere edilmesi. (CHP, MHP ve HDP sıralarından gürültüler)

ADİL ZOZANİ (Hakkâri) - Hayır, efendim, yapamazsınız!

-TARTIŞMALAR UZADI, BİRLEŞİME ARA VERİLDİ-

BAŞKAN - Birleşime on beş dakika ara veriyorum.

Kapanma Saati: 01.34

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 59'uncu Birleşiminin On İkinci oturumunu açıyorum.

(Başkanlık Divanı kürsüsü önünde toplanmalar)

-“UYKUMUZ GELDİ, ANGARYA YAPIYORSUNUZ”-

BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) - Sayın Başkan, uykumuz geldi, angarya yapıyorsunuz. Bütün uluslararası sözleşmelerde angarya yasak.

AK PARTİ GRUBU ADINA MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; nihayet yasanın görüşmelerine başlayabildik. Meclisin yapması gereken medeni bir biçimde bu yasayı görüşmektir. Bu Meclisin bunu yapacak olgunluğu, bilgisi, tecrübesi vardır. Muhalefetin, iktidarın, herkesin katkı vermesiyle memleket için hayırlı bir yasa olmasını ümit ediyoruz, bu katkılara açığız. Bu katkıyı rasyonel bir şekilde verecek, katkı sağlayacak, değerli fikirlerini ortaya koyacak herkese şimdiden teşekkür ediyorum. (ANKA)

(MG/ORH)

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@