Hdp Seçim Bildirgesini Açıkladı: Sultanın Kâbusu

İSTANBUL (ANKA) - HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, partilerinin seçim bildirgesini açıkladı. -“DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KALDIRILACAK”- HDP’nin seçim bildirgesinin 7. Maddesinde hakların eşitl

Haberler 21.04.2015, 16:01
Hdp Seçim Bildirgesini Açıkladı: Sultanın Kâbusu

İSTANBUL (ANKA) - HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, partilerinin seçim bildirgesini açıkladı.

-“DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KALDIRILACAK”-

HDP’nin seçim bildirgesinin 7. Maddesinde hakların eşitliğine ve inanç özgürlüğüne yer verildi. Din, mezhep, felsefi görüş ayrımı yapmaksızın, tüm halkların ve inançların kendilerini özgürce ifade etme haklarını güvenceye alınacağının belirtildiği bildirgede, farklı din ve inanca sahip olan ya da herhangi bir dini inancı olmayan yurttaşların inanç ve vicdan özgürlüğünü “eşit yurttaşlık” temelinde anayasal güvenceye kavuşturulacağı kaydedildi. İnsanlığa yakışan, özgürlükçü laiklik anlayışın hayata geçirileceğinin ifade edildiği bildirgede, zorunlu din dersi uygulamasına son verileceği, din derslerinin isteğe bağlı olacağı, Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılarak, devletin din ve inanç alanından elini çekmesinin sağlanacağı belirtildi. Bildirgede, “Bütün inanç toplulukları örgütlenme özgürlüğünü engelsiz yaşayacak. Başta Cemevleri olmak üzere, Alevilerin bütün ibadet mekânları ibadethane olarak tanınacak. İbadet mekânlarının tamamına kamusal destek eşitlik ilkesi çerçevesinde sunulacak. Bu konuda yerel yönetimlere yetki ve görev verilecek. Tarihte halklara yapılan soykırım ve katliamlar karşısında, halklardan devlet adına özür dilenecek. Devlet tarafından el konulmuş vakıf malları iade edilecek, devletin tasarrufundan doğan maddi zararlar tazmin edilecek. Dini inançların gereği olarak tercih edilen kılık ve kıyafete hiçbir alanda müdahale edilmeyecek” denildi.

-“BİZ’LER ÖZGÜR DÜNYAYI SAVUNANLARIZ”-

Başta Ortadoğu olmak üzere, tüm dünyada halkların kendi siyasi geleceklerini özgürce belirlemeleri için çalışılacağının belirtildiği bildirgede, Suriye’deki iç savaşın sona erdirilmesi, halkların kardeşliğine ve eşitliğine dayalı bir çözümün ortaya çıkarılması için çaba harcanacağı belirtildi. Bölge coğrafyasındaki gelişmelere yer verilen 8. Maddede, İsrail hükümetlerinin politikalarına karşı durulacağı, Filistin’in işgaline son verilmesi ve Filistin halkının bağımsız devlet kurma hakkının tanınması için her türlü desteğin verileceği kaydedildi. Kıbrıslı Türk ve Rum halklarının Ada’nın bölünmüşlüğüne son vermek için ortaya koydukları çözüm önerilerinin ve çabalarının destekleneceğinin belirtildiği bildirgede, dış politikaya yönelik vaatler şöyle sıralandı:

“Ermenistan üzerinde uygulanan ekonomik ambargoyu kaldıracak, Ermeni halkıyla dostluk köprülerini kuracağız. Türkiye tarafından tek taraflı kapatılan Türkiye-Ermenistan sınırı koşulsuz olarak açacağız. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Karabağ sorununda çözüm çabalarını destekleyeceğiz. Avrupa Birliği ile müzakere ve tam üyelik çalışmalarını ilkelerimiz çerçevesinde ele alacağız. Dünya genelinde ırkçılık, anti-semitizm, insan ticareti, göçmenlik sorunları, uluslararası uyuşturucu ticareti, yerinden edilme, yabancı düşmanlığı, İslamofobi ve benzeri insanlık değerlerini ilgilendiren sorunlara yönelik çözümlerin geliştirilmesi amacıyla işbirliklerini başlatacağız. Sadece devletlerle değil, dünya halkları ile barıştan yana ilişkiler geliştirmek için geliyoruz.”

-“BİZ’LER DOĞANIN KORUYUCUSUYUZ”-

HDP’nin seçim bildirgesinde doğa ve hayvanlar da unutulmadı. Kapitalizme karşı doğayı, tüm canlıların yaşam hakkının korunacağının ve nükleer enerji yatırımlarının durdurulacağı vaat edildi.

Bildirgeden:

"HES, termik, nükleer gibi enerji projelerine, ekolojik yıkıma yol açan maden işletmeciliğine, endüstriyel atık ve kirlilik sonucunda yaşam alanlarının tahribatına son vereceğiz.

Enerjinin yerel halkın ihtiyacı için, yerinde üretilmesini sağlayacağız."

Yenilenebilir enerjiye öncelik verileceğinin belirtildiği bildiride, kentsel dönüşüm projeleri yağma olarak nitelendirildi. Su, atıksu ve katı atık gibi çevresel hizmetlerin özelleştirilmesi ve piyasalaştırılmasının önleneceğinin belirtildiği bildirgede, iktidarları döneminde, hayvanların ticari amaçlı deneylerde, sirk ve sokak tanıtımlarında kullanılmasının önleneceği ifade edilerek, “Hayvanların itlaf edilmelerini, kürkleri ve varlıkları ile sermaye birikiminin parçası haline getirilmelerini sağlayan düzenlemeler, yasalar ve uygulamalar iptal edilecek. Hayvan toplama kampları kaldırılacak” denildi.

-“ASGARİ ÜZRETİ BİN 800’E ÇIKARACAĞIZ”-

HDP’nin seçim vaatlerinde 10. madde ise geçim ekonomisine ayrıldı. Temel Güvence Paketi ile her eve ayda 10 metreküp su, ayda 180 kw/h elektrik ücretsiz verileceği, ısınma desteği sağlanacağına vurgu yapılan bildirgede, mülkü olmayan kiracılara 250 TL kira desteği yapılacağı belirtildi. Bildirgede, 18 yaşına kadar olan çocuk ve gençlere, engellilere ve emeklilere toplu taşımanın ücretsiz, kamusal toplu taşımanın ise ülke genelinde kar amacı güdülmeden yaygın bir hizmet olarak sağlanacağı kaydedildi. Yoksullukla etkin bir biçimde mücadele yapılacağının altı çizilen bildirgede, işsizlik fonunun amacına uygun olarak kullanılacağı, asgari ücretin ilk etapta net bin 800 TL’ye çıkarılacağı açıklandı. Güvenceli yaşamın finansmanın vergi adaleti ile sağlayacağının kaydedildiği bildirgede, “Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alacak, emekçilerin üzerindeki vergi yükünü azaltacağız. Kredi kartı borçlarını borçlular lehine yapılandıracağız. Kredi kartı faiz oranlarını düşüreceğiz” denildi. Güvenceli yaşam ekonomisinin önceliğinin, sağlıklı büyüme olacağının belirtildiği bildirgede, savunma ve güvenlik harcamalarının azaltılacağı, halkın denetimine açılacağı kamu ihalelerin toplumsal denetime tabi tutulacağı, örtülü ödeneğin tamamen kaldırılacağı vurgulandı.

Köylerin canlı birer yaşam ve üretim merkezi haline getireceğinin, tarım işçilerinin tamamının iş yasası ve sosyal güvence kapsamına alınacağının kaydedildiği bildirgede, su ve elektriğin küçük çiftçilere ücretsiz verileceği, üretici küçük köylülerin elektrik borçlarının silineceği, üretimde kullanılan mazot ve gübreden vergi alınmayacağı vurgulandı. Genetiği değiştirilen gıdaların yasaklanacağının belirtildiği bildirgede, kullanıma açılması tartışma konusu olan 2/B orman arazileri de unutulmadı. 2B orman arazilerinin rant yerine geçimlik tarım amaçlı kullanılmasının temin edileceğinin altı çizilen bildirgede, hiçbir çılgın projeye izin verilmeyeceği vurgulandı. HDP, şehir merkezlerine yeni AVM ruhsatı verilmeyeceğini de vaat etti.

-“BİZ’LER İŞÇİYİZ, EMEKÇİYİZ”-

Bildirgenin 11. Maddesinde ise işçilerin çalışma koşulları ele alındı. HDP, taşeronluk sisteminin kademeli olarak ortadan kaldırmayı, özel sektörde ise asıl işveren alt işverenlerle çalışana karşı eşit ve aynı derecede sorumlu olmasını, özel istihdam bürolarını, kiralık işçi uygulamalarını ortadan kaldırmayı vaat etti. Maden kazaları, ve iş güvenliğinin de unutulmadığı bildirgede, “Madenlerde güvenli üretim koşulları sağlanana kadar üretim durdurulacak, ücretlerin işveren tarafından ödenmesi garanti altına alınacak. Özelleştirme, taşeronlaştırma ve rödovans uygulamasına derhal son verilecek.

Güvenceli iş ve güvenli çalışma ile iş cinayetlerini bitireceğiz. İşçi sağlığı ve iş güvenliği hakkı anayasal bir hak olarak tanınacak. Şu anda süren cezasızlık politikasına son verilecek. İş cinayetlerine sebebiyet veren sorumluların cinayetten yargılanmaları sağlanacak” denildi.

Kamu emekçilerine grevli toplu sözleşme hakkı verileceğinin, siyasal örgütlenme özgürlüğünün önünün açılacağının belirtildiği bildirgede, çalışma süresinin haftalık 35 saate düşürülmesi vaat edildi. HDP iktidarı olması halinde, hükümetin grev erteleme yetkisinin kaldırmayı, ‘grev ertelemenin yolunun kapatmayı da hedefleri arasına aldı.

-“ 4 4 4 UYGULAMASINA SON VERECEĞİZ”-

HDP’nin seçim bildirgesinin son maddesi ise sosyal haklar, sağlık ve eğitime ayrıldı. Sosyal yardımların GSYH’ye oranının mevcut olan yüzde 1,4’ten yüzde 3’e yükseltileceğinin vaat edildiği bildirgede, en düşük emekli maaşının da asgari ücret gibi bin 800 TL’ye çıkarılmasının hedeflendiği açıklandı. Emekliler için intibak yasası çıkartılarak, ücret eşitsizliğinin giderilmesini amaçlayan HDP, bildirgesinde, “Emeklilerden hastane katkı payı alınmayacak. Çalışan emekliden prim kesilmeyecek. Tüm yaşlı ve engellileri sosyal güvenceye kavuşturacak, sağlık ihtiyaçlarını bedelsiz karşılayacağız. Yaşlı ve engellilere bakım aylığı bağlanması için gelir şartı aramayacağız” vaatlerinde bulundu. Engelli örgütlerinden oluşacak bir konseyin önerileri doğrultusunda çalışacak ‘Engelleri Kaldırma Bakanlığı kurmayı hedefleri arasına alan HDP, işyerlerinde engelli kontenjanlarını artıracağını açıkladı. Okullar arası nitelik farklılıklarının ortadan kaldırılmasına öncelik verileceğinin belirtildiği bildirgede, eğitim alanında atılacak adımlar şöyle sıralandı:

“Eğitim ücretsiz olacak ve her ne ad altında olursa olsun velilerden asla para talep edilmeyecek.

Eğitim müfredatını, ders kitaplarını tekçi, cinsiyetçi, militarist ve şoven içerikten arındıracağız. Eğitim sistemini, anadili temelinde çok dilli hale getireceğiz. Okulları ayrıştıran 4 4 4 uygulamasına son vereceğiz. Öğlenci, sabahçı uygulamasına son verilerek tekli eğitime geçilecek ve öğlen yemeği ücretsiz sağlanacaktır. Eğitim sistemini en baştan başlayarak çocuğun üstün yararı gözetilerek yeniden yapılandıracağız. Ataması yapılmayan tüm öğretmenlerin ataması gerçekleştirilecek. İnsanlık onurunu zedeleyen ücretli öğretmenlik uygulaması lağvedilecek, tüm ücretli öğretmenler kadroya alınacak.

Eğitim emekçilerinin insanca ve mesleğe yakışır bir ücret almaları sağlanacak. Eğitimin yerelden, özgün yönetimi teşvik edilecek.”

Sağlık hizmetlerinin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve denetlenmesi süreçlerinin tümü için halkın ve sağlık emekçilerinin katılacağı demokratik bir sağlık sistemi oluşturulacağının belirtildiği bildirgede, prim, döner sermaye gibi kâr odaklı uygulamalara son verileceği, ilave ücret, katkı-katılım ve her türlü cepten ödemelerin kaldırılacağı vurgulandı.

-NOTLAR-

HDP de İstanbul’da Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde seçim bildirgesini açıkladı.Toplantı saat 11.15'te başladı.HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş, konuşmak için kürsüye geldiğinde salondakiler ''BİZ'ler HDP, BİZ'ler Meclis'e'' sloganlarını attı. Yüksekdağ, HDP seçim bildirgesini “Sultan'ın kâbusu” olarak nitelendirirken “Bildirgemiz, Sultan'ın kâbusu, bütün Türkiye halklarının hayalidir, inancıdır. Onlar kâbus görmeye başladılar ve daha çok kabus görecekler” dedi. Bildirgedeki “ortak vatanımız” vurgusu da dikkat çekti. Demirtaş ise konuşmasının başından Kürtçe selam verdi.

Eş Genel Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ salona girdiğinde daha önce tanıtılan iki seçim şarkısına ek olarak Kardeş Türküler ve Hakan Vreskala tarafından hazırlanan iki yeni şarkı da çalındı.

Demokrasi ve ekonomi temeli üzerine kurulan HDP'nin seçim beyannamesi şu 12 başlıktan oluştu:

1. Biz’ler Kadınız

2. Biz’ler Genciz

3. Biz’ler Gökkuşağıyız

4. Biz’ler Çocuğuz

5. Biz’ler Demokrasiye İnananlarız

6. Biz’ler İnsan Hakları Savunucularıyız

7. Biz’ler Her Kimlikteniz

8. Biz’ler Özgür Dünyayı Savunanlarız

9. Biz’ler Doğanın Koruyucusuyuz

10. Bizler Güvenceli Yaşam Ekonomisini Kuracak Olanlarız

11. Biz’ler İşçiyiz, Emekçiyiz

12. Biz’ler Sosyal Hakların Güvencesiyiz.”

(ANKA/SON)

(EKİP/ÖZK)


Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
12°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Namaz Vakti 16 Ekim 2019
İmsak 05:29
Güneş 06:52
Öğle 12:39
İkindi 15:45
Akşam 18:16
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@