Hdp Seçim Bildirgesini Açıkladı: Silahsız Çözüm Ve Demokratik Siyaseti Savunacağız

-HDP’nin seçim bildirgesinde demokratik özerklik vurgusu yapılarak, “Türkiye’nin demokratikleşmesinde, toplumsal barışın gerçekleşmesinde, halkların özgür ve gönüllü birliğinde önemli bir rol oynayacak ‘demokratik özerkliği’

Haberler 21.04.2015, 16:01
Hdp Seçim Bildirgesini Açıkladı: Silahsız Çözüm Ve Demokratik Siyaseti Savunacağız

-HDP’nin seçim bildirgesinde demokratik özerklik vurgusu yapılarak, “Türkiye’nin demokratikleşmesinde, toplumsal barışın gerçekleşmesinde, halkların özgür ve gönüllü birliğinde önemli bir rol oynayacak ‘demokratik özerkliği’ Türkiye’nin her yerinde hayata geçireceğiz. Vali dahil yerel yöneticiler seçimle işbaşına gelecek” denildi.

-Kürt sorununun bütün boyutlarıyla çözümünün sağlanacağı kaydedilen bildirgede, “Hiçbir etnik kimliğin devlet yönetiminden dışlanmadığı, kendini yönetme hakkını da kapsayan demokratik yerinden yönetim modelleri kuracağız. Yeni oluşacak bölge meclisleriyle adem-i merkezi yönetim sistemine geçeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

-Bildirgede, “Dolmabahçe Mutabakatı’ndaki 10 Madde”nin, çözümün ilkesel çerçevesi olarak kabul edildiği ifade edilerek, “Koşullar ne olursa olsun, silahsız çözüm ve demokratik siyaseti savunacağız” denildi.

-Anayasada “başkanlık sistemi”nin asla olmayacağı belirtilirken, seçim barajının da kaldırılacağı vaat edildi.

İSTANBUL (ANKA) – HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıyla partilerinin seçim bildirgesini açıkladı.

“Büyük İnsanlık Çağrısı” başlığıyla açıklanan bildirgede, HDP’nin seçim kampanyasında da kullandığı “Biz’ler” sloganıyla vaatler 12 başlıkta sıralandı.

-“KADIN BAKANLIĞI’NI KURACAĞIZ”-

HDP’de, seçim bildirgesinin ilk maddesi kadınlara yönelik oldu. “Biz’ler Kadınız” başlığı altında, kadına yönelik her türlü şiddetin en ağır şekilde cezalandırılmasının sağlanacağı, eşitliğin her alanda hayata geçirileceği belirtildi. Bildirgede, “Erkek şiddetine maruz kalmadığımız, ölmediğimiz, öldürülmediğimiz, taciz edilmediğimiz, sokaklarında özgürce, istediğimiz kıyafetle dolaşabildiğimiz. İstediğimiz okulda okuyabildiğimiz, anadilimizde eğitim görebildiğimiz, düşüncelerimizi, inançlarımızı özgürce ifade edebildiğimiz, okuyan, çalışan ya da yöneten olarak siyaset yapabildiğimiz, istediğimiz mesleği seçebildiğimiz, kadın olduğumuz için horlanmadığımız, erkeklerle eşit ücreti aldığımız, sosyal haklardan eşit şekilde yararlandığımız, işyerinde tacize, ayrımcılığa maruz kalmadığımız, bedenimize, kimliğimize, emeğimize sahip çıkabildiğimiz bir Türkiye hayal ediyoruz” denildi.

Seçimlerde milletvekili adaylarının yarısının kadın olduğu vurgulanan bildirgede, “Kadın Bakanlığı”nın kurulacağı vaat edildi.

-ANADİLDE ÜCRETSİZ KREŞ, 8 MART RESMİ TATİL-

Tüm mahallelerde 7/24, anadilde, ücretsiz hizmet verecek kreşler açılacağı belirtilerek, “Yaşlı bakım kurumları, engelli iyileştirme merkezlerini hayata geçireceğiz. Dünyanın bütün kirli çamaşırlarını, bütün kirli bulaşıklarını bizim yıkamadığımız, bütün dünyayı kendi emeğimizle doyurmak zorunda kalmadığımız, özgürleştiğimiz bir Türkiye için mücadele ediyoruz” denildi.

- KOBANİ VURGUSU-

Eşbaşkanlık ve tüm kurullarda eşit temsil kazanımlarıyla temsilde adalet, yaşamda eşitlik, yönetimde ortaklaşma konusunda önemli adımlar atıldığı belirtilen bildirgede, “Kadınların özgün ve özerk örgütlenmesi açısından hayati önemde olan meclis tarzı örgütlenme modeli ile kadınların yerelde ve yerinden söz ve karar süreçlerine doğrudan ve etkin katılmasıyla toplumun ve siyasetin demokratikleşmesi yönünde ilerliyoruz. Rojava ve Kobanê, ‘Büyük İnsanlığın’ elle tutulur bir örneği oldu. Rojava’da kadınlar hem yeni bir yaşamın inşasında, hem de IŞİD’e karşı direnişte öncü rolü oynadılar” denildi.

Yeni Anayasa’nın kadın eksenli olmasının savunulduğu vurgulanan bildirgede, 8 Mart’ın resmi tatil ilan edileceği kaydedildi.

-“İLETİŞİM VE ULAŞIM İÇİN GENÇ YAŞAM KARTI”-

İkinci olarak, “Biz’ler Genciz” başlığı altın ise “Gezi’de mücadele eden, Rojava’da devrimin inşasında rol alan, dünyanın dört bir yanında karar vericilerin dayattığı politikalara karşı koyan gençlerin mücadelesi ile ‘büyük insanlık’ çağrısı büyüyor” ifadeleri kullanıldı.

Gençlik politikalarının, “gençlik meclisleri” tarafından belirlenmesinin savunulduğu bildirgede, “Bütçesinin ağırlıklı olarak spor harcamalarına ayrıldığı, gençliğin sporla özdeşleştirildiği ve böylelikle apolitize edilmeye çalışıldığı Gençlik ve Spor Bakanlığı yerine doğrudan gençlerin ihtiyaçları için çalışacak bir ‘Gençlik Bakanlığı’ kuracağız” denildi.

Gençlerin anadiliyle, inancıyla, kültürüyle, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğiyle özgürce bir arada yaşamasının önünün açılacağı ifade edilen bildirgede, 15-25 yaş arası istisnasız tüm gençlere, her ay 200 TL iletişim ve ulaşım desteği sağlayacağını, “Genç Yaşam Kartı” uygulamasının hayata geçirileceği kaydedildi.

-“YÖK’Ü KALDIRACAĞIZ”-

Oy verme ve siyasete katılma yaşının 16’ya, seçilme yaşının da 18’e indirileceği kaydedilen bildirgede, özerk ve demokratik üniversite vurgusu yapıldı. Bildirgede, gençler için vaatler şöyle sıralandı:

“Biz’ler, eşitlikçi, parasız, nitelikli, özgürlükçü, laik, anadilinde ve bilimsel eğitimi savunuyoruz. Her yıl milyonlarca gencin geleceğini belirleyen adaletsiz sınav sistemini kaldıracağız. Herkesin okuldaki başarısı ve yeteneklerine göre tercih ettiği okulda ve bölümde eğitim almasını sağlayacağız. HDP’nin önerdiği demokratik, özgür, katılımcı üniversite modelinde, üniversitenin tüm bileşenlerinin eşit söz ve karar hakkına sahip olduğu ‘Üniversite Meclisi’ yer alır. YÖK’ü kaldıracağız, yerine üniversiteler arası sadece ilişki ve bilgi akışını sağlayacak bir ‘Koordinasyon Kurulu’ oluşturacağız.

 -“18 YAŞ ÜSTÜ GENÇLER İÇİN SOSYAL GÜVENCE”-

Burs ve katkı payı ödemelerinin tüm öğrencilere karşılıksız verilmesi ve burs miktarlarının artırılması, ikinci öğretimdeki katkı payları ve öğrenim ücretlerinin kaldırılması için merkezi ve yerel düzeyde gerekli bütçeyi hayata geçireceğiz. Sosyal sigorta primi devlet tarafından karşılanmayan ve öğrenci olmayan 18 yaş üstü gençlerin sosyal güvence altına alınması için gerekli düzenlemeleri gerçekleştireceğiz.

-“VİCDANİ RED HAKKI”-

Biz’ler, vicdani red hakkını tanıyacağız. Eline silah almak istemeyen, militarizme karşı gençlerin en temel haklarına kavuşmalarını sağlayacağız. Vicdani red hakkının yanı sıra gençlerin, istedikleri zaman dilimi içerisinde askerlik yerine kamu hizmeti yapabilmeleri için gerekli yasal düzenlemeler hayata geçirilecek. Biz’ler, zorunlu askerliğin kaldırılmasının hayati önem taşıdığına inananlarız.”

-“BİZ’LER GÖKKUŞAĞIYIZ”-

Bildirgenin 3. maddesinde, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık ve baskının ortadan kaldırılarak,  LGBTİ’lerin eşit, onurlu, insanca yaşam sürdürebilmelerinin sağlanacağı belirtildi. Eşit yurttaşlığı anayasal güvence altına alacak adımların atılacağı kaydedilerek, “LGBTİ’lerin kendilerine dair söz ve karar sahibi oldukları, örgütlü ve bireysel olarak idari ve siyasi karar mekanizmalarında doğrudan temsil edilebildikleri yerel ve merkezi yönetim yapılanmaları oluşturacağız. Homofobik anlayışın değişmesi için mücadele edeceğiz. Ayrımcı zihniyetten arınmış kampüsler kuracağız. Cinsiyetçi bakışa son vermek için toplumsal eğitim süreci başlatacağız” denildi.

-“BİZ’LER ÇOCUĞUZ: MAHALLELERDE GIDA BANKASI KURACAĞIZ, CEZAEVLERİNİ KAPATACAĞIZ”-

 Çocuk haklarının ele alındığı 4. başlıkta, yerellerde belediyelere bağlı olarak “Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Komisyonları”nın kurulacağı belirtilerek, “Çocuk yoksulluğuna son vereceğiz. Tüm çocukların gıda hakkını korumak için her mahallede gıda bankası kuracağız. Her çocuğa temel gıda maddelerini içeren gıda paketini ücretsiz vereceğiz. Çocuk işçiliğine izin vermeyeceğiz. Çocuklarımız sokaklarda yaşamak ve çalışmak zorunda kalmayacak. Evde, okulda ve sokakta çocuğa yönelik şiddet yasalarca açıkça yasaklanacak. Çocuk cezaevlerini kapatacağız. Suça itilmiş çocuklar için ‘Çocuk Eğitim ve Destek Merkezleri’ kuracağız. Biz’ler Berkinlerin, Uğurların, Ceylanların anısına sahip çıkacağız” denildi.

-“DEMOKRATİK ÖZERKLİĞİ TÜRKİYE’NİN HER YERİNDE HAYATA GEÇİRECEĞİZ”-

Demokrasiye vurgu yapılan 5. başlıkta ise, askeri-sivil bürokratik her türlü vesayete, otoriter, katı merkeziyetçi yapılanmalara, anti-demokratik yasalara karşı demokratik reform sürecinin başlatılacağı belirtildi. “Türkiye’nin çok kimlikli, çok kültürlü, çok inançlı, çok dilli yapısına uygun, insanlık esaslı yeni bir Anayasayı hep birlikte yapacağız” denilen bildirgede, şunlar kaydedildi:

“HDP’nin öngördüğü anayasa, eşit yurttaşlık temelinde din, inanç ve vicdan özgürlüğü ile ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, bütün temel hak ve özgürlükleri güvenceye kavuşturan, cinsiyet özgürlükçü, ekolojik, doğal varlıkların ve hayvanların korunmasını esas alan sivil bir anayasa olacak. Türkiye’nin demokratikleşmesinde, toplumsal barışın gerçekleşmesinde, halkların özgür ve gönüllü birliğinde önemli bir rol oynayacak ‘demokratik özerkliği’ Türkiye’nin her yerinde hayata geçireceğiz. Vali dahil yerel yöneticiler seçimle işbaşına gelecek.

-“EŞ BAŞBAKANLIK SİSTEMİ”-

Parlamenter sistemi demokratikleştireceğiz ve Eş Genel Başkanlık sistemi uygulayan partilerin iktidara gelmesi halinde, Eş Başbakanlık Sistemini hayata geçireceğiz. Gösteri, yürüyüş, ifade ve örgütlenme hakkı başta olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin önündeki engeller ve baskıcı yasalar kaldırılacak. Hak aramak için yapılan tüm demokratik eylemler meşru kabul edilecek.

12 Eylül darbesinin ürünü olan Milli Güvenlik Kurulu, özel yetkilerle donatılmış mahkemeler, JİTEM, kontrgerilla vb. tüm uygulamalara son verilecek. Her türden işkence ve kötü muamele insanlık suçu sayılacak.

-“BAŞKANLIK SİSTEMİ ASLA OLMAYACAK, seçim barajını kaldıracağız”-

Biz’lerin anayasasında başkanlık sistemi asla olmayacaktır. Siyasi Partiler Yasası’nı demokratikleştirecek, parti üyelerinin kararlara doğrudan katılabildiği düzenlemeleri getireceğiz. Seçim barajını kaldıracağız. Meclis’te bütün partilerin aldıkları oy oranında temsil edilebilmesinin yolunu açacağız. Cinsiyet kotası ile temsilde eşitlik sağlanıncaya kadar pozitif ayrımcılık yapılacak.

-“DEMOKRATİK YERİNDEN YÖNETİM MODELLERİ”-

Kürt sorununun bütün boyutlarıyla çözümünü, demokratik bir Türkiye’nin inşasını sağlayacağız. Hiçbir etnik kimliğin devlet yönetiminden dışlanmadığı, kendini yönetme hakkını da kapsayan demokratik yerinden yönetim modelleri kuracağız. Yeni oluşacak bölge meclisleriyle adem-i merkezi yönetim sistemine geçeceğiz. 

-“DOLMABAHÇE MUTABAKATI’NI İLKESEL ÇERÇEVE OLARAK KABUL EDİYORUZ”-

Kürt sorunu ve Türkiye’nin temel demokrasi sorunlarının çözümü adına başlayan sürecin bir aşaması olarak açıklanan Dolmabahçe Mutabakatı’ndaki ‘10 Maddeyi’, çözümün ilkesel çerçevesi olarak kabul ediyoruz. Koşullar ne olursa olsun, silahsız çözüm ve demokratik siyaseti savunacağız. Bütün halkların bir arada yaşama koşullarını, gönüllü birlikteliğini, eşitliğe ve adalete dayalı yaşamını ortak vatanımızda sağlayacağız.

-“BAKANLIĞIN HSYK ÜZERİNDEKİ VESAYETİNE SON VERİLECEK”-

“Biz’ler İnsan Hakları Savunucularıyız” başlığıyla öne çıkan 6. madde de adalet sisteminin yeniden düzenlenerek, Adalet Bakanlığının HSYK üzerindeki vesayetine son verileceği belirtildi. İddia ve savunma makamları yargı sistemi içinde eşit hale getirileceği kaydedilerek, “Savcılık ve savcıların çalışma büroları adliye binaları dışında ayrı bir kamu binasında oluşturulacaktır. Savcılığa bağlı adli kolluk teşkilatı oluşturulacaktır.  Adli kolluk teşkilatı soruşturma sırasında avukatlara da hizmet sunacaktır. Ev, işyeri ve üst aramalarında, gözaltına alma ve tutuklamalarda keyfi uygulamalara son verilecek. Hak arama yollarını kolaylaştırmak için zorunlu harç uygulaması yoksullar lehine kaldırılacaktır. Anadilinde ücretsiz yargı hizmeti sağlanacaktır” denildi.

-“CEZAEVLERİNDE TECRİTE SON VERECEĞİZ”-

Cezaevlerinin sivil denetime açılacağı ifade edilen bildirgede, “Cezaevlerindeki insan onuruna aykırı tüm uygulamalara son vereceğiz. Tecrite, temel hakların kısıtlanmasına ve idari baskılara son verecek, Ceza ve İnfaz Yasası’nı kökten değiştirerek cezaevlerini yeniden yapılandıracağız. Cezaevi idarelerine verilen ‘infaz yakma’ yetkisini kaldıracağız” denildi.

-“HAKİKAT KOMİSYONLARI KURULACAK”-

Nefret suçlarının cezalandırılacağı vurgulanan bildirgede, “Nefret suçları ile insanlığa karşı işlenmiş suçlar dışında, hiç kimse politik görüşleri ve eylemi nedeniyle suçlanmayacak, ‘politik suçlar’ suç kategorisi olmaktan çıkarılacak” denilerek, soykırımlar, katliamlar, infazlar, kayıplar ve benzeri uygulamaların araştırılması ve hakikatlerin gün ışığına çıkarılması amacıyla “Hakikat Komisyonları”nın kurulacağı belirtildi.

Bugüne kadar zorla yerinden edilmeler nedeniyle, devlet veya yerleşik kişiler tarafından işgal edilen tüm mülklerin sahiplerine iade edileceği, köylerine geri dönmek isteyenlere destek sağlanacağı ifade edilen bildirgede, koruculuk sisteminin de kaldırılacağı kaydedildi. (ANKA/DEVAM)

(EKİP/ÖZK)


Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
18°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Namaz Vakti 16 Eylül 2019
İmsak 04:58
Güneş 06:23
Öğle 12:49
İkindi 16:19
Akşam 19:05
Yatsı 20:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. Bournemouth 5 7
9. West Ham 4 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Newcastle 5 4
18. Aston Villa 4 3
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@