Chp'li Tanrıkulu, Kapsam Dışı Personel İçin Kanun Teklifi Verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna ilişkin, teklif vererek, kapsam dışı personelin de özlük haklarını koruyarak başka kurumlara nakil hakkı verilmesi istedi.

Haberler 31.07.2015, 15:24
Chp'li Tanrıkulu, Kapsam Dışı Personel İçin Kanun Teklifi Verdi

ANKARA (ANKA) -CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna ilişkin, teklif vererek, kapsam dışı personelin de özlük haklarını koruyarak başka kurumlara nakil hakkı verilmesi istedi.

Tanrıkulu'nun TBMM Başkanlığı'na verdiği teklifin gerekçesinde, "İKamu İktisadi Teşebbüsleri, personel alımında diğer devlet kurumları gibi KPSS puanı ile elaman almaktadır. KPSS puanı ile KİT’lere yerleşen üniversite mezunları özelleşme durumunda başka kurumlara nakil hakkı verilmediğinden, kadrosunu ve diplomasını kullanma imkanı yoktur. Ayrıca bu uygulama ile de maaşlarının da yüzde 60 oranında düşmesi, çalışma huzuru, insan hakları, Anayasanın ilgili maddeleri, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin çalışma haklarına ilişkin maddeleri, sosyal devlet anlayışı ile de bağdaşmayacak bir durum olmakla birlikte aynı üniversite mezunu ve aynı şekilde Kurumla sözleşme imzalamamıza rağmen, 4046 sayılı Özelleştirme Kanunun değişen 5398 sayılı Kanunun 22. Maddesinde müdür ve üstüne hakları ile kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı verilirken, müdür altına (mühendis, avukat, vs.) geçiş hakkı verilmemiştir" diyerek şöyle devam etti:

"Konu hakkında, Sosyal devlet; ferdin huzur ve refahını gerçekleştiren ve teminat altına alan, kişi ve toplum arasında denge kuran, emek ve sermaye ilişkilerini dengeli olarak düzenleyen, özel teşebbüsün güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayan, çalışanların insanca yaşaması ve çalışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi için sosyal, iktisadî ve malî tedbirler alarak çalışanları koruyan, işsizliği önleyici ve millî gelirin adalete uygun biçimde dağılmasını sağlayıcı tedbirler alan adaletli bir hukuk düzeni kuran ve bunu devam ettirmeye kendini yükümlü sayan, hukuka bağlı kararlılık içinde ve gerçekçi bir özgürlük rejimini uygulayan devlet demektir. Sosyal hukuk devleti, güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak gerçek eşitliği yani sosyal adaleti ve toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlü devlet demektir. Çağdaş devlet anlayışı, sosyal hukuk devletinin, tüm kurumlarıyla Anayasa’nın sözüne ve ruhuna uygun biçimde kurulmasını gerekli kılar. Hukuk devletinin amaç edindiği kişinin korunması, toplumda sosyal güvenliğin ve sosyal adaletin sağlanması yoluyla gerçekleştirilebilir.

Anayasa hükümleri ile İnsan Haklarına ve Çalışan Haklarına dair taraf olduğumuz uluslararası sözleşme hükümleri hukuk devleti ilkesi, eşitlik ilkesi, eşit iş için eşit ücret hakkı, adil ve yeterli elverişli bir ücret hakkı, adil çalışma koşullarına sahip olma hakkı, eşit muamele görme hakkı gibi Anayasa’nın 90. Maddesi uyarınca kanun hükmünde olan evrensel hukuk normları ile İş Hukukunun temel prensiplerinden biri olan “eşit davranma ilkesi” göz önüne alındığında, özelleştirme kapsam ve programına alınan ve alınacak olan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve iktisadi devlet teşekküllerinde çalışan ancak 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nakle tabi personel arasında sayılmayan kapsam dışı personelin de, özlük haklarını koruyarak başka kurumlara nakil hakkının verilmesinin sağlanması, anılan anayasal ve yasal düzenlemelerden kanunun ruhuna ve sosyal devlet ilkesine uygun düşecektir"(ANKA)

(ÜNS/ÖZK)

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
banner1037

Gelişmelerden Haberdar Olun

@