Chp'li Oran: Gençlerin Mektep-Meslek Kaygısı, Chp İçin Memleket Meselesi

ANKARA(ANKA) -AK Parti iktidarının en çok gençleri mağdur ettiğini ifade eden CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, "Dinselleştirilen öğretim, gençlere bilgi çağının gerektirdiği donanımı veremiyor. Üniversiteler, gençleri eko

Haberler 05.04.2015, 05:18
Chp'li Oran: Gençlerin Mektep-Meslek Kaygısı, Chp İçin Memleket Meselesi

ANKARA(ANKA) -AK Parti iktidarının en çok gençleri mağdur ettiğini ifade eden CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, "Dinselleştirilen öğretim, gençlere bilgi çağının gerektirdiği donanımı veremiyor. Üniversiteler, gençleri ekonomi ve toplumsal hayata hazırlayamıyor. Her 5 gençten biri işsiz; ülkedeki her 3 işsizden biri gençtir. 2002’de her 10 işsizden 1’i üniversite mezunu idi, bugün neredeyse her 4 işsizden 1’i. Gençlerimiz CHP iktidarında, eğitimde fırsat eşitliği ve gelecek kaygısı olmadan kendilerini gerçekleştirme imkânına kavuşacaktır" dedi. 

Türkiye'nin Avrupa’nın en genç nüfusuna sahip olduğunu ve iktidarı 12 yıllık süreçte bu genç nüfusu ihmal ettiğini savunan Oran, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Gençlerin mektep-meslek kaygısı, CHP için memleket meselesi" dedi. Oran, şöyle devam etti:

"Başta gençler tüm topluma baskı ile kendi çağdışı zihniyetini dayatma çabasındaki AKP, gençliğe çağın gerektirdiği donanımı sağlayacak bir eğitim sistemini de gençlere eğitimleri sonrası iş imkânlarını da sunamamıştır. AKP’nin eğitim müfredatı, geleceğimiz olan gençlerimize, bilgi çağının gerektirdiği donanımı vermekten çok uzaktır. Eğitimi dinselleştiren AKP, eğitimde kaliteyi tuğla, çimento, okul sayısı ile ölçmektedir. OECD tarafından 3 yılda bir 15 yaş grubundaki öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçmek amacıyla gerçekleştirilen Ulus­la­ra­ra­sı Öğ­ren­ci De­ğer­len­dir­me Prog­ra­mı (PI­SA) sınavında Türkiye, 65 ül­ke ara­sın­dan ma­te­ma­tikte ancak 44, oku­ma be­ce­ri­sinde 41 ve fen ala­nın­da 43. sı­ra­ ile sonlarda yer alabilmektedir. Sürdürülebilir kalkınma ve dünya ile rekabetin itici gücü eğitimdir. Öğretmene yatırım yapılması, okul öncesi eğitime ağırlık verilmesi, eğitimin bilimsel kalitesinin artırılması ve eğitim sisteminde köklü bir reforma ihtiyaç vardır. PISA sonuçları ülkenin geleceğine ilişkin bir erken uyarı niteliğindedir. Bu sonuçlara göre ülkemizin sosyoekonomik açıdan geleceği sıkıntılıdır. Bu eğitim sistemi ile AKP gençlerimizin ve ülkemizin geleceğini karartmıştır.

AKP, YÖK aracılığıyla zapturapta aldığı yükseköğrenimde gerici zihniyeti egemen kılmıştır. Atanan özel görevli rektörler eliyle üniversiteler giderek bilimden, özerklikten, araştırmacılık ve özgür düşünceden uzaklaşmış, artık ülkenin gelişimi ve kalkınmasına hizmet edemez hale gelmiştir. AKP öncesi 73 olan üniversite sayısı, gerekli akademik, fiziksel ve bilimsel alt yapıya sahip olmadan, daha çok ticari ya da siyasi amaçlarla ve adeta bakkal dükkânı açar gibi açılan “gecekondu” üniversitelerle 200’e yaklaşırken, yükseköğretimin kalitesi iyice aşağılara düşmüştür. Az sayıdaki gerçek ve köklü üniversitemiz dışında sistem, gençlerimizi ekonomiye ve hayata hazırlamaktan uzaktadır. Gençleri araştırmacılığa, bilime yöneltmekten uzak üniversiteler, onlara bilgi çağının gerektirdiği donanımı sunma kapasitesinden yoksundur. Üniversite enflasyonu paralelinde sayıları hızla artarak 6 milyona yaklaşan üniversite gençliği, beslenme, barınma başta ciddi sorunlarla boğuşmakta, bir yandan da mezuniyet sonrası iş ve gelecek kaygısı taşımaktadır. Yükseköğretimde yurt kapasitesi ise yaklaşık 430 binle öğrenci sayısının yüzde 10’una bile ulaşmamaktadır."

-"GENÇ İŞSİZLİĞİ HAD SAFHADA"

Aralık 2014 itibariyle 57.4 milyon olan 15 yaş ve üstü nüfusun 11.8 milyonunu 15-24 yaş grubu gençler oluşturduğunu ifade eden Oran, "Bu gençlerin 4.7 milyonu öğrenci olmak üzere toplam 7.1 milyonu iş gücü dışında yer alıyor. 15-24 yaş grubunda toplam iş gücünü oluşturan 4.7 milyon gençten 3.7 milyonu istihdamda gözüküyor. Ancak bunların 1 milyona yakını sözde istihdamda. Çünkü okuma ya da çalışma imkânı olmadığı için ailesine yardım eden, sosyal güvencesi bulunmayan bu kişiler, gerçek bir istihdam söz konusu olmadığı halde “ücretsiz aile işçisi” sayılıyor. Bu yaş grubunda sosyal güvencesi olmadan yani ucuz işgücü olarak kayıt dışı çalıştırılanların toplam sayısı 2 milyona yaklaşıyor" diyerek şunları söyledi:

"Toplamda işgücüne katılım oranı yüzde 50.2, işsizlik oranı yüzde 10.9 olurken, 15-24 yaş grubu gençlerde işgücüne katılım oranı yüzde 39.7’de kalıyor, işsizlik oranı ise yüzde 20.2’ye çıkıyor.Buna göre her 5 gençten biri işsizdir... Toplamda 3 milyon 145 bin kişi olan işsizler ordusunun 945 binini 15-24 yaş grubundakiler oluşturuyor. Başka deyişle ülkedeki her 3 işsizden biri bu yaş grubundadır. Toplamda erkek işgücünün yüzde 10.2 olan işsizlik oranı, genç erkeklerde yüzde 18.9’a; kadınlarda toplamda yüzde 12.6 olan işsizlik oranı da genç kadınlarda yüzde 22.6’ya ulaşmaktadır.

AKP dönemindeki üniversite enflasyonu, nitelikli işgücü yerine diplomalı işsizliği patlatmıştır. Sıcak para ve borçla tüketime dayalı ekonomi politikaları, sayıları hızla artan üniversite mezununa yeterince istihdam yaratamamıştır. Üniversiteli işsiz sayısı AKP döneminde yaklaşık üçe katlanmıştır. Aralık 2014 itibariyle ülkedeki 3.1 milyon işsizin 687 binini, çeşitli yaş gruplarındaki üniversite mezunları oluşturmaktadır. 2002 yılında her 10 işsizden yaklaşık 1’ini üniversite mezunları oluştururken, artık neredeyse her 4 işsizden 1’i üniversite mezunudur.

Yıllarca halka “en az üç çocuk” baskısı uygulayan, lise öğrencilerine evlilik vizesi veren AKP Türkiye’sinde kızların genç yaşta evlendirilme oranı, dünyanın en geri toplumlarındakine paralel biçimde çok yüksek düzeylere çıkmıştır. Resmi istatistiklere göre bile 15-24 yaş grubundaki her 4 kızdan biri “kocaya veriliyor”. İmam nikâhlı evlilikler düşünüldüğünde bu oran çok daha yüksektir. AKP, “çocuk gelin” olgusuyla mücadele edeceği yerde zihniyeti gereği bunu normal karşılamış, hatta teşvik etmiştir.        

AKP, gençleri spora, sosyal, kültürel faaliyetlere yöneltecek, onları kötü alışkanlıklardan alıkoyacak politikalar izlememiş, uyuşturucu patlama noktasına gelmiş, kâbus halini almıştır. Gençlerin bu tür etkinlikler için sahip olduğu imkânlar yetersizdir. Araştırmalar gençlerin beşte birinin fazla kilolu ya da obez olduğunu göstermektedir. İnternet kullanım oranının yüzde 80’leri aştığı gençlerimizde, kitap okuma oranı ise çok düşük düzeylere inmiştir."

-"GENÇLERİMİZ 7 HAZİRANDA AKP’YE DERSİNİ VERECEKTİR"-

Yaklaşık 2 aylık bir süre kalan 7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanacak yurt dışındakiler dâhil toplam 56.3 milyon seçmenin önemli bir bölümünü gençlerin olduğunu hatırlatan Oran, "Türkiye’nin 12 yılını çalan AKP’nin mağdur ettiği kesimlerin başında gençlerimiz geliyor. Gençlerimiz, yıllardır kendilerine baskı ve dayatma uygulayan, geleceklerini çalan AKP’ye 7 Haziran’da gereken dersi verecek, güneşe kavuşacaklar" dedi.

Oran şöyle devam etti:

"Geleceğimiz olan gençlerimiz, kendilerini bilgi çağının gerekleri ve evrensel değerlerle donatacak, dünyadaki akranları ile eşit düzeye taşıyacak bir eğitim sistemini vegelecek kaygısı olmadan hayatlarının en güzel dönemlerini yaşamayı hak ediyorlar. Düşünen, araştıran, çağı yakalamış, ülkesini, toplumunu, insanlığı önemseyen sorumlu bir gençlik; geleceğin çağdaş, demokratik, ileri ve güçlü Türkiye’sinin teminatıdırCHP iktidarında gençlerimiz, eğitimde fırsat eşitliğine ve kendilerini geliştirmek için her türlü imkâna kavuşacaktır. Gençlerimiz, çağın gereklerine uygun bir eğitim sistemi, yarın kaygısı olmadan, baskı ve dayatmalardan uzak biçimde özgürce kişisel gelişimlerini gerçekleştirebileceklerdir. CHP iktidarında gençliğin yüzü gülecek, gençlerimiz geleceğe güvenle bakabilecektir."(ANKA)

(ÜNS/ÖZK)

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@