Chp'den TRT için İlk Adım

CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Sezgin Tanrıkulu, TRT Gelirleri Kanunu'nda değişiklik yapılması için Meclis'e kanun teklifi verdi.

Haberler 13.01.2016, 14:26
Chp'den TRT için İlk Adım

 ANKARA, (DHA) - CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Sezgin Tanrıkulu, TRT Gelirleri Kanunu'nda değişiklik yapılması için Meclis'e kanun teklifi verdi. Teklifin gerekçesinde "Özellikle son 13 yılda TRT'nin yaptığı yayınlar ile yalnızca iktidar partisinin propagandasını yapan bir kurum haline dönüştüğü, buna paralel olarak muhalefet partilerini çoğu zaman görmezden gelmesinin yanı sıra muhalefet partileri aleyhine olacak şekilde, tarafsız bir yayıncılık anlayışıyla bağdaşmayacak yayınları da zaman zaman söz konusu olmuştur" ifadelerine yer verildi.

 

"TRT YAPTIĞI YAYINLARLA İKTİDAR PARTİSİNİN PROPAGANDASINI YAPAN KURUM HALİNE DÖNÜŞTÜ"

CHP Genel Başkan Yardımcıları Ağbaba ve Tanrıkulu, TRT'de yayınlanan programlarda Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü aleyhine ifadelerin yer aldığı iddiasıyla, TRT Gelirleri Kanunu'nda değişiklik yapılması için hazırladıkları kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Kanun teklifinin genel gerekçesi şöyle:  "Medya, günümüzde kitlelerin iletişimi bakımından büyük önem arz etmektedir. Son dönemde Dünya'da medya sektörünün gösterdiği gelişime paralel olarak ülkemizde de birçok özel radyo ve televizyon yayın yapmaktadır. Bununla birlikte 24.12.1963 tarihinde 359 sayılı kanunla kurulan ve günümüze kadar yayınını sürdüren TRT ise tarafsız yayın yapma amacı ile kurulmuş olan bir kamu tüzel kişiliğidir. Bugün birçok kanal ve radyo ile yayınına devam eden TRT, 3093 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde tüm yurttaşlarımızdan çeşitli vesilelerle pay almaktadır. TRT'nin tüm yurttaşlarımızdan pay alarak gelir elde etmesi ve yayın yapmasına karşın geçmişten bu yana tarafsız ve bağımsız yayıncılık yapmadığı kamuoyunda kabul görmektedir. Özellikle son 13 yılda TRT'nin yaptığı yayınlar ile yalnızca iktidar partisinin propagandasını yapan bir kurum haline dönüştüğü, buna paralel olarak muhalefet partilerini çoğu zaman görmezden gelmesinin yanı sıra muhalefet partileri aleyhine olacak şekilde, tarafsız bir yayıncılık anlayışıyla bağdaşmayacak yayınları da zaman zaman söz konusu olmuştur. Vatandaşlarımızın tümünden gelir elde eden bir kurumun sadece belli bir siyasi anlayışının temsilcisi gibi hareket etmesi ve propagandasını yapması kabul edilebilecek bir durum değildir. Aynı zamanda bu durum medya kuruluşları arasında bir haksız rekabet ortamının oluşmasına sebep olmaktadır. Teklif ile bu adaletsiz tablonun ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır"

 

3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Madde 1- 15/12/1984 tarihli ve 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu'nun 'Amaç ve Kapsam' başlıklı 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

'Madde 1 - Bu kanun Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna devamlı ve yeterli gelir kaynağı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.'

Madde 2- 15/12/1984 tarihli ve 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu'nun 'Gelirler' başlıklı 2 inci maddesinin a ve b bentleri, 'Cihazların İmalat ve İthalatı ile Gümrük Girişleri başlıklı 3 üncü maddesi, 4 üncü maddesi, 'Tahsilat' başlıklı 5 inci maddesi, 'Ceza Hükmü' başlıklı 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 3- 15/12/1984 tarihli ve 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu'nun 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan 'bandrol ve etiketler ile ilgili diğer hususlar' ibaresi madde metninden çıkarılmış olup, aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 4- 15/12/1984 tarihli ve 3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu'nun Geçici 1 inci, Geçici 2 nci, Geçici 3 üncü, Geçici 4 üncü, Geçici 5 inci ve Geçici 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 5- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Madde 6- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Madde gerekçeleri;

Madde 1 - İşbu madde ile herkese eşit hizmet vermeyen bir kurumun herkesten pay alması uygulamasının kaldırılması amaçlanmıştır.

Madde 2 - İşbu madde ile TRT adına gerçekleştirilen zorunlu kesintilerin yapılmaması, buna bağlı olarak cezai hükümlerin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

Madde 3,4 -İşbu madde ile genel gerekçede açıklandığı üzere, herkese hizmet vermeyen bir kurumun herkesten ve zorunlu kesintiler yoluyla gelir elde etmesi uygulamasının kaldırılması amaçlanmıştır.

Madde 5 - Bu madde yürürlük maddesidir.

Madde 6 - Bu madde yürütme maddesidir."

 

 

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret Omni Ticaret
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@