Başbakan Davutoğlu'ndan Ekonomi Hedefi

ANKARA (ANKA) – Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Sektörel dönüşüm planlarıyla hedefimiz 2018 sonuna kadar, yani 4 yıl içinde gayrisafi yurtiçi hasılayı 1,3 trilyon dolara çıkarma

Haberler 06.11.2014, 10:45
Başbakan Davutoğlu'ndan Ekonomi Hedefi

ANKARA (ANKA) – Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Sektörel dönüşüm planlarıyla hedefimiz 2018 sonuna kadar, yani 4 yıl içinde gayrisafi yurtiçi hasılayı 1,3 trilyon dolara çıkarmak, cari açığı yüzde 5,2’ye çekmek, işsizlik oranını da yüzde 7 civarına indirmektir” dedi.

Davutoğlu ekonomi ile ilgili kabine üyeleriyle birlikte Ankara Palas’ta “Öncelikli Dönüşüm Programı Eylem Planı”nı açıkladı. Önümüzdeki 5 yılı planlama ve 9 yılı yeni bir zeminde ekonomik hamle dönemi olarak tanımlayacak “İkinci Atılım Dönemi” olarak zikrettikleri 62. Hükümet programının genel ekonomik çerçevesiyle ilgili bazı hususları paylaşacağını söyleyen Davutoğlu, “Programın yazım sürecinde ısrarla üzerinde durduğumuz husus, bu hükümet programının 2015 Haziranında yapılacak olan seçimlere kadar geçecek olan 8 aylık bir dönem değil, 2023’e kadar geçecek olan 9 yıllık bir dönemi kapsayacağı oldu” ifadelerini kullandı.

Türkiye ve gelişmekte olan tüm ekonomiler için en önemli sorunun, “siyasal güven ve istikrarın kaybedilmiş olduğu durumlarda yaşanan ekonomik kriz ortamı” olduğuna dikkat çeken Davutoğlu, şöyle konuştu:

“2015 seçimlerine giderken ve daha sonraki dönemleri planlarken, siyasi istikrar ve güven ortamının korunması elzemdir ve buna öncelikli önem vereceğiz. İkincisi, insan odaklı kalkınma, insan kaynağının geliştirilmesi ilkesidir. 62. Hükümet programında, ‘insani kalkınma’ kavramını özellikle kullandık; çünkü Türkiye’nin kaynaklı itibariyle iki önemli kaynağın altını sürekli çizdik, insanımız ve bulunduğumuz coğrafya. İnsan kaynağımızın nitelikli bir hale gelmesi ve güçlendirilmesi, ekonomide niteliksel dönüşümün ana unsurudur. Üçüncüsü, üretim teknolojisindeki değişime intibak ve intibakın ötesinde öncülük yapmak. Bu da ancak AR-GE ile inovasyon ile olur. AR-GE’ye ağırlık veren programları, eylem planlarını bu sektörel dönüşümde ele aldık. Dördüncüsü, dün Merkez Bankası ziyaretinde de zikrettim, ekonomi entegre bir bütünlükten oluşur, bütüncül bir ekonomik anlayış geliştirmeden yapısal değişimi yönetmek mümkün değil. Reel sektörü desteklemeyen bir finans sektörü, reel sektörden kopuk olan bir finans sistemi anlamını kaybeder. Güçlü bir finans sektörü yoksa reel sektör taze kan bulamaz, kendini idame ettirecek süreçleri yönetemez.”

-“1 ARALIK’TA G-20 DÖNEM BAŞKANLIĞI’NI ALACAĞIZ”-

Davutoğlu, bugün ilan ettiği 9 sektörel dönüşüm programı ve 417 eylem planının, ağırlıklı olarak reel sektör alanında olduğunu belirterek, “Önümüzdeki haftalarda ilan edeceğimiz ikinci paket, 8 sektörel dönüşüm programı daha çok makro ekonomik dengeleri ilgilendiren konulardadır. Son olarak açıklayacağımız 8 sektörel dönüşüm programı da insan odaklı alanlarla ilgilidir” dedi.

Beşinci ilkenin, ekonominin, dünya ekonomisiyle tam bir entegrasyon içinde hareket edebilme kabiliyeti olduğunu söyleyen Davutoğlu, şöyle devam etti:

“Artık kapalı ekonomik sistemler, ‘ekonomik bağımsızlık’ gibi parlak sloganlar altında varlığını sürdüremez. Dünyaya, dünya ekonomisine kapalı hiçbir sistem, o dünya ekonomisi içindeki gelişmeleri takip edemez, nabzı tutamaz, doğru refleksler veremez, krizleri yönetme kabiliyetini kaybeder ve kriz sonrası dönemlere de hazırlıksız yakalanır. Özal döneminde başlayan dünya ekonomilerine açılım süreci önümüzdeki dönemlerde de arttırılacaktır. Bunu biz edilgen bir aktör olarak yapmayacağız. Yani, akan bir ekonomi var, Türkiye de o küresel ekonominin üzerinde, akan nehir üzerinde bir yaprak misali seyrediyor değil, aksine küresel ekonomik gelişmeleri anlayan, nabzını tutan ve yönetebilen bir ülke olmak durumundayız. Gelecek hafta G-20 zirvesi için Avustralya’ya gideceğiz ve küresel ekonominin bütün alanları en önemli 20 büyük ekonomik güç arasında istişare edilecek ve 1 Aralık’ta da G-20 Dönem Başkanlığı’nı alacağız.”

-9 SEKTÖREL DÖNÜŞÜM PROGRAMI-

Davutoğlu, bu sektörel dönüşüm planlarıyla hedeflerinin 2018 sonuna kadar gayrisafi yurtiçi hasılayı 1,3 trilyon dolara çıkarmak, cari açığı yüzde 5,2’ye çekmek, işsizlik oranını da yüzde 7 civarına indirmek olduğunu kaydederek, 9 sektörel dönüşüm programını şöyle açıkladı:

“-İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı ile Türkiye’nin girdi tedarik ihtiyacının stratejisi güncellenecek. MTA’nın yurtdışında da madencilik yapabilmesini sağlayacağız. Enerji üretim tesislerinde kullanılan tesisatın yurt içinde üretimi desteklenecek. Demir-çelik sektörünün hurda girdiye olan bağımlılığını azaltacağız. AR-GE faaliyetlerini teşvik edeceğiz. Tohumculuk geliştirme ve üretim kapasitemizi arttıracağız. Yüksek teknolojilere yönelik yatırımları ülkemize çekmek üzere serbest bölgelerin cazibesini arttıracağız. Atıkların ekonomiye kazandırılmasına önem vereceğiz. Hedefimiz 2018 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranını yüzde 70 ve üzerine çıkarmaktır.

-İkinci alan, Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı ile AR-GE ve yenilik faaliyetlerinin ticarileşme kapasitesini arttırmaya çalışacağız. Öncelikli sektörlerde teknolojik yatırımları destekleyeceğiz. Enerji, sağlık, havacılık, uzay, otomotiv, savunma sistemleri gibi öncelikli sektörlerde teknolojik ürün yatırımlarını destekleyeceğiz.

-Üçüncü alan, Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Programı ile kamu alımlarında yerli firmaların paylarını arttırmayı hedefliyoruz.

-Dördüncü alan, Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim Programı ile enerjideki dışa bağımlılığı azaltmayı amaç ediniyoruz. Bürokrasiyi azaltarak yatırım ortamını iyileştireceğiz.

-Beşinci öncelikli program, Enerji Verimliliğini Geliştirilmesi. Bu çerçevede gelişmiş ülkelere göre yüksek olan enerji yoğunluğunu düşürecek eylemleri hayata geçireceğiz. Bu çerçevede enerji verimliliği konusunda bilinçlendirme faaliyetlerine yoğunlaşacak, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştıracağız. Enerji veremliliği alanında yönetim bilgi sitemini oluşturacağız ve bu koordinasyonu güçlendireceğiz. Enerji verimliliği yatırımları finansmanını için yeni modeller geliştireceğiz.

-Altıncı önemli dönüşüm programı, Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi. Bu program ile sulama oranının arttırmayı ve modern sulama metotlarını yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Bu program ile modern sulama tesis sayısını 2018’e kadar her yıl yüzde 10 artıracağız.

-Yedinci sektörel dönüşüm alanı, Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı ile hem ülkemizin ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyacının büyük oranda karşılamayı hem de bu alanda ihracat gelirlerimizi artırmayı amaçlıyoruz. Sağlık endüstrilerini yönlendirme komitesi kuracağız. Türkiye Sağlık Endüstrileri Başkanlığı’nı kuracağız. İlaç ve tıbbı cihaz alımlarında yerli üretimi özendirici tedbirler alacağız. 2018 yılında tıbbi cihaz ihtiyacımızın yüzde 20’sini, ilaç ihtiyacımızın ise yüzde 60’ını yerli üretim ile karşılayacağız.

-Sekizinci sektörel yapısala değişim programı, Sağlık Turizminin Geliştirilmesi ile sağlık turizmde hedef ülke bazlı eylem planlılarını hazırlayıp uygulamaya koyacağız. Sağlık turizmi koordinasyonu oluşturacağız. Bu alanda hizmet verecek tesis ve kumlarına yönelik alt yapımızı güçlendireceğiz. Bu alanda teşvik sistemlerini sadeleştireceğiz. 2018 yılında sağlık turizmi alanımızdaki gelirimizi 9 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.

-Dokuzuncu sektörel yapısal değişim programı, Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm ile lojistiğin bilime katkısını artıracağız. Bu alanda lojistik alanda çalışan tüm kurumlar arası iş güdümü sağlamak üzere Lojistik Koordinasyon Kurulu kuracağız. Türkiye’de ilk defa lojistik master planı hazırlayacağız. Lojistik veri tabanı oluşturacağız. Ulaşımda elektronik sistemleri yaygınlaştıracağız. Üretim alanlarının ticari çıkış nokralarına demir yolu bağlantılarını güçlendireceğiz. Kent içi ulaşımı ulusal lojistik planı ile uyumlaştıracağız. Gümrük kapılarının sayısını artıracak, kapasite ve kalitesini geliştireceğiz. Gümrüklerde tek pencere sistemini tamamlayacağız. Liman kapasitesini arttıracağız. Türkiye'nin lojistikteki uluslararası konumu güçlendirilecek. Nihai ürünlerin tüketim pazarlarına ulaşım süreleri kısaltılacak.” (ANKA)

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@