Bahçeli Partisinin Seçim Bildirgesini Açıkladı: Cemevlerine Devlet Yardımı

-AK Parti, CHP ve HDP’nin ardından, MHP de seçim bildirgesini açıkladı. MHP Lideri Bahçeli, Ankara Arena Kapalı Spor Salonunda düzenlen toplantıda, vaatleriyle birlikte 5 maddede kaynak ve mali yük toplamını da açıkladı. Seçi

Haberler 04.05.2015, 00:02
Bahçeli Partisinin Seçim Bildirgesini Açıkladı: Cemevlerine Devlet Yardımı

-AK Parti, CHP ve HDP’nin ardından, MHP de seçim bildirgesini açıkladı. MHP Lideri Bahçeli, Ankara Arena Kapalı Spor Salonunda düzenlen toplantıda, vaatleriyle birlikte 5 maddede kaynak ve mali yük toplamını da açıkladı. Seçim bildirgesini konuşmasının sonuna bırakan Bahçeli’nin “hazırlıklı olduğu” yorumları yapıldı.

-Bahçeli, MHP iktidarında asgari ücretin net bin 400 lira, çiftçiye mazotun 1 Lira 75 kuruş olacağını belirtirken, taahhütlerinin getireceği mali yük toplamını 71,9 milyar TL olarak duyurdu.

-Bahçeli, Başbakan Ahmet Davutoğlu’na, “Sen merak etme Davutoğlu, kaynak var, söylediklerimiz de Adana mavrası değil” diye seslendi.

ANKARA (ANKA)-AK Parti, CHP ve HDP’nin ardından, MHP de seçim bildirgesini açıkladı. MHP Lideri Bahçeli, Ankara Arena Kapalı Spor Salonunda düzenlen toplantıda, vaatleriyle birlikte 5 maddede kaynak ve mali yük toplamını da açıkladı. Seçim bildirgesini sona bırakan Bahçeli’nin “hazırlıklı olduğu” yorumları yapıldı.

-“AK PARTİ’NİN BOZUK DÜZENİNE SON VERECEĞİZ”-

Bahçeli, ilk hedeflerinin “tek başına iktidar” olduğunu ifade ederken,  “Milletimiz yetki verdiği taktirde, 2015-2019 yıllarını kapsayan birinci iktidar dönemi sonuna kadar tahrip edilen Türkiye’nin onarılmasını, çözülen milletin bütünleştirilmesini, demokrasinin güçlendirilmesini sağlayacağız” dedi.

Bu dönemde Türkiye’nin küresel güç olması yolunda ihtiyacı olan çağdaş normlarda bir devlet ve toplum düzeninin gerektirdiği kurum ve kuralları tesis edeceklerini,  AK Parti’nin anti-demokratik, vesayetçi, kayırmacı, hukuk tanımaz, kişi güvenliğini ihlal edici, özgürlükleri kısıtlayıcı bozuk düzenine son vereceklerini, hükümetin devletin kurumları, milli ve manevi değerlerimiz ile vatandaşlarımız üzerinde oluşturduğu her türlü tahribatı onaracaklarını anlatan Bahçeli, “Her bakımdan toparlanmanın sağlanacağı bu dönemde; terörü tamamen bitirerek toplumsal huzur ve güveni temin edeceğiz” dedi.

-BİRİNCİ İKTİDAR DÖNEMİNDE 700 BİN YENİ İSTİHDAM-

İşsizlik ve yoksulluk sorununu önemli ölçüde hafifleterek vatandaşların refah düzeyini yükselteceklerini, ağırlıklı olarak 2016-2019 yıllarını kapsayacak olan birinci iktidar döneminde; yıllık ortalama yüzde 5,2 büyüme ve 700 bin yeni istihdam sağlayacaklarını belirten Bahçeli, “Dönemin sonunda GSYH 1,1 trilyon dolara, kişi başına milli gelir 13,3 bin dolara, ihracat 239 milyar dolara erişecektir ve istihdam yaklaşık 29,1 milyon kişiye ulaşacaktır.  2014 yılında yüzde 45,5 olan işgücüne katılım oranını inşallah yüzde 47,8’e çıkaracağız” dedi

-2023 VİZYONU-

Bahçeli, orta vadeli hedef; 2019-2023 yıllarını kapsayan ikinci iktidar dönemi sonunda da Türkiye’nin bölgesel güç haline gelmesi, siyasi ve sosyal sorunları aşarak küresel ölçekte söz sahibi olması olduğunu vurgularken, şunları kaydetti:

“2019-2023 yıllarını kapsayan MHP iktidarı Türkiye’nin bölgesel güç ve küresel aktör olma, 2023 yılı vizyonunu yakalama dönemi olacaktır. Bu kapsamda MHP iktidarında kaynaklar harekete geçirilerek, ileri teknoloji kullanan, yüksek katma değer ve istihdam yaratan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip bir üretim yapısı tesis edilecektir. 

Yıllık ortalama yüzde 6,6 büyüme ve 1 milyon 25 bin yeni istihdamın sağlanacağı bu dönemin sonunda GSYH 1,7 trilyon dolara çıkacaktır. Kişi başına gelir 20 bin dolara, ihracat 400 milyar dolara yükselecektir. İstihdam sayısı da 33,2 milyon kişiye ulaşacaktır.”

-ANAYASA’DA KIRMIZIÇİZGİLER: PARÇALI MİLLET YAPISI, TÜRKİYELİLİK KAVRAMI-

Anayasa’nın, genel sınırlama hükümlerinden daha çok bir “Toplum Sözleşmesi” niteliğinde olması gerektiğini belirten Bahçeli,  yeni bir anayasa yapılması kapsamında hiçbir şekilde tartıştırmaya açık olmayan konuları da şöyle sıraladı:

“Farklı etnik kimliklere siyasi ve hukuki statü tanınarak çok parçalı millet yapısı oluşturulmasına, kişi hak ve özgürlüklerinin etnik temelli kolektif haklara dönüştürülmesine, Türkçe dışındaki dillere ve farklı kültürlere statü kazandırılarak yapay azınlık yaratılmasına, vatandaşlarımızın birbirleriyle ve milletin devletle çatıştırılmasına zemin hazırlanmasına, milli kimlik tanımının değiştirilerek Türkiyelilik kavramının esas alınmasına, vatandaşlık bağının Türk milleti kavramı yerine ikame edilmeye çalışılmasına, Türkçe dışındaki başka dillerde ana dil eğitim yapılmasına, Türkiye’nin idari yapısının değiştirilerek yerel yönetimlerin mahalli parlamento olarak çalışacağı özerk bölgeler sisteminin hayata geçirilmesine tamamen karşıyız ve karşı duruyoruz.”

-“TERÖRLE PAZARLIKLAR BİTECEK, İHANET SÜRECİ BIÇAK GİBİ KESİLECEK”-

Bahçeli, üniter milli devlet yapısını esas alan parlamenter sistemini, en uygun yönetim şekli olarak değerlendirdiklerinin de altını çizerek, “Anayasa ihtiyacını toplumsal gereklilikler yerine devleti ve milleti parçalanmaya götürecek bir sistem değişikliğine endeksleyen siyasi yaklaşımı açıktan reddediyoruz. Terörün bitirilmesi için devletin güvenlik güçleriyle meşru zeminlerde ve tüm ülke sathında etkili bir mücadele vermeye son derece kararlıyız. Güvenlik güçlerimizi kışla ve karakollara hapseden uygulamalara mutlaka son vereceğiz” dedi.

Terörün ve bölücülüğün kökünü kurutacaklarını ifade eden Bahçeli, “Terörle pazarlıklar derhal bitirilecek, ihanet süreci bıçak gibi kesilecek, ihanete ortak olanlar adalete sevk edilecektir” diye konuştu.

-YOLSUZLUKLA MÜCADELE KURULU-

Bahçeli, “17-25 Aralık zanlıları” ifadelerini kullanarak,  tüm yolsuzlukların üzerine titizlikle gidileceğini, hortumculardan hesap sorulacağını belirtirken, “Yolsuzluk yoluyla elde edildiği hukuki olarak tespit edilen her türlü varlığa el konulması ve suçluların bu varlıktan mahrum bırakılması amacıyla, yolsuzluktan suçlu görülen kişilerin servetlerinin nerede ve kimin adına kayıtlı olursa olsun, zaman aşımı gözetilmeksizin el konulması hukuken sağlanacaktır” dedi. Bahçeli, yolsuzlukları önlemek, yolsuzluklarla mücadelede etkin ve kalıcı politikalar üretmek ve ilgili kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlamak üzere, özerk bir “Yolsuzlukla Mücadele Kurulu”nun oluşturulacağını kaydetti.

-İKİ ANA EKSENDE EKONOMİ POLTİKASI-

Partisinin ekonomi politikalarının ise iki ana eksenden oluştuğunu belirten Bahçeli, birincisinin borçluluk, geçim sıkıntısı ve fakirliğe çare olacak acil önlemlerden oluşan ‘Rahatlatıcı politikalar’, ikincisinin de Türkiye’yi geleceğe taşıyacak ‘Kalkınma politikaları’ olduğunu açıkladı.   

Bu amaçla Türkiye’nin kendi imkan ve şartları ile doğal ve beşeri kaynaklarını dikkate alan “Üreten Ekonomi Programı”nın uygulanmaya konulacağını ifade eden Bahçeli, ekonomiyi dış kaynak bağımlılığını azaltarak şoklara karşı dayanıklı hale getirmek istediklerini söyledi.

-YATIRIMCILARA, İSTİHDAM SAĞLAYICILARA VERGİ KOLAYLIĞI-

Yatırım yapanlara, istihdam, üretim ve ihracat artışı sağlayanlara yönelik vergi indirim ve kolaylıklarını içeren bir program uygulayacaklarını da belirten Bahçeli,  “Üretim ve ticareti olumsuz etkileyen harç ve damga vergisi gibi işlem vergileri azaltılacaktır. İstihdam üzerindeki vergi ve diğer yükümlülükler hafifletilecektir. Makine teçhizat alımları için kredi kullanımında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi alınmayacaktır. Vergi politikalarında rekabet gücünü azaltan istisna, muafiyet ve indirimler azaltılacaktır” dedi.

Yük ve yolcu taşımacılığında demir yolu ve deniz taşımacılığının payının artırılacağını ifade eden Bahçeli, “Çanakkale boğaz geçişi” projesi gerçekleştirileceğini, transit yük taşımacılığı açısından uygun olan limanların kapasitesinin artırılacağını, sanayi odaklarının liman ve ana hat demiryolu bağlantılarının gerçekleştirileceğini belirtti.

-AVM YERİNE “AHİKENT”-

Esnaf ve sanatkarın uygun krediye ve dış pazara erişiminin de kolaylaştırılacağını, AVM yasasının esnafın haklarını koruyacak şekilde yeniden düzenleneceğini belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

“Her kesimin rahatlıkla ulaşabileceği yerlerde AHİKENT merkezleri açılacak, bireylerin becerileri doğrultusunda iş edinmelerine ve kendi işlerini gerçekleştirmelerine imkan verecek destek sağlanacaktır. Yeni işyeri açan esnafımıza beş yıl süreyle vergi ve prim avantajı sağlanacaktır.

Esnafımızın gelirinin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulanacaktır. Esnaf ve sanatkarlarımızın hastalık ve ayakta tedavi süresinde geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeleri konusunda düzenleme yapılacaktır.”

-ASGARİ ÜCRET NET BİN 400 LİRA, MAZOT 1 LİRA 75-

Emekli aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesilmeyeceğini de vaat eden Bahçeli, mazot, gübre ve yem üzerindeki vergilerin kaldırılacağını belirterek, “Çiftçinin canını yakan mazot, herkes duysun ki, 1 Lira 75 Kuruş olacaktır” dedi.

Asgari ücreti net 1400 liraya çıkaracaklarını da açıklayan Bahçeli, “Asgari ücretlilere, büyük şehirlerde her ay 100 lira şehir içi ulaşım desteği vereceğiz. Evi olmayan muhtaç ailelere 250 lira kira yardımı yapacağız. Böylece asgari ücret açlık sınırının üzerine çıkarılacak,  büyükşehirlerde başını sokacak bir göz evi olmayan asgari ücretlinin 1750 lira alabilmesi mümkün olacaktır. Asgari ücretten vergi almayacak, ücretlilerin asgari ücret kadar gelirini vergi dışı bırakacağız” dedi.

-700 LİRA AİLE DESTEĞİ, EMEKLİYE YILDA İKİ ASGARİ ÜCRET ÖDENEK-

Yardıma ihtiyaç duyan ailelerin en az bir ferdine iş imkanı, iş sağlanana kadar da 700 lira “Aile Desteği” vereceklerini de belirten Bahçeli, kamuda çalışan taşeron işçileri kadroya geçireceklerini, emeklilere Mart ve Eylül aylarında bin 400’er lira olmak üzere yılda iki asgari ücret tutarında “Emekli Destek Ödeneği” hakkı tanıyacaklarını belirtti.

Bahçeli, böylelikle çiftçi, esnaf, işçi, memur ile Cumhurbaşkanı ve milletvekili emeklisinin aynı tutarda ödenek alacağını ifade ederek, emeklilerin banka promosyonu alabilmelerinin önünü açacaklarını, emekli aylıkları arasındaki eşitsizliği gidereceklerini ve refah payını çoğaltacaklarını kaydetti.

-“250 LİRA KİRA YARDIMI”-

Bahçeli, her öğrenciye öğrenim süresince başarılı olmak kaydıyla 10 bin liraya kadar yükseköğrenim kuponu vermekle birlikte, işe girince faizsiz olarak dört yılda tahsil edeceklerini açıkladı.

Muhtaç ailelere aylık temel ihtiyaçlarını karşılayacakları harcama kartı ‘HİLALKART’ imkanı sunulacağını, yetim ve öksüzlere aylık 100 lira bağlayacağını, yoksullara yönelik, bireysel veya toplu konut yatırımlarında her türlü belediye harç ve vergilerini sıfırlayacaklarını ifade eden Bahçeli, “Evi olmayan muhtaç ailelere sosyal konut, konut sağlanamadığı durumda ise 250 lira kira yardımı yapacağız. Aylık 200 kilovatsaatin altında elektrik tüketen ailelere yüzde 75 indirim uygulayacağız” dedi.

-ENGELLİ KOTASININ TAMAMINA ATAMA-

Bahçeli, 65 yaş aylığının 300 liraya yükseltileceğini, kamudaki 24 bin engelli kotasının tamamına atama yapılacağını, engelli ve engelli yakını aylığını 400 liraya, ağır engelli aylığını ise 600 liraya çıkaracaklarını açıkladı.

Gazilere 3 bin 600 günde emekli olabilme hakkı vereceklerini, “Şeref aylığı”nın bin 400 liraya yükseltileceğini belirten Bahçeli, kamuda çalışan taşeron işçiler, 4/C’liler,  vekil, sözleşmeli ve geçici statüde çalışanları kadroya alacaklarını kaydetti.

-CEMEVLERİNE DEVLET YARDIMI-

Bahçeli, Cemevi gerçeğinin siyasi kaygılardan uzak, Cami-Cemevi karşıtlığına dönüştürülmeden kabul edileceğini, Cemevlerine devlet yardımı yapılacağını ifade ederek, “Diyanet İşleri Başkanlığı, Alevi İslam inancını da bünyesinde temsil edecek şekilde yeniden yapılandırılacaktır” dedi.

-ÖĞRETMENLERE VE POLİSE 3600 EK GÖSTERGE-

Öğretmenlerin 3600 ek göstergeden yararlanmalarını hedeflediklerini de açıklayan Bahçeli, şöyle devam etti:

“Öğretmenlerin, ek ders ücretleri ile eğitim ve öğretim tazminatlarını yükselteceğiz, eğitime hazırlık ödeneğini artırarak eğitim kurumlarında çalışan tüm personele de ödeyeceğiz. Eğitime katkı amacıyla her çocuk için ailesi tarafından yapılacak katkının yüzde ellisine kadar oranda devletin katkıda bulunmasıyla bir ‘Eğitim Destek Hesabı’ kuracağız

Sağlık çalışanlarına yıpranma payı hakkı vermenin yanında, ek ödemeleri emekliliklerine yansıtacağız.

İnfaz koruma memurlarının yıpranma payı hakkını yeniden vereceğiz, mübaşir, zabıt katibi ve diğer adalet çalışanlarının özlük haklarını iyileştireceğiz.

Emniyet çalışanlarımızın çalışma şartlarını ve özlük haklarını iyileştirerek, bu kapsamda polislerin ek göstergesini 3600’e yükselteceğiz.

Astsubayların intibaklarını yapacak, haklarını verecek, uzman jandarma ve uzman erbaşların tüm mağduriyetlerini ortadan kaldıracağız.”

-KAPATILAN BELDE BELEDİYELERİ YENİDEN KURULACAK-

Bahçeli, hizmet yönünden yerel yönetimin federasyon ve benzeri bölgesel yönetimlere dönüştürülmesine izin vermeyeceklerinin de altını çizerek, Büyükşehir sınırını mülki sınır yapan düzenlemeyi kaldıracağız. Kapatılan belde belediyeleri, özel idare ve köyleri yeniden kuracağız. İl genel meclisi üyeleriyle birlikte büyükşehir belediye meclisi üyelerini sosyal güvenceye kavuşturacak, aldıkları huzur hakkını iyileştireceğiz. Köy kalkınma planları yapacağız, merkez köyler oluşturacağız, köy sosyal yaşam ünitelerini geliştireceğiz. Tarım-sanayi entegrasyonunun sağlandığı kırsal cazibe birimleri olan ‘Tarım Kentleri’ kuracağız” dedi.

-“SEN MERAK ETME DAVUTOĞLU”-

Seçim Beyannamesine yer alan hedeflerinin mali kaynaklarının her yönüyle hesaplandığını vurgulayan Bahçeli, Başbakan Ahmet Davutoğlu’na seslenerek, “Sen merak etme Davutoğlu, Kaynak var, söylediklerimiz de Adana mavrası değil” dedi. Bahçeli, “Kaynak bulma konusunda göstereceğimiz teminat ve referans, şahıslarımız olmadığı gibi, kaynaklarımız da hayali ve afaki değildir. Sözümüz Milliyetçi Hareket sözüdür, programlarımızın kaynağı da ayrıntılı olarak hesaplanmıştır” diye konuştu.

-TOPLAM MALİYET 71,9 MİLYAR TL-

Seçim Beyannamemizde yer alan taahhütlerimizin getireceği mali yük toplamını 71,9 milyar Türk lirası olarak öngördüklerini açıklayan Bahçeli, mali kaynakları da beş ana başlık altında şöyle sıraladı:

“Toplumsal bir seferberlik başlatılarak kayıt dışılıkla etkin mücadele sonucu vergilerde performans artışı sağlanmasından elde edilecek ilave kaynak 13,4 milyar Türk Lirası.

Kaçakçılıkla etkin mücadele edilmesinden sağlanacak ilave kaynak 6,2 milyar Türk Lirası.

Devletin mal ve hizmet alım giderleri ile bir kısım cari transfer kalemlerindeki israf, savurganlık ve yolsuzlukların azaltılmasından elde edilecek gider tasarrufu 23,3 milyar Türk Lirası.

Bir kısım rantiyeci azınlıkça elde edilen imar rantının vergilendirilmesinden sağlanacak 12 milyar Türk Lirası.

Uygulayacağımız ekonomik program sayesinde elde edilecek yüksek büyüme performansının sağlayacağı 17 milyar Türk Lirası.” (ANKA)

(GO/ÖZK)


Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
10°
açık
banner978
Günün Anketi Tümü
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Namaz Vakti 19 Eylül 2019
İmsak 05:03
Güneş 06:27
Öğle 12:47
İkindi 16:15
Akşam 18:58
Yatsı 20:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@