Sınav görevleri birilerine kazanç, çıkar kapısı olmuştur

Eğitimci Yazar Serdar Tekin yazdı...

Serdar Tekin 14.03.2019, 22:03
Sınav görevleri birilerine kazanç, çıkar kapısı olmuştur

BİLİM  VE  SANAT  EĞİTİM  MERKEZİ SINAV GÖREVLERİ  BİRİLERİNE KAZANÇ,ÇIKAR  KAPISI OLMUŞTUR.

2018-2019 Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri grup taramaları 19 Ocak 2019 tarihinde başlayıp 24 Mart 2019 tarihinde bitecektir.Grup taraması hafta sonları yapılmaktadır,taramada 15 kişi-lik gruplar halinde öğrenciler,bir sınıf ortamında iki sınav gözcüsü öğretmen eşliğinde,tek tek tablet bilgisayarlardaki uygulamalar üzerinden sınava tabi tutulmaktadırlar.Genelde cumartesi ve Pazar altışar oturum sınav görevi vardır. 

Bakanlığımızın Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 19/11/2018 tarih-li ve 22136702 sayılı yazısında,cumartesi günleri Bilsemlerde eğitim-öğretim olduğundan ö-türü Pazar günleri Bilsem öğretmenlerine görev verilmesi, cumartesi günleri de Rehberlik ve Araştırma Merkezi öğretmenlerine görev verilmesi vurgulanmıştır.Yazının bu kısmı tamamen yönetmeliklere aykırıdır.

Birçok  İl Mem Bilsem sınavlarında bu talimata uymamıştır,haklarında yasal işlem de yapılmamıştır,yapılamaz da zaten.Çünkü bu talimat yönetmeliğe aykırıdır.İllerin tamamına yakını Bilsem öğretmenine  Pazar günü görev vererek,Ram öğretmenine cumartesi ve pazar görev vererek hakkaniyetli şekilde eşit sayıda sınav oturum görevi vermiştir.Adana İl Mem bu konuda hakkaniyet tanımamıştır.Pazar günlerini Bilsem öğretmenlerine,cumartesi günlerini de 3 tane Ram’ın öğretmenlerine bırakmıştır.Bilsem öğretmeni Ram öğretmeninin sayıca üç katı  kadar sınav görevi almaktadır.

Öncelikle Bilsem Yönergesi’sinin ve Bilsem sınav kılavuzunun tamamını incelediğimizde bilgiler,görevler verilmektedir. Yalnız bilsem öğretmenlerinin nöbet ücreti olsun,maaşı olsun,ekdersi olsun ,sınav görevi ücreti olsun bu yönergede belirtilmez,öğretmen ve idarecilerin alacakları ücretlerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.19 ocak 2019 - 24 mart 2019 tarihleri arasındaki sınavlarda bir sınav oturumu için 5 ekders saati ücreti ödenecektir.O zaman Bilsem yönergesinde ve Sınav kılavuzunda  bulamadığımız sınav ücreti hükümlerini nerede arayacağımız açıktır.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Ba-kanlar Kurulu Kararına bakmamız lazımdır.Bakanlar Kurulu kararına aykırı bir biçimde ne Milli Eğitim Bakanımız ne de bir Daire Başkanımız talimat verebilir.

Tanımlar Madde 4

i) Öğretmen: Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, kurs ve seminerlerde eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütenleri,

m) Yönetici: Bakanlık her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yönetim görevi alanları,

ifade eder.

Aynı Kararın başlık   SINAV GÖREVİ

MADDE 12- (1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, sorumluluk, dışarıdan bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, meslekî formasyon, adaylık eğitimi, beceri sınavı ve   beceri/proje yarışması sınavla-rında görevlendirilen öğretmenlere, (Mülga İbare-BKK  2017/10010) her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için 5 saat ek ders ücreti ödenir. 

(2) Sınav komisyonu üyeliği ve sınav gözcülüğü görevleri kapsamında;                                  

a) Bir öğretim yılında bir kişiye 12'den fazla sınav komisyon üyeliği ve 15'ten fazla sınav göz-cülüğü görevleri,

c) Yöneticiler,

için ücret ödenmez.

Adana İl Mem Pazar günleri sadece Bilsem öğretmenine günlük en az 5 oturum sınav görevi gözcülüğü görevi vermiştir.Bir  Bilsem öğretmeni Pazar günleri en az 25 ekders saati ücreti almıştır.19 Ocak 2019  - 24 Mart 2019 tarihleri arasında her Pazar en az 5 oturum sınavı gö-revi alan bir bilsem öğretmeni yaklaşık  40 oturum sınav görevi alacak, bu da 200 ekders saa-tinden yaklaşık 3082  tl edecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerimizin bu haksız uygulamaya, işlenen mali suça ivedi müdahale etmesi lazımdır.Yukarıdaki mevzuat maddeleri açıktır.Fazla verilen sınav oturum görevi ücretleri faiziyle geri alınmalıdır.

Diğer taraftan Bilsem Yönergesinde İl tanılama sınav komisyonu ve üyelerinin  kimlerin olacağı belirtilmiştir.Bu bahsedilen sınav komisyonunda eğitim kurumu yöneticileri yer almaktadır.Bu konuda da Türkiye’deki tüm iller yanlış yapmaktadır.Yöneticiler sınav görevlerinde ekders ücreti alamaz.
Bir Yönetici cumartesi 6 oturum,Pazar 6 oturum ,düşünün bir hafta sonunda 12 oturum ko- misyon görevinden toplamda 60 ekders saati,  yaklaşık 924 Tl alacaktır.8 haftasonu sınav görevinden de yaklaşık 7300 Tl alacaktır.Bu ücretlerin tamamının yasal faizi ile geri alınması lazımdır.

Bilsem Sınavları belirttiğim üzere bir kazanç,çıkar kapısı haline gelmiştir.Milli Eğitim Bakanlığımız bu konuda derhal harekete geçmelidir.Bilsem Sınav Görevlendirmeleri ve  sınav ücretlerinde Ekders mevzuat hükümleri ,Bakanlar Kurulu Kararı çiğnenmemelidir.Bilsem sı-nav görevlerinin tüm listeleri çıkartılmalıdır.Bakanar Kurulu Kararına aykırı şekilde kendilerine görevlendirme çıkaran dolayısıyla zimmetlerine sınav ücretlerini haksız geçiren kişilerden bu sınav ücretleri faiziyle geri alınıp Devletin kasasına iade edilmelidir.

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@