MEB, çocuk kulüplerini derhal kapatmalıdır

Lider Eğitimci Yazarlar Derneğinden Serdar TEKİN yazdı...

Serdar Tekin 14.11.2018, 18:46
MEB, çocuk kulüplerini derhal kapatmalıdır

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK KULÜPLERİNİ DERHAL KAPATMALIDIR

10/03/2016 tarihli 2852884 sayılı olurlu Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi’nde Bakanlığa bağlı resmi/özel okul öncesi eğitim kurumları ile ilköğretim kurumlarına devam eden çocukların ,eğitim saatleri dışındaki zamanlarda ilgi alanlarına yönelik sosyal,kültürel,sanatsal,sportif ve bilimsel alanlarda eğitimlerinin ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.

MADDE 7   fırka (2) Çocuk kulübü etkinliklerinde;çocuk/öğrencilerin yaş ve gelişim durum-larına göre geleneksel çocuk oyunları,halk oyunları,güzel sanatlar,beden eğitimi ve spor çalış-maları,değerler eğitimi,yabancı dil,bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları ile gelişim alanlarını destekleyecek benzeri faaliyetler yapılır.Ancak,ilköğretim kurumlarında yaz tatilinde açılacak kulüp faaliyetlerinde günlük iki saati geçmemek üzere eğitim ve öğretimi destekleyici çalışmalara yer verilebilir.

Yukarıdaki maddeden de anlaşılacağı üzere ilkokullarda okul döneminde etüt vermek yasaktır bir nevi dersane sistemi uygulamak gerçekten çok düşündürücüdür.Konuyu madde madde ele alalım;

-15 temmuz öncesi ve sonrası değerlendirilirse bu konuda Devlete açık bir muhalefet vardır.

-Eğitimde fırsat eşitliği kalmamıştır.

-Öğrenci velisi etüt dersane sistemi ile kandırılarak sınıfların tamamının sınıf öğretmenlerince yönlendirilerek etüt sistemine katılımı gerekli kılınmaktadır.Veli  başı  ortalama  85 tl toplanmaktadır.Yardımcı kitaplar velilere aldırılmaktadır.Sürümden kazanç sağlanılan bir sistemdir.

-Kimi okullar parayı elden toplamaktadır.Vergi ve damga pulu masrafları kaçırılmaktadır.Mali suç üstüne mali suç işlenmektedir.

-Yönetmeliğe göre sözleşmeli öğretmen ve usta ,uzman öğretici kavramları kullanılırken sınıf  öğretmenleri hangi spor ,sanat,bilim  ve benzeri alan uzmanlığına göre görev alabilmektedir?

-Yaş grubuna göre yeterince ağır yükü olan çocuklarımıza neden daha fazla ders yükü yüklen-mektedir.Veliler bilmez lakin bu çarkı çeviren eğitimciler öğretmenler bilmez midir ki bu yaşdaki çocuklarımız sosyal,sanatsal,sportif,bilimsel alanlarda meraklarına yönlendirilmeli,yete-nekleri keşfedilmelidir.Yazık değil midir küçücük çocuklarımıza?

-Bir sınıf öğretmeni 6 ders saatinde, yıllık plandaki  hedefleri öğretmek için ortalama 3500 tl civarı maaş alırken ,aylık ortalama 900 tl de ekders alırken;hafta içi dört gün boyunca ikişer saatten sekiz ders saatinde konularını anlatmakda,karşılığında da maaş ve ekders harici ek ola-rak 900tl-1500 tl arası gelir elde etmektedir.

-Çocuk kulübü kurulmuş tüm ilkokullar incelenmelidir.Öğrencilere kazandırılan sportif sanat-sal,bilimsel,sosyal,kültürel hedefler kontrol edilmelidir.Bakalım planlarda ne yazmaktadır? İçerikte ne öğretilmektedir?

-Öğretmenlik mesleği vicdan,dürüstlük,doğruluk isteyen bir meslektir.Bu kirli sistemi uygula-yan ,uygulanmasında işbirliği içinde olan herkesin ne eğitimcilikten ne öğretmenlikten ne de insani değerlerden nasibi vardır.

Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’a sesleniyorum.Bu sistem bu yapı irdelenmelidir.Bunun denetlenmesi İl Müdürlüklerine bırakılmamalı.Bizzat Bakanlığımızın  merkez teşkilatı bu sistemleri teftiş etmelidir.Bu  sistemin uygulandığı  illerde ilçe mem ,il mem ,kaymakamlık olsun birlikte hareket etmektedir.Etüt  vermeyen öğretmen  okuldan  sürülmektedir.

Çözüm olarak Çocuk Kulüplerinin resmi devlet okullarında derhal yasaklanması lazımdır.Za-ten  ilkokullarda dersten geride kalan öğrencilerimiz için İyep sistemi Bakanlığımızca getirilmiştir.Sosyal, sanatsal,kültürel,bilimsel alanlarda sınıf öğretmenlerimiz proje yazarsa ve öğrencilerini proje-ye dahil ederse,öğrenci yeteneklerini ortaya çıkarırsa,asıl o zaman öğretmen eğitimci kişilik ve yeteneğini ortaya koyar.Bu sistemi uygulayanlara bir eğitimci olarak tek lafım şudur:’’Çekin kirli ellerinizi çocuklarımızın üzerinden!Çocuklarımızı rantınıza malzeme etmeyin.Öğretmenlik mesleği gereklerine uyarak öğretmenlik yemininizi hatırlayın.’’

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@