TÜM YEREL-SEN BASIN AÇIKLAMASI- (Koordinatörlerin) personele emir ve talimat vermesi söz konusu değildir"

TÜM YEREL-SEN sendikamız, İnsan Hakları günü olan 10 Aralık 2014 günü Antalya Büyükşehir Belediyesinde yaşanan sürgün, mobbing, baskı ve yasadışı uygulamaları Antalya Valiliğine

Haberler 10.04.2015, 11:30
TÜM YEREL-SEN BASIN AÇIKLAMASI- (Koordinatörlerin) personele emir ve talimat vermesi söz konusu değildir

TÜM YEREL-SEN sendikamız, İnsan Hakları günü olan 10 Aralık 2014 günü Antalya Büyükşehir Belediyesinde yaşanan sürgün, mobbing, baskı ve yasadışı uygulamaları Antalya Valiliğine İnsan Hakları Komisyonuna şikayet etmiştir.

Şikayet yazımız tamamen sürgün uygulamalarını ve sürgün sürecinde yaşananları birebir anlatmakta olup, 4 sayfalık yazımız aşağıdadır. 

Yazımızda özetle;  Mesai saatlerine uyulmadığı, Harcırah haklarının verilmediği, fazla mesai haklarının ödenmediği, uygulamaların yasadışı ve İnsan Haklarına aykırı olduğundan bahsedilmektedir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İdaresi; yazımıza cevap verememiştir.4 sayfalık iddialarımıza sadece 2 satırla cevap vermek durumunda kalmış, birçok konuda cevap dahi verememiştir. Verilen bu 2 satırlık cevabın da gerçeği yansıtmadığı, Mahkeme kararları ile açıkça ortadadır. 

Antalya Büyükşehir Belediyesi cevabında "İlçelerde görevli personel mevzuat hükümlerine uygun olarak çalışmaktadır" iddiasındadır, son parağrafın sonunda ise "Yönetmelikte bulunan hiyerarşik kademelerde bulunan memurlar haricinde, (Koordinatörlerin)  personele emir ve talimat vermesi söz konusu değildir" demektedir.

Büyükşehir Belediyesinin aşağıda örneği bulunan yazısı gerçekleri yansıtmamaktadır. Gerçekleri yansıtmadığının ispatı, çalışanların İdare mahkemesinden aldıkları, 30 dan fazla mahkeme kararıdır. Antalya Mahkemeleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi uygulamalarını mahkum etmiş ve geçersiz kılmıştır. Halen devam eden mahkemelerde aynı yönde sonuçlanmaktadır. Antalya Büyükşehir Belediyesi yanlışında ısrar ederek, kamu zararına sebebiyet vermekte olup, sendikamız halkımıza ve çalışanlara verilen bu zararın hesabını da yargı yoluyla soracaktır.  

Makam sahibi üst düzey görevler yapmış, tecrübeli memurlar her gün aynı şartlarda çalışmaya zorlanırken, memur servisi kullanan şoförlerin bir gün arayla göreve gelmeleri ve diğer gün istirahat etmeleri uygulayıcıların kanunları bildiği halde, personele kanunlara aykırı olarak zulüm yaptığının açık göstergesidir.

4 sayfalık yazımızda ısrarlı vurguladığımız "Devlet hiyerarşisinde yeri olmayan “KOORDİNATÖR” denen siyasi vatandaşların veya statüsü emir vermeye, devlet yönetmeye, talimat vermeye, devleti temsile, imza atmaya yeterli olmayan kişilerin emrine verilmişlerdir. Devletin asli ve sürekli görevleri memurlar eliyle yürütülmesi gerektiği halde, İLGİSİZ-YETERSİZ-SİYASİ kişiler, “KOORDİNATÖR” ünvanı (!) ile devletin harcamalarını yapmakta, memuruna, işçisine talimat vermekte, haklarında tutanak tutmakta veya geliş gidişlerinde imzalarını takip etmekte açıkça mobbing uygulanmaktadır."  ifademize verilen cevap ilginçtir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi iddiamıza cevaben; "Yönetmelikte bulunan hiyerarşik kademelerde bulunan memurlar haricinde, (Koordinatörlerin)  personele emir ve talimat vermesi söz konusu değildir" demekte, yani "KOORDİNATÖRLERİN , Resmi bir ünvan olmadığını,  devlet ile hiçbir bağının olmadığını, kimseye emir ve talimat vermesinin söz konusu olmadığını ve gerçek konumunu itiraf etmektedir.

Halbuki uygulama ile yazıdaki beyan taban tabana zıttır.Devletin memuru, işçisi, Daire Başkanı, Şube Müdürü, Avukatı, Mühendisi köle muamelesi görürken, “Koordinatör” adı verilen kişilerin emrine, Makam aracı (devletin aracı), makam odası tahsis edilmekte, çalışma makamı ve çalışma ortamı sağlanmakta, sekreter vs. adıyla tüm çalışanlar “koordinatör” emrine verilmektedir.

Koordinatörler çalışanlar hakkında tutanak tutmakta, mesailerini takip etmekte ve talimat vermektedir. Bu uygulamalar devletin düzenine saldırıdır, kanun ve hukuk tanımamaktır. Kaldı ki bu iddiaların tamamı ispata açıktır.

Yazımız dikkatle incelendiğinde içeriği; bahsolunan şikayetlerin, tesis edilen ve uygulanan çalışma şartlarının özellikle İnsan hakları yönünden ve hukuken incelenmesini, kölelik ve sürgün düzeninin biran evvel durdurulmasını, çalışma şartlarının insan onuruna ve hukuka uygun hale getirilmesini,hak edilen ve verilmeyen fazla mesailerin ödenmesini, hak edilen ve ödenmeyen sürekli ve/veya geçici harcırahların ödenmesini, çalışma süresinin günde 8 saati aşmaması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını, çalışma sisteminin kanunlara uygun hale getirilmesini, devleti ve devletin sistemini yok sayan-devletin memurunu yetkisiz kişiler emrinde rencide eden yasaları-devlet hiyerarşisini yok sayan koordinatör uygulaması konusunda ilgililerin uyarılmasını, İnsan haklarına ve yasalara aykırılığın tesbitinin yapılarak ilgililerin cezalandırılmasıdır.

Memurun gerçek temsilcisi olan TÜM YEREL-SEN olarak, bu işin peşini bırakmayacak, yasal yollardan mücadelemizi sürdürecegiz. Cumhuriyetin, Halkın ve devletin memuru olduğumuz bilinciyle, Sürgün-Sindirme-Bıktırma-Baskı-Mobbing-Zulüm politikaları bizi durduramaz. Bizler biliyoruz ki, Gerçekler her zaman galip gelir, zulümle abad olunmaz. 

TÜM YEREL-SEN bu yazısıyla tarihe not düşmüştür. Bugün, bu yasadışı uygulamaları yapanlar er yada geç yaptıkları uygulamalardan sorumlu olacaklardır. Antalya Büyükşehir Belediyesi İdaresine tavsiyemiz; TÜM YEREL-SEN yazısını tekrar-tekrar dikkatle değerlendirmesi ve sürgün-baskı-zulüm uygulamalarından biran evvel vazgeçmesi ve adalete-vicdana-yasalara uygun çalışma şartlarını sağlamasıdır.

Cengiz GÜLEBAY
Tüm Yerel-Sen Genel Sekreteri
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@