Sağlık Çalışanlarının Yemek İhtiyacını Karşılamayan Sağlık İl Müdürlüğü Davayı Kaybetti

Bölge İdare Mahkemesi: Çalışanların Yemek İhtiyacını Karşılamak İdarenin Görevi

Sendika 03.07.2020, 23:00
Sağlık Çalışanlarının Yemek İhtiyacını Karşılamayan Sağlık İl Müdürlüğü Davayı Kaybetti

Hastanelerde 24 saat esasına göre çalışan sağlık çalışanlarına üç öğün yemek uygulaması yasal zorunluluk olmasına rağmen, Çorum’da nöbet tutan sağlık çalışanlarına sabah kahvaltısı vermemekte ısrarcı olan Çorum İl Sağlık Müdürlüğüne Genel Sağlık-İş tarafından açılan dava sonuçlandı. Genel Sağlık-İş’in hukuki mücadelesi ile sağlık çalışanlarının yemek mağduriyeti giderildi.

Çorum Uğurludağ Entegre İlçe Hastanesi’nden görev yapan Genel Sağlık-İş üyeleri, halen hastanede 24 saat nöbet tuttuklarını yakın zamana kadar nöbet sırasında kendilerine 3 öğün yemek verildiği ancak 2018 yılından itibaren sabah kahvaltılarının iptal edildiğini belirtmişlerdir. Sağlık çalışanları 24 saat nöbette 2 öğün yemek verildiğini ifade ederek, Genel Sağlık-İş’ten girişimlerini talep etmişlerdir.

İlgili idareye başvuruda bulunan Genel Sağlık-İş tarafından söz konusu işlemin açıkça Yönetmeliğe aykırı olduğu belirtilerek sağlık emekçilerinin en doğal hakkı olan yemek hizmetinin sağlanması istenilmiştir. Talebin reddedilmesi üzerine Çorum İdare Mahkemesinde işlemin iptali için dava açılmıştır. Yargılama sonunda davanın reddine karar verilmiştir. Karara karşı Genel Sağlık-İş tarafından Samsun Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurulmuştur.

Genel Sağlık-İş’in istinaf talebini haklı bulan Samsun Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi verdiği kesin kararda şu gerekçelere yer vermiştir:

“…anılan hastanenin yataklı tedavi kurumu olduğunun anlaşılması karşısında, davacı sendikanın talebi ile ilgili olarak Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin 39. ve 89. maddeleri kapsamında ( çalışma süreleri ve yemek saatleri de dikkate alınarak)  değerlendirme yapılarak işlem tesis edilmesi gerekirken, adı geçen hastanenin yataklı tedavi kurumu olmadığından bahisle davacı sendikanın talebinin reddedilmesine ilişkin tesis edilen işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık, aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.” 

Çalışandan bir öğün yemeğin esirgenmesinin haksız, hukuksuz ve keyfi bir işlem olduğunu ifade eden Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, “Nöbet tutan bir sağlık çalışanına mahkeme kararı ile yemek verdirtebiliyor olmak son derece üzücü. Çalışanı aç bir şekilde çalışmaya zorlamanın hiçbir vicdani açıklaması olamaz.” diye konuştu. 

Genel Başkan Zekiye Bacaksız şu ifadelere yer verdi:

“Çorum Uğurludağ İlçe Devlet Hastanesinde hukuka aykırılık mücadelemizi, son derece hakkaniyetli ve hukuka uygun kesin kararı ile kazanmış olduk. Bu karar ile Sendikamız üyesi olsun olmasın emekçilerin mağduriyeti giderilmiştir.  Emekçiler haklı taleplerine Sendikamızın hukuki çabaları kavuşmuştur. Bu kararın böyle mağduriyet yaşayan tüm çalışanlara emsal olmasını diliyoruz. Her türlü hukuksuz işleme karşı güçlü Hukuk Müşavirliğimiz ile mücadelemize hiç yorulmadan devam edeceğimizi bir kez daha duyurmak isteriz.”

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@