Referandumda bir kurumsal karar daha....

Tüm Yerel-Sen genel başkanı Cengiz Gülebay yaptığı açıklamada, referandum da kullanacakları oyu kurumsal olarak açıkladılar... İşte o karar...

Sendika 05.02.2017, 01:39
Referandumda bir kurumsal karar daha....

Tüm Yerel-sen 9.Türkiye Başkanlar Kurulu toplantısını ANKARA da gerçekleştirildi . Toplantıda yapılan Basın açıklamasında konuşan Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Cengiz GÜLEBAY Tüm Yerel Yönetim çalışanları olarak tüm gücümüzle HAYIR diyeceklerini söyledi.

Genel Başkan Cengiz GÜLEBAY Tüm Yerel-Sen örgütü adına yaptığı açıklamada, Tüm Yerel Yönetim çalışanları olarak Ekmeğimizi yok sayanlara “HAYIR” dedi.

Gülebay yaptığı açıklamada şunları söyledi; İktidarın görev ve sorumluluklarını yasalara uygun yapmalarını sağlamak ve denetlemek görevi meclislerin yanında halkın demokratik örgütlerinin de görevidir.

Halkın örgütleri olan Sendika, Dernek ve STKlar; Halkımızın görev, sorumluluk ve yetki verdiği siyasal iktidarı denetleme örgütleridir.

Oysa önümüzdeki günlerde halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliği paketi, hakkında Sendikalar, Üniversiteler veya STK’ lardan görüş alınmamış ve her iki anlamda da ciddi biçimde geriye doğru gidişi öngörmektedir.

Bu anayasa değişikliği ile Meclisin iktidarı denetleme araçları tamamen elinden alınmakta, siyasal iktidarı ya da bileşenlerinden bazılarını görevden düşürme yetkisi yok edilmekte ve Meclisi fethetme yetkisi Tek Bir Kişiye ve Makama Verilerek demokrasinin doğduğu bu topraklar binlerce yıl geriye götürülmektedir.

Bu süreci; 1919’da Büyük Kurtarıcı ve Önderimiz öncülüğünde başlatılan Bağımsızlık ve Özgürlük mücadelesinin kazanılması ile 29 Ekim 1923’te kurulan ve parlamenter demokratik sisteme dayanan Cumhuriyet yönetiminden bir vazgeçiş olduğu görülmektedir.

Halkın egemenliğine dayanan, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturan ilk kuruluş belgesi niteliğindeki Amasya Genelgesi’nde, “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı belirleyecektir” diyen bu halk, gasp edilmek istenen egemenliğini yine kendisi müdafaa edecektir.


Yine, siyasal iktidarın, Halkın Tamamını temsil ettiği ve “bağımsız” olduğu tasavvur edilen Cumhurbaşkanın yok edilmesi, tek bir kişiye ve makama kağıt üzerinde “Cumhurbaşkanı” adı verilmesi aynı geriye gidişin bir başka somut örneğidir. Bu sistemde adından başka hiçbir niteliği Cumhurbaşkanı olmayacak olan tek bir kişiye dayalı bir makam kurulmakta, meclisin en önemli yetkisi olan halk adına yasama yetkisi de tek bir kişinin ve makamın kararnamelerine bırakılmaktadır.

Mevcut Anayasada Cumhurbaşkanına bağlı olan Devlet Denetleme Kurulunun yetkileri denetlemekle sınırlı iken, bu anayasa değişikliği ile bu kurula idari soruşturma yapma yetkisi eklenmektedir.

Üstelik idari soruşturma yapma yetkisi tüm kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile işçi ve işveren kuruluşları için de geçerli olacaktır. Bu durumda emek ve meslek örgütlerinin mücadelesinden ve bağımsızlığından bahsetmek mümkün olmayacaktır. Toplumun siyasal iktidarı denetleme-sınırlama-mücadele araçları olan emek ve meslek örgütleri de tek kişinin ve makamın insafına terk edilecektir.

Emekçiler olarak bu anayasa değişikliğine karşı HAYIR diyoruz. Emekten, demokrasiden, cumhuriyetten, parlamenter sistemden ve sosyal hukuk devletinden yana olan bütün Demokratik Kitle Örgütlerini ve yurttaşlarımızı göreve çağırıyoruz.

Gün; safları sıklaştırma, güçleri birleştirme ve mücadeleyi ortaklaştırma günüdür.


Bu Anayasa ile yürütme gücünü tek başına kullanabilen, parti başkanı olarak milletvekillerini yani meclisi belirleyebilen, yargı üzerinde tam bir hakimiyet sağlayan, fiilen denetimi mümkün olmayan “DİKTATÖRLÜĞÜN” gelmesi kaçınılmazdır.

Halkın Egemenliği için, Milletimizin birliği-Vatanımızın bütünlüğü için, Emeğimiz için, Ekmeğimiz için, Demokrasimiz için, İnsan Hak ve Özgürlükleri için, Kadınlarımız için, Üniter Cumhuriyetimiz için… “HAYIR” dedi.

Kaynak: KamuGundemi.com
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@