Öğrencinin Veliye Maliyeti 2019-2020 Okula giden her çocuk için 251 TL yardım yapılmalıdır 

Okula giden her çocuk için ailesine en az 251 TL yardım yapılmalıdır 

Sendika 05.09.2019, 23:04
Öğrencinin Veliye Maliyeti 2019-2020 Okula giden her çocuk için 251 TL yardım yapılmalıdır 

Öğrencinin velisine eğitim maliyeti aylık ortalama 218 TL’den 251 TL’ye çıktı 

2019-2020 öğretim yılı 9 Eylül’de başlıyor. Eğitim harcamaları birçok aileyi zorlayacağa benziyor. Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi, öğrencinin eğitim maliyetine ilişkin bir araştırma yaptı. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı Araştırması ve çeşitli verilerin kullanılarak eğitim süreci içerisindeki bir öğrencinin okula başlangıç ve eğitim masraflarının hesaplandığı araştırmada, okullara kayıt ücreti (okul aile birliğine bağış), forma ya da kıyafet, ayakkabı, çanta, beslenme çantası, suluk, kırtasiye malzemeleri, spor ayakkabısı ve spor malzemeleri ücretleri kullanılmıştır. Yapılan eğitim harcamalarının hesaplanması sürecinde öğrencilerin okula başlangıç masraflarının yanı sıra velilerin, eğitim kademesi içerisinde okul öncesi eğitimden ortaöğretimin sonuna değin geçen sürede yaptığı kırtasiye, öğretim materyali, okula yapılan düzenli bağışlar, gezi ve etkinlikler, ulaşım ve beslenme/yemek giderleri gibi kalemler hesaplamalar içerinde kullanılmış; spor, beslenme, kıyafet ve kırtasiye gibi malzemeler için yapılan harcama miktarı, bu ürünlerin TÜİK madde sepetindeki fiyatları ile pazardaki fiyatlarının ortalaması alınarak elde edilmiştir. Buna ilaveten ortalama servis ücretleri hesaplanırken Ankara, İstanbul ve İzmir için açıklanan okul servis ücretleri ortalaması ile toplu taşıma ücretlerinin ortalaması dikkate alınmıştır. 

İlkokula başlangıç masrafı 1.190 TL 

Eğitim düzeylerine göre öğrencinin başlangıç masraflarına bakıldığı zaman; okul öncesi eğitime yeni kayıt yaptıran bir öğrencinin ortalama okula başlangıç masrafı 785 TL, ilkokul düzeyinde okula başlayan bir öğrenci için ortalama masrafı 1.190 TL, ortaokul düzeyinde eğitime başlayan bir öğrenci için 1.235 TL ve ortaöğretim düzeyinde ise bir öğrencinin ortalama eğitim masrafı 1.245 TL şeklinde hesaplanmıştır.

Öğrencinin velisine maliyeti 

Okul öncesi eğitimden başlayarak ilköğretimin sonuna kadar geçen sürede bir öğrencinin ihtiyaçları için yapılan ortalama eğitim harcaması 26 bin 710 TL’dir. Bu süre zarfında yapılan harcamalar aylık olarak hesaplandığında veliye ortalama 247 TL olarak yansımaktadır. Öğrenci ortaöğretime başladıktan sonra eğitimi boyunca ortalama 12 bin 430 TL, ayda ise ortalama 259 TL harcanmaktadır. Kantin ve yemekhaneye ayrılan para ile birlikte bu harcama okul öncesi ve ilköğretimde aylık ortalama 440 TL, ortaöğretimde ise ortalama 509 TL’ye çıkmaktadır. Eğitim masrafları içerisine ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması için ödenen servis ücretleri de dâhil edildiğinde, okul öncesi ve ilköğretimde ortalama maliyet 440 TL’den 704 TL’ye, ortaöğretimde ise 509 TL’den 763 TL’ye çıkmaktadır. 

Öğrencinin velisine eğitim maliyeti aylık ortalama 251 TL 

Eğitim süreci içerisine dâhil olan bir öğrenci için okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretimin sonuna kadar yapılan masraflar velisine eğitim maliyeti olarak aylık ortalama 251 TL olarak yansımaktadır.

2018-2019 öğretim yılında öğrencinin veliye eğitim maliyeti 218 TL iken, 2019-2020 yılında 15,1 oranında yaşanan bir artışla birlikte ortalama 251 TL olacağı tahmin edilmektedir. Servis ücreti, kantin ve yemekhane gibi ücretlerin de eklenmesiyle birlikte velilerin eğitim maliyetinde artış yaşanmaktadır. 

Şekil 1. Öğretim yılına göre öğrencinin veliye aylık ortalama eğitim maliyeti ve devletin memura çocuk yardımında yaşanan değişim (2010-2019, TL)

 


Not: Devletin memura çocuk yardımında 72 aydan büyük çocuklar için verilen ücret alınmıştır. 

Şekil 1’de öğrencinin veliye eğitim maliyetine yıllar bazında bakıldığında ise sürekli artış eğiliminde olan devletin memura çocuk yardımının oldukça az bir miktarda arttığı görülmektedir. Devletin memura aylık olarak yaptığı çocuk yardımında, 72 aydan büyük çocuklar için 2019 yılından bir önceki yıla göre yüzde 17,4’lük bir artış yaşanmış ve 35 TL olmuştur. Öğrencinin veliye aylık ortalama eğitim maliyeti ise 2019-2020 öğretim yılında 251 TL’dir.

Şekil 2. Öğretim yılına göre öğrencinin veliye eğitim maliyetindeki artış ve enflasyonda yaşanan değişim (2010-2019, %) 


 
Kaynak: (TÜİK, 2019).
Not: Hesaplamalarda, bir önceki yılın Ağustos ayına göre enflasyon oranları dikkate alınmıştır. 

Şekil 2’de 2016-2017 öğretim yılının başına kadar öğrencinin veliye aylık ortalama eğitim maliyetindeki oransal artışın enflasyon oranından hep yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca, öğrencinin veliye aylık ortalama eğitim maliyetindeki artış oranında gerçekleşen değişime bakıldığında ise son iki yıl hariç sürekli azalmanın olduğu görülmektedir. Bu durumun temel sebepleri arasında, masraf kalemlerindeki ürünlerin hemen hemen her yerde bulunması, üretimlerinin çok fazla olması ve ürünlerin ücretlerinde çok fazla artış yaşanmaması gösterilmektedir. Son iki yılda ise öğrencinin veliye maliyetindeki artış oranı, enflasyondaki artışa paralel olarak sürekli artmıştır. Bunun temel nedenleri arasında ise son yıllarda dolardaki ani yükselmelerle birlikte üretim için ithal edilen ham maddelerin artması dolayısıyla fiyat artışlarının üretimlere yansımasından kaynaklandığı gösterilmektedir. 

Toplam eğitim harcamalarının yüzde 19’u hanehalkı tarafından yapılmaktadır 

Türkiye’de 2017 yılında, kamu ve özel dâhil, eğitim harcamalarında önceki yıla göre yüzde 9,8’lik bir artış yaşanmış ve 176 milyar 452 milyon TL’ye çıkmıştır. Eğitim harcamalarının yükseköğretim düzeyi dâhil olmak üzere yüzde 19’u hanehalkları tarafından gerçekleştirilmiştir. Hanehalkı harcamaları; örgün eğitime yönelik doğrudan yapılan harcamalarla birlikte örgün eğitimle bağlantılı olduğu belirlenen ulaşım, kırtasiye, giyim vb. giderlerini de içerisine almaktadır (TÜİK, 2018). 

Kademelere göre hanehalklarının yaptığı eğitim harcamalarında yaşanan değişim Şekil 3’te gösterilmiştir. Şekle bakıldığında hanehalklarının en çok eğitim harcamasını ortaöğretim kademesinde yaptığı görülmektedir. Eğitim kademesi yükseldikçe hanehalklarının ortaöğretime yaptığı eğitim harcamasının 11 milyar 269 milyon TL, ortaokula 7 milyar 531 milyon TL, ilkokula 5 milyar 631 milyon TL ve okul öncesine 2 milyar 73 milyon TL olduğu görülmektedir. 

Şekil 3. Kademelere göre hanehalklarının yaptığı eğitim harcamalarında yaşanan değişim (2011-2017, milyon TL)

 
Kaynak: TÜİK Eğitim Harcamaları İstatistikleri (2017).

Kademelere göre Türkiye’deki eğitim harcamaları içinde hanehalklarının yaptığı eğitim harcamalarının payında yaşanan değişimler Şekil 4’te gösterilmiştir. Şekle bakıldığı zaman okul öncesi haricinde eğitim kademesi yükseldikçe Türkiye’deki eğitim kademesine göre toplam eğitim harcamalarının içerisinde hanehalklarının yaptığı eğitim harcamalarının payının da artığı görülmektedir.

Şekil 4. Kademelere göre Türkiye’deki eğitim harcamaları içinde hanehalklarının yaptığı eğitim harcamalarının payında yaşanan değişim (2011-2017, %) 


 
Kaynak: TÜİK Eğitim Harcamaları İstatistikleri (2016).

2017 yılına bakıldığı zaman Türkiye’deki eğitim harcamaları içinde okul öncesi için yapılan eğitim harcamalarının yüzde 20’si hanehalkları tarafından gerçekleşmiştir. İlkokul düzeyinde yapılan eğitim harcamalarının yüzde 19’u, ortaokul düzeyinde yapılan eğitim harcamalarının yüzde 23’ü ve ortaöğretim düzeyinde yapılan eğitim harcamalarının yüzde 22’si hanehalkları tarafından gerçekleşmiştir. 

Okula giden her çocuk için ailesine en az 251 TL yardım yapılmalıdır 

Eğitim, devlet tarafından ücretsiz bir şekilde halka sunulmaktadır. Eğitim içerisinde yapılan masraflar göz önünde bulundurulduğunda devletin çocuğu okula giden, okul öncesi dâhil, memurlara çocuk yardımını en az 251 TL’ye çıkarması gerekmektedir. Alt gelir grubundaki ailelere de ilköğretime giden her bir çocuk için en az 251 TL yardım yapılmalıdır. 

Millî Eğitim Bakanlığı, okul içerisinde gerçekleştirilen harcamaların önüne geçmek için okullara belli bir bütçe ayırarak, öğrencilerden sınıf donanımları, kaynak kitaplar, araç gereç gibi ihtiyaçlar için para alınmasının önüne geçmelidir. Hâlihazırda öğrencilerin eğitim hayatlarındaki giderleri velilere oldukça büyük yük olmaktadır. Aidat, sınıf donanımları, kaynak kitaplar, araç gereç gibi harcamaların da velilerden alınması bu yükü daha da artırmaktadır. 

Eğitim, toplumlar için oldukça önemlidir. Eğitim hayatının devamı için ailelerin maddi anlamda karşılaştıkları zorlukların devlet tarafından hafifletilmesi elzemdir. Unutulmamalıdır ki, en büyük yatırım, eğitime, çocuklarımıza yapılan yatırımdır. 


Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
21°
parçalı bulutlu
banner978
Günün Anketi Tümü
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Namaz Vakti 12 Kasım 2019
İmsak 05:57
Güneş 07:24
Öğle 12:38
İkindi 15:18
Akşam 17:42
Yatsı 19:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@