Mahkeme, öğretmene verilen kınama cezasını iptal etti

Mahkeme, öğretmene verilen kınama cezasını iptal etti

Haberler 05.11.2015, 16:36
Mahkeme, öğretmene verilen kınama cezasını iptal etti

İstanbul İdare Mahkemesi, bir ilkokulda öğretmen olarak görev yapan Eğitim-Bir-Sen üyesinin, okulda mevzuata aykırı bir şekilde yapıldığı/açıldığı belirtilen halk oyunları ve drama kurslarına göz yumduğu iddiası ile sınıfta belgesiz para toplanmasına izin verdiği iddiasından hareketle tevhiden ve bir alt ceza da uygulanmak suretiyle kınama cezasıyla tecziyesine ilişkin işlemi hukuka aykırı bularak iptal etti.

Mahkeme, disiplin amiri tarafından tevhiden en ağır fiilden ceza verilirken, fiillerin tamamı için gözetilen bir alt ceza uygulamasının, diğer fiiller için ceza verilmesinde de gözetilmesi gerektiği noktasında hüküm tesis etti.

Eğitim-Bir-Sen’in açtığı davayı karara bağlayan mahkeme, iptal gerekçesinde, “…Okulda açılması düşünülen kurslar için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne müracaat edildiği ve hangi konularda kurs açılacağına ilişkin olarak öğretmenler kurulu kararında bir açıklık bulunmamakta ise de, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bu ayrıntı üzerinde durmayıp, kurs için izin verdiği, kaldı ki davacının okul yönetiminde görevli olmadığından (bu kurslar mevzuata aykırı kabul edilse dahi) davacının idari bir sorumluluğunun bulunmadığı için bu fiilden ötürü ceza verilmesinde hukuka uyarlık bulunmamıştır. Dava konusu cezanın sınıfta belgesiz para toplanmasına izin verme fiili yönünden irdelenmesine gelince; davacıya ceza vermeye yetkili olan disiplin amiri tarafından, olayda kasıt unsurunun olmadığı, olayın kusurdan kaynaklandığı belirtilmiş olduğundan, bu fiilin karşılığının 657 sayılı Kanun’un 12S-B/a maddesi uyarınca kınama cezası olduğu, disiplin amir tarafından da bir alt ceza hükmü uygulandığından, davacıya uyarı cezası verilmesi gerekirken, kınama cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır” ifadelerine yer verdi.  

--------------------İlgili Mahkeme Kararı .pdf 

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@