Mahkeme 20 Müdürü Görevlerine İade Etti

Görevden alınan müdürlerden 20 tanesi eski görev yerlerine geri döndü. Umarız emsal oluşturur....

Haberler 05.10.2015, 22:27
Mahkeme 20 Müdürü Görevlerine İade Etti

Kırıkkkale Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan yönetici değerlendirmesi sonucu düşük puan verilerek başarısız sayılması ve buna dayalı olarak müdür olarak görev yaptığı okulda görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlemin iptali istemiyle üyemiz tarafından açılan davada, Kırıkkale İdare Mahkemesinin 05.03.2015 gün ve 2014 / 569 E., 2015 / 91 K. sayılı kararıyla, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. 

Bunun üzerine, tamamen önyargı ile puanlama yapıldığı, başarı ile yaptığı birçok iş ve eyleme hayır cevapları verildiği, ayrıca aynı konumda olan okul müdürlerinin lehine sonuçlanan çok sayıda emsal karar bulunduğu, dolayısıyla işlemin mevzuata aykırı olduğu ileri sürülerek, üyemiz tarafından kararın itirazen bozulması istemiyle Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesine başvurulmuştur. Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesinin 13.07.2015 gün ve 2015 / 322 E., 2015 / 373 K. sayılı kararında, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 18.02.2015 tarih ve 2014 / 1151 Esas sayılı Ek-1 Değerlendirme Formunun “Açıklama” başlıklı kısmının 3. Maddesinde “en az altı ay çalışmış olma” şartının İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürleri için aranmamasına ilşkin eksik düzenleme nedeniyle yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği belirtilmiştir.

Söz konusu karar doğrultusunda, davacı hakkında değerlendirme yapan ilçe milli eğitim müdürü, eğitim kurumundan sorumlu şube müdürü ve insan kaynaklarından sorumlu şube müdürünün, değerlendirmenin yapıldığı tarih itibariyle davacı ile birlikte 6 aylık asgari çalışma şartını taşımadığı, bu haliyle de objektif ve doğru bir değerlendirme yapılabilmesi adına değerlendirilen kişinin çok iyi tanınabilmesi için makul kabul edilebilecek bir süre birlikte çalışma şartını gerçekleştirmeksizin yapılan değerlendirmede hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilerek, davacı itirazının kabulüne, Kırıkkale İdare Mahkemesince verilen 05/03/2015 gün ve 2014/569 E., 2015/91 K. sayılı kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesinin itirazın kabulüne ilişkin kararından sonra, iş bu davayı açan üyemizle birlikte, Kırıkkale’de aynı mağduriyeti yaşayan okul müdürleri, müdür olarak görevlerine başlatılmışlardır. Kırıkkale ilimizde yaşanan bu gelişmenin, yargı kararlarını bugüne kadar uygulamayan ve açıkça suç işleyen diğer il müdürlüklerimize örnek olmasını diliyoruz. 

Türk Eğitim-Senimage003-069.jpgimage004-048.jpgimage005-021.jpg

Kaynak: TürkiyeEgitim

Yorumlar (1)
YAZIK DEĞİL Mİ? 5 yıl önce
DARISI İSTANBUL'A ....İSTANBULDA ADALET UYUYOR. NADİR DAVAYI KAZANAN MÜDÜRLERİDE BİR ÜST MAHKEMEDE VEYA TEKRAR İLÇE MİLLİ EĞİTİMLERDE YENİDEN BİÇİYORLAR.EĞİTİMCİ OLDUĞUMDAN NEFRET ETMEYE BAŞLADIM. KEŞKE TÜRKİYEDE DOĞMASAYDIM . ÇÜNKÜ HERTARAF YANDAŞ HER TARAF TORPİL...YAZIKLAR OLSUN.. BATSIN BU DÜNYA..
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@