Engin Çoğal: Sözleşmeli Köle Olmayacağız!

Birleşik Kamu-iş Genel Özlük ve Hukuk Sekreteri Engin Çoğal: AKP iş güvencemize dokunma, Sözleşmeli köle olmayacağız...

Haberler 15.11.2015, 21:50
Engin Çoğal: Sözleşmeli Köle Olmayacağız!

Birleşik Kamu-iş Genel Özlük ve Hukuk Sekreteri Engin Çoğal: AKP iş güvencemize dokunma, Sözleşmeli köle olmayacağız diyerek AKP'nin 657 sayılı kanunda yapmak istediği değişikliklere karşı olacaklarını bildirdi.

Çoğal açıklamasında şunları kaydetti:

AKP İŞ GÜVENCEMİZE DOKUNMA! SÖZLEŞMELİ KÖLE OLMAYACAĞIZ…

Önümüzdeki günlerde kurulacak olan yeni AKP hükümetinin ilk icraatlarından birinin memurların iş güvenliğini kaldırmak olacağı anlaşılmaktadır. Kamuoyuna yansıyan haberler yeni hükümetin, kamu çalışanlarının iş güvenliği ve diğer kazanılmış tüm haklarına karşı top yekûn bir saldırı başlatmaya hazırlandığına işaret etmektedir.

AKP iktidarı, geride kalan 13 yılda memurlar ile adeta savaş içerisinde olmuştur. Sürgünler, görevden almalar, memurluktan atmalar en çok bu dönemde yaşanmıştır. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, tek dayanağımız ve yıllarca mücadele edilerek elde edilmiş olan iş güvencemizi tamamen ortadan kaldırmak istemektedir.

AKP, iktidarı süresince kamu çalışanlarının özlük ve kazanılmış haklarını ellerinden almak için sayısız girişimde bulunmuştur. Yaptığı değişiklikler Anayasa Mahkemesi’nden dönen AKP, Devlet Memurları Kanunu’nu bu kez sil baştan değiştirmeyi planlıyor.

“İşçi-memur ayrımını kaldırıyoruz” gibi masum bir gerekçeyle gündeme getirilmeye çalışılan projenin gerçek ve tek amacının memurun iş güvencesini tümüyle ortadan kaldırmak olduğu açıktır.Bu düzenlemenin ilk işaretini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermiştir.   Erdoğan, “Bu paralel yapı ülkemizde devletin içerisinde sızmış bir virüs gibi. İstihbaratta da var, emniyet teşkilatı, silahlı kuvvetlerimiz bütün bu yerlerin hepsinde bunlar var ve ciddi iletişim sağlamaya çalışıyorlar. 657 değiştirilmediği sürece bu iş çözülmez” sözleriyle vermiştir.  AKP iktidarı memurlara karşı başlatacağı bu saldırının gerekçesi olarak kendisinin besleyip büyüttüğü öz evladı olan “paralel yapı”yı gösteriyor. Oysa çok iyi bilmekteyiz ki, AKP’nin paralel yapıyı bahane ederek şimdiye kadar yaptığı bütün düzenlemeler çağdaş, vatansever, laik, Atatürkçü memurlara karşı kullanılmıştır.

Kamuoyuna yansıyan kısıtlı bilgiler asıl yapılmak istenenin memurların görevden alınmasını, görev yerlerinin değiştirilmesini, işten çıkarmayı kolaylaştıracak, yargı yolunu kapatacak, yargı kararlarının uygulanmasını zorlaştırmak olduğunu göstermektedir.

Eğer bu düzenleme yapılırsa, Türkiye’de iktidarlar “ağa”, memurlar ise “köle” haline getirilecektir. Memurlar devletin değil hükümetin memuru olacaktır. İktidarlar istediği memuru işten çıkarıp istediğini işe alacaktır.

1965 yılından bu yana yürürlükte olan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, iktidarlar tarafından kendi işlerine gelecek şekilde defalarca düzenlemiş, adeta yamalı bohçaya dönüştürmüştür. Bu yasa biz kamu emekçilerinin bugünkü ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzaktır, o yüzden de, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda, çalışanlar lehine ciddi değişikliklere gidilmelidir. 4688 sayılı Devlet Memurları Sendikaları Kanunu, uluslararası sözleşmeler ile kamu emekçileri lehine uyumlu hale getirilmelidir. Yani olması gereken budur. Ama AKP iktidarının kamu emekçileri lehine olumlu bir şey beklemek ölü gözünden yaş beklemektir.

Devletin devamlılığı esastır, bu da birçok gelişmiş ülkelerde de görüldüğü gibi devlet memurlarının devamlılığının zorunlu olmasından geçer. Almanya, İspanya, İtalya gibi Avrupa ülkeleri ile Kore’de memurlarının hepsinin iş güvencesi var. Yine, AKP’nin işbirlikçiliğini yaptığı ABD’de devlet memurlarının % 90’ı iş güvenceli istihdam ediliyor.

Bu değişiklikleri yapmaya bir gerekçe olarak da gelişmiş ülkeleri gösteriyorlar. Oysa ülkemizde çalışan memurların hangisi maaş, sosyal haklar, siyasi haklar, sendikal haklar açısından bu gelişmiş ülkelerin memurları ile aynı düzeydedir?

Eğer gerçekten samimi olsaydılar, bu 13 yıllık iktidarları döneminde memurlarını gelişmiş ülkelerde ki memurların yaşam standartlarına kavuşturur ve bu haklara kavuşmak için mücadele eden, memurlarını da sürüm sürüm süründürmez, cezalar vermez ve işten atmazlardı. Her yıl çeşitli disiplin suçlarından 500'ün üzerinde memurun işten atıldığını ve 20 binden fazla memura ceza verildiğini biliyoruz. Yani her halükarda iş güvencesini yok sayan ve kolaylaştıran yasalar zaten var.

Onların tek derdi, kendilerine ücretli köleler yaratarak karşılarında onlara direnç gösteren kamu emekçilerini ve onların örgütleri olan sendikaları bitirmektir. Böylelikle, bizlerden boşalan kadrolara kendi adamlarını yerleştirecekler ve büyük 2023 (Cumhuriyet yerine Saltanat ile yönetim) hayaline de koşar adam gidecekler.

ABD ve AB emperyalistleri kendi ülkelerinde memurlarını iş güvencesi ile çalıştırırken, sömürmek için hedeflerinde olan ülkelerde kendi işbirlikçisi hükümetlerin, bu tür değişikliklere ve düzenlemelere gitmesini isterler. Bu düzenlemelerden biri de “Sağlıkta Dönüşüm” vb. yasal uygulamalardır. Bu uygulamalar sözde dönüşümler, bu emperyalist talana olanak sağlayan önemli adımlar olmuştur. Yani bu tür yasal değişimler ve memurların iş güvencelerinin yok edilmesi hep bu emperyalistler ve yerli işbirlikçilerinin, emperyalist talanlarını rahatça sürdürülebilmesine olanak sağlamak için yapılmıştır ve yapılmaya da devam edecektir.

Konfederasyonumuz, yapılmak istenen bu değişikliklerin takipçisi olmaya ve Kamu Emekçilerinin ücretli köle yapılmak istenmesine, işten atılmasına, işsizliğe ve yoksulluğa mahkûm edilmesine karşı, kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edecektir.

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@