'Emek ve Cumhuriyet Düşmanı Politikalar'

Eğitim İş Çaycuma Temsilciliğinden açıklama: Çaycuma Eğitim İş Temsilciliğimiz 1 Mayıs etkinliklerini Çaycuma Selüloz İş Sendikası işçileri ile kol kola davul zurna eşliğinde bir çok Sivil toplum Örgütleri, vatandaşlar ve CHP ilçe örgütü  ile birlikte kutladı. Eğitim İş Temsilciliğimizin Sunumuyla gerçekleşen etkinlikte Selüloz İş Şube Başkanı Süleyman KARABABAK ve arkadaşlarının Atatürk büstüne Çelenk bırakmasından sonra Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm asker ve polis şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş tüm emekçi kardeşlerimiz için 1 dk’lık saygı duruşu ve devamında İstiklal Marşımız okundu.

Haberler 05.05.2016, 21:32 05.05.2016, 21:36
'Emek ve Cumhuriyet Düşmanı Politikalar'
Eğitim İş Çaycuma Temsilciliğinden açıklama:

Çaycuma Eğitim İş Temsilciliğimiz 1 Mayıs etkinliklerini Çaycuma Selüloz İş Sendikası işçileri ile kol kola davul zurna eşliğinde bir çok Sivil toplum Örgütleri, vatandaşlar ve CHP ilçe örgütü  ile birlikte kutladı. Eğitim İş Temsilciliğimizin Sunumuyla gerçekleşen etkinlikte Selüloz İş Şube Başkanı Süleyman KARABABAK ve arkadaşlarının Atatürk büstüne Çelenk bırakmasından sonra Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm asker ve polis şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş tüm emekçi kardeşlerimiz için 1 dk’lık saygı duruşu ve devamında İstiklal Marşımız okundu. Büyük çoşku ve sloganlarla devam eden proğramda önce Selüloz iş Sendikası Süleyman KARABABAK konuştu.Devamında Eğitim İş temsilcisi Olcay ÖZYURT konuştu.Olcay Özyurt konuşmasında:

Emeği,alın terini en iyi bilen,bunu özümseyen ve yaşayandır Çaycuma. Emek en yüce değerdir slagonu ile emeğin emeğin başkenti olan Zonguldak’ımız yalnızca Türkiye’nin değil mücadelesi ile bir çok ülkeye örnek olmuş kenttir.Yürütülen yanlış politikalar işçi sınıfını zayıflatmış ve örgütlenmeyi adeta zayıflatmıştır.Eğitim İş sendikamız her zaman emekten ve emekçiden yana olmuştur.Buradan tüm emekçi kardeşlerimizi sendikamız adına selamlıyorum.
İşçi sınıfının haftanın 6 günü 12 saat çalıştırılmasına karşı,haftada 5 gün, günde 8 saat çalışma talebiyle ABD’de başlattığı grev ve eylemlerde yüzlerce işçinin işten atılma ve öldürülme pahasına ırk ve din ayrımı gözetmeksizin burjuvaziye karşı gösterdikleri sınıf dayanışması II.Enternasyonal’ın kararıyla 1890 yılından bu yana 1 Mayıs “Uluslararası İşçi Sınıfının Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü” olarak kutlanmaktadır.
Ülkemizde de 1 Mayıs 1977’de 500.000 emekçinin katılımıyla Taksim’de yapılan miting kana bulanmış, işçilerin üzerine ateş açılarak 34 emekçi katledilmiştir. 1977’deki 1 Mayıs mitinginde, Türkiye emekçilerinin insanca bir çalışma koşulları için özgür ve bağımsız bir ülkede yaşamak için yükselttiği mücadeleyi, geriye götürmek için saldırılmıştır.

Bu yıl 1 Mayıs İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlamaları, sermaye güçlerinin tam desteğini arkasına alan AKP Hükümeti’nin kamu emekçilerinin ve işçi sınıfının kazanılmış haklarına karşı giriştiği saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşmektedir.

AKP iktidarının, emperyalizmin bölgemizdeki politikalarıyla uyumlu olarak oluşturmak istediği yeni siyasal rejim, emekçi sınıfların sömürüsünü derinleştirdiği gibi aynı zamanda sermaye egemenliğini de pekiştirmiştir.
Kamu emekçilerinin iş güvencesinin elinden alınmak istenmesi, taşeronlaştırmanın, esnek ve güvencesiz çalışmanın yaygınlaşması, işçi ve emekçilerin çalışma ve yaşam koşullarının giderek ağırlaşmasına yönelik yasal düzenlemeler ve atılan fiili adımlar sürmektedir.

Kıdem tazminatının kaldırılması çalışmaları, taşeronluğun, güvencesiz, kuralsız ve esnek çalışmanın yaygınlaştırılması ve buna bağlı olarak iş cinayetlerinde yaşanan artış, grevlerin yasaklanması, Özel İstihdam Büroları adı altında kölelik büroları açılması, ülkenin ucuz işgücü pazarına dönüştürülmesi, emekçilerin bugün en can yakıcı sorunları olarak görünmektedir.

Bizler kamu emekçileri olarak işçi sınıfının bir parçası olduğumuzun, geleceğimizin tüm emekçilerle birlikte şekilleneceğinin farkındayız. AKP iktidarının ve Cumhurbaşkanının “İşçi ve memur ayrımını ortadan kaldıracağız” söylemi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikle iş güvencesinden yoksun bir kamu istihdamı oluşturulmak istenmektedir.

 Eğitim-İş, kamu emekçilerinin ekonomik, özlük ve sınıfsal haklar mücadelesinde topyekun bir hezimet sayılacak olan iş güvencesinin ortadan kaldırılması girişimine her yerde olduğu gibi 1 Mayıs alanlarında da karşı çıkacaktır.
Eğitim-İş sadece devlet memurlarının iş güvencesini değil, ülkedeki bütün çalışanların güvenceli, kadrolu ve insanca yaşayabilecekleri bir ücret seviyesinde çalışmalarını savunmaktadır.

Her türlü hak alma çabasının ve mücadelesinin baskı ve şiddet ile durdurulmak istendiği, işsizlik ve yoksulluğun kalıcılaştığı, sağlık ve eğitim alanının ticarileştiği, gazetecilerin, sendikacıların, aydınların tutuklandığı, sendikal hak ihlallerinin sürdüğü, baskının hakim olduğu bir dönemden geçmekteyiz.

İktidarın tüm emek düşmanı ve baskıcı uygulamalarının emekçilerin birlikte mücadelesi sayesinde durdurulacağının bilincindeyiz.
Halkımızla, emekçilerle birlikte, yurdun tüm meydanlarında, iktidarın;
-Emek ve Cumhuriyet düşmanı politikalarına,
-İş güvencesinin kaldırılması girişimlerine,
-Taşeron, esnek ve kuralsız çalıştırmaya,
-İş cinayetlerine,
-Irkçı, gerici ve bölücü eğitim sistemine,
-Özelleştirme ve yerelleştirmeye
-Gerici faşizme
Karşı çıkacağız.
Sermaye güdümlü iktidarlar eliyle, ülkemizdeki emeğin sömürülmesi düzenine, emekçilerin “Birlik, mücadele ve dayanışma” ruhuyla karşı koyacaklarına inanıyoruz. Sömürü düzenine “Ancak bu böyle gitmez, sömürü devam etmez. Yepyeni bir hayat gelir, bizde ve her yerde” marşlarını kaderleri ortak olan emekçilerle birlikte söyleyeceğiz.
İnanıyoruz ki, birlik ve dayanışma içinde vereceğimiz mücadele kazanılacaktır ve inanıyoruz ki bu mücadele kazanıldığında;
-Emekçi alın terinin karşılığını alacaktır
-Yoksulluk ve işsizlik yok edilecektir
-Hakça bir paylaşım düzeni kurulacaktır.
-Cumhuriyetin laik, demokratik eğitim politikaları yaşama geçirilecektir
-Herkes için güvenceli bir iş, herkes için insanca yaşam hakkı sağlanacaktır.
Bütün emekçiler temel hakları ve ekonomik talepleri için birleştiğinde, daha adil ve özgür bir dünyanın kurulacağını, emeğimizi sömürenlerin ise “bir daha geri dönmemek üzere yıkılıp gideceklerini” ve “bu güzelim memlekette hürriyetin en şanlı elbisesiyle elini kolunu sallaya sallaya dolaşacağını” biliyoruz.
Yaşasın Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü
Yaşasın 1 Mayıs!! 


 
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@