Eğitim Sen uyardı; İmzalamıyoruz

Eğitim Sen “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ile çalışanlara imzalatılacak olan “İş sağlığı ve güvenliği taahhütnamesi” için uyarıda bulunsu. Sendikanın yazısı şöyle:

Haberler 23.12.2015, 15:02
Eğitim Sen uyardı; İmzalamıyoruz

İş Sağlığı ve Güvenliği Taahhütnamesi Hakkında Duyuru

Bilindiği gibi 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” 01.07.2016 tarihinden itibaren bütün kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamaya başlanacaktır. İşyerlerinde çalışanlara yönelik olarak, bütün sorumluluğu emekçilere yükleyen nitelikte “İş sağlığı ve güvenliği taahhütnamesi” imzalatılmak istendiğine dair çok sayıda şikâyet gelmektedir. Sendikamız bu konu ile ilgili olarak bir karar almış ve “İş Sağlığı ve Güvenliği Taahhütnamelerini İşyerlerinde Bütün Sorumluluğu Sadece Emekçilere Yüklediği İçin İmzalamıyoruz!” şeklinde bir açıklama metni hazırlamıştır.

Sendikamız tarafından ekte gönderilen açıklamanın şube sekreterlerinin imzası ile bütün okul ve kurumlara ulaştırılması gerekmektedir.

……………………………………………………… OKULU/KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ’NE

………………………/………………..

İş Sağlığı ve Güvenliği Taahhütnamelerini İşyerlerinde Bütün Sorumluluğu
Sadece Emekçilere Yüklediği İçin İmzalamıyoruz!

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” 01.07.2016 tarihinden itibaren bütün kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamaya başlanacaktır. Bakanlıklar ve kamu kuruluşları kanunun yürürlüğe tarihe kadar kanun kapsamındaki tüm iş yerlerinin risk analizlerini yaptırmak, gerekli önlemleri almak ve olası riskleri belirlemek zorundadır. Bütün bu süreçler tamamlandıktan ve kamu kurumları kendi sorumluluklarını yerine getirdikten sonra tüm işyerlerinde “İş Sağlığı ve Güvenliği” ile ilgili eğitimler yapılarak, konu hakkında tüm çalışanların bilgilendirilmeleri ve olası risklere karşı tedbirli olmaları gerektiği konusunda kapsamlı bir eğitimden geçmeleri zorunludur. 
Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda oluşturulan “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları”nda tüm anti demokratik yapısına rağmen temsilci olarak yer almakta, işyerlerinde çalışma ortamından kaynaklı risklerin tespiti ve giderilmesi noktasında gerekli adımların atılması taleplerini sürekli dile getirmektedir. 

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” kanunu, işyerinde çalışanlara, çalışma koşulları ile ilgili olarak herhangi bir “tehlike riski” olması durumunda “çalışmaktan kaçınma hakkı” vermektedir. Fakat özellikle iş kazası riski yüksek olan işyerlerinde çalışan emekçiler, bu kanun henüz yürürlüğe girmediği için çalışmaktan kaçınma hakkını kullanamamakta ve iş kazası riski bulunan işletmelerde, kendilerini iş kazalarından koruyacak bir yasal düzenleme olmadığı halde görev yapmayı sürdürmektedir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği, kamu ya da özel fark etmeksizin tüm işverenlere sorumluluk yükleyerek “İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır” demektedir. Yine gerek kanun, gerekse yönetmelikte “Kamu kurumları işçi-memur ayrımı olmaksızın tüm çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdirmek zorundadır” ifadesi yer almaktadır. 
Türkiye’deki eğitim kurumlarının büyük bir bölümünün iş güvenliği kurallarına uymadığı ve eğitim kurumlarında yasal olarak atılması gereken adımlar yeterince atılmadığı için iş kazası riskleri varlığını sürdürmektedir. Durum böyleyken bazı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri işyerlerine gönderdiği “İş Sağlığı ve İş Güvenliği Taahhütnamesi”ni tüm çalışanlara imzalatmaya çalışmaktadır. Bu işlemin yapılabilmesi için iş güvenliği eğitimi alınması ve bütün personelin uyacağı kuralların açıkça belirtilmesi gerekirken, bugüne kadar olduğu gibi, yine göstermelik olarak adımlar atılmaya çalışılmakta, “İş sağlığı ve güvenliği” gibi önemli bir konu geçiştirilmek istenmektedir. 
İdare iş yerlerinin risk analizlerini yaptırmak, mevcut riskler ve doğabilecek riskler hakkında işyerinde çalışan herkesi bilgilendirmek zorundadır. İşyerlerinde iş kazalarına karşı gerekli önlemler alınıp, riskler giderildikten sonra, gerekli ve kişisel koruyucu donanım ücretsiz olarak çalışanlara verilmeli ve aynı zamanda bu kişisel koruyucu donanımların kullanılması öğretilmelidir. İş güvenliği eğitimleri seminerler biçiminde değil, çalışma saatleri içinde, her çalışana ve risk grubuna bu konuda yetkin “İş güvenliği uzmanları” tarafından verilmek zorundadır. 
İşverenin işyerinde gerekli iş sağlığı ve iş güvenliği önlemleri almakla sorumlu olmasına karşın, işverenin yükümlülüğünü ortadan kaldıran ve bütün sorumluluğu işyerinde çalışanların sırtına yükleyen “İş Sağlığı ve İş Güvenliği Taahhütnamesi” hazırlanmış ve imzalanmak üzere işyerlerine gönderilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı, iş yerlerinin risk analizi yapılmadan, işyerlerindeki olası risklere karşı gerekli önlemler alınmadan ve en önemlisi gerekli alt yapı çalışmaları yapılmadığı halde, sırf “yasal zorunluluk”olduğu için acele etmekte ve yine yanlış yapmaktadır. 
Eğitim ve bilim emekçileri, iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili eğitim almadan, sadece yasal prosedürü yerine getirmek için hazırlanan taahhütnameyi imzalamak zorunda olmadığı gibi, bakanlık böylesine sorumsuz bir taahhütname metni hazırlayarak, MEB’e bağlı kurumlarda “İş Sağlığı ve Güvenliği” konusunda aslında sorumluluk almak istemediğini açıkça itiraf etmektedir. 
Eğitim ve bilim emekçilerinin içerdiği maddeler ve açıklamalar itibariyle resmen bir “utanç belgesi” niteliğinde olan “İş Sağlığı ve İş Güvenliği Taahhütnamesi”ni imzalaması, işyerinde yaşayacağı herhangi bir “iş kazası” sonrasında hiçbir kusuru olmasa bile sorumluluğu peşinen üstüne alması anlamına gelmektedir. 
Eğitim Sen olarak, iş sağlığı ve iş güvenliği gibi son derece önemli ve yıllardır uygulanması için girişimlerde bulunduğumuz bir konuda, bütün sorumluluğu işyerinde çalışanların sırtına yükleyen, işyerinde meydana gelecek olası kazalarda işverenin sorumluluğunu tamamen ortadan kaldırıp, bütün suçu iş kazası riski ile karşı karşıya olan emekçilerin sırtına yüklemeyi öngören “İş Sağlığı ve İş Güvenliği Taahhütnamesi”ni mevcut haliyle kesinlikle imzalamayacağımız bilinmelidir. 
Kamu kurumları önce yasa ve yönetmeliklerden kaynaklı sorumluluklarını yerine getirmeli, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bütün düzenlemelerin yapılarak, mevcut riskler belirlenip en kısa sürede giderilmelidir. 

Gereğini bilgilerinize sunarız.

Eğitim Sen……………………. Şube

Şube Sekreterinin Adı-Soyadı (İmza)

 

 

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret Omni Ticaret
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@