Eğitim Sen'in mücadelesi geri adım attırdı

Danıştay’ın Eğitim Sen'in başvurusu üzerine...

Sendika 24.03.2018, 13:54
Eğitim Sen'in mücadelesi geri adım attırdı

Birgün Gazetesi - MUSTAFA KÖMÜŞ

Danıştay’ın Eğitim Sen'in başvurusu üzerine norm fazlası sözleşmeli öğretmenlerin görevine son verilebilmesini hukuka aykırı bulmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı bugün yeni bir yönetmelik yayımladı. Yapılan değişiklikle birlikle bir ilde norma fazlası olan öğretmenin Bakanlık başka bir ilde görevlendirilmesine karar verildi. Yönetmeliğe göre öğretmenin görevi kabul etmemesi halinde sözleşmeli öğretmenliği sona erecek.

Yönetmeliğin 18’inci maddesinde yapılan değişiklikte şu ifadeler kullanıldı: “İhtiyaç fazlası konumda bulunan sözleşmeli öğretmenler, istekleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atamaya esas puan üstünlüğüne göre il içinde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına valiliklerce atanır; bunlardan il içinde alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunmayanlar, istekleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atamaya esas puan üstünlüğüne göre il dışında alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına Bakanlıkça atanır. Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmeleri, bu fıkraya göre yapılması öngörülen görev yeri değişikliğini kabul etmemeleri hâlinde sona erer.”

Sözlü sınav konuları da değişti

Öte yandan yapılan değişiklikle sözlü sınavın konuları da değişti. Danıştay tarafından alınan kararda “Mülakat, kamu görevlerine girişte yapılan yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte olup, yazılı sınavla bilgisi ölçülen kişilerin, adayın mesleğe uygun tavır ve davranışlara, yeteneğe ve kültürel birikime sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Sözlü sınav ise, amacı bakımından yazılı sınava benzemekte olup, bilgi ölçme amacıyla yapılmaktadır. Ancak sözlü sınava ilişkin benzer düzenlemelere yer veren bazı yasa ve yönetmeliklerde sözlü sınava tabi tutulacak adayların bilgi yanında mesleki ehliyete yönelik diğer özel niteliklere de sahip olunup olunmadığı yönünden değerlendirmeye tabi tutulacağına ilişkin düzenlemelere yer verildiği, dolayısıyla yazılı sınavın tamamlayıcısı olan sözlü sınavın ölçme ve değerlendirme bakımından mülakatı da kapsadığı sonucuna varılmaktadır” denilmişti. Bakanlık yayımladığı yönetmelikle buna ilişkin de değişiklik yaptı. Sözlü sınavın konuları şöyle belirlendi: Eğitim bilimleri ve genel kültür, Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti, Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri. Konularının tamamının ağırlığı yüzde 20 olarak belirlendi.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@