Eğitim İş'te Seçim Zamanı

2 Ekim Pazar günü tarihinde ilk kez olağanüstü genel kurula gidecek Eğitim İş sendikasında seçim ile ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı. 3 Listenin yarışacağı seçim için geri sayım da başladı....

Sendika 01.10.2016, 16:18 01.10.2016, 17:14
Eğitim İş'te Seçim Zamanı
KamuGundemi.com ÖZEL HABER - 2 Ekim Pazar günü tarihinde ilk kez olağanüstü genel kurula gidecek Eğitim İş sendikasında seçim ile ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı. 3 Listenin yarışacağı seçim için geri sayım da başladı.... 

Seçime girecek olan listeleri kısaca tanıyalım.

Mücadeleci bir Sendika için Mücadeleci Yönetim Listesi

Bu listede yer alan adaylar ilkelerini ve neler yapacaklarını kısaca şöyle tanımlıyorlar...

Eğitim-İş Cumhuriyetimizin kurucu ilkelerini ve evrensel sol değerleri kendisine rehber edinmiş; antiemperyalist ve tam bağımsızlıktan yana bir sendikadır. Kuruluş ilkeleri ve geçmiş tecrübeleri açısından gericiliğe, bölücülüğe ve ırkçılığa karşı emek ve aydınlanma mücadelesinde kamu emekçilerine önderlik edebilecek tek örgütlü yapıdır. Cumhuriyetimizin ve sendikamızın kuruluş felsefesinin temeli olan Atatürk İlke ve Devrimleri, demokratik yapı ve ulusal bütünlüğümüz, emek ve aydınlanma mücadelemiz büyük bir tehdit altındadır. Bu kuşatmayla ve onun yerli işbirlikçileriyle mücadele edebilmenin tek yolu bir arada durabilmek ve güçlü bir örgütlenme sağlamaktır. İçinden geçtiğimiz bu çetin süreçten sendikamızı sağlıklı bir biçimde çıkarma, sendikal mücadelemizi yükseltme ve sendikal yönetimi demokratikleşme adına mücadelemize destek vermeniz için çağrıda bulunuyoruz. Güçlü ve mücadeleci aday kadromuzla delegemizin karşısına çıkarak “Biz Varız, Hazırız!” diyor, örgütümüzün içine düştüğü bu kısır döngüyü aşacağımızı net olarak ifade ediyoruz. Hareketimiz hiçbir kişi veya hiçbir siyasi partinin önderliğinde olmadan, tamamen ilkesel tavırla yola çıkmış arkadaşlarımızdan oluşmaktadır. Emekten, sınıftan yana mücadele öncelikli ilkemizdir. Mustafa Kemal Atatürk’e ve aynı zamanda evrensel sol değerlere sahip çıkıyoruz. ‘DOĞRU, DÜRÜST SENDİKACILIK’ anlayışını benimsiyoruz. Bu hareket inanıyoruz ki Eğitim-İş’in geleceği olacaktır. Kolektif Akıl, Kolektif Yönetim Anlayışını benimseyen, Demokratik Merkeziyetçiliğin, Ortak İradenin Egemen olacağı, Soldan, Emekten, Sınıftan yana MÜCADELECİ güçlü bir sendika var etmek amacındayız. Örgütümüze homojen bir değer katmak, Eğitim İş’i daha mücadeleci bir çizgiye taşımak, Fakir Baykurt’un mücadeleci anlayışında bir sendikal hat çizmek, gerici eğitimin ve bunun ürünü olan eğitimdeki ‘imamhatipleşme’ nin militan ve kindar nesillerin yetiştirilmesindeki rolüne karşı etkin mücadele vermek, Laisizmin kadına bakışını, kadının sosyal hayatın düzenlemesindeki önemini, kadının üretime katkısını vurgulamak, Cumhuriyetin kurucu değerlerinin aydınlanmacı kuşakların yetiştirilmesindeki önemini anlatmak ve hayata geçirmek amacını taşıyoruz.

Grubun Adayları ise Şöyle:

mücadeleci sendika mücadeleci yönetim listesi

Yol Arkadaşları Listesi

Bu listede yer alan adaylar ilkelerini ve neler yapacaklarını kısaca şöyle tanımlıyorlar...

Sendikamızın içine düştüğü yönetim bunalımı sürecinde birlikte hareket ettik ve örgütümüze yeni bir yol açma konusunda yol arkadaşlığı yapmaya karar verdik. Örgütümüz için olağanüstü genel kurul süreci kaçınılmaz hale gelince, "o halde sendikamıza, sendikamızın sendikal, ideolojik ve örgütsel çizgisine sahip çıkacağız" diyerek sizlerle birlikte yola koyulduk. 17 Eylül Ankara toplantısında oluşturulan yürütme olarak Yol Arkadaşları'mızın ana hatlarını belirlediği yol haritası üzerine çalışmalarımızı yürüttük. Öncelikli hedefimiz, örgütümüz için mümkün olan en geniş tabanlı MYK'yı oluşturmaktı. Bu doğrultuda, olağanüstü genel kurul tartışmaları esnasında ve geçmiş seçim süreçlerinde bizlerden farklı görüşlere sahip olan ve farklı tavırlar sergileyen illerimizle görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmelerde herhangi bir ön şart sunmadan örgütümüzün iç barışını sağlamayı hedefledik. Bu doğrultuda; uzun süren görüşmeler ve düşünme sürelerini de göz önünde bulundurarak 27 Eylül tarihine kadar herhangi bir liste ya da isim ilan etmedik. Ancak; son ana kadar konsensüs arayışlarını sürdürmemize rağmen gelinen süreçte bizlerin tercihi olmayan "çok listeli seçim" koşulunun kaçınılmaz olduğunu görmemiz sonucunda, yüzümüzü tekrar Yol Arkadaşları'mıza dönerek kendi dinamiklerimizle bir aday listesi hazırladık. Örgütümüzün kamuoyuna açıklanan aday listemizde, yerellerindeki türlü zorluğa rağmen fedakarlık göstererek sürece omuz veren ve sorumluluk alan tüm arkadaşlarımıza şimdiden başarılar dileriz. Örgütün en geniş konsensüsü hedefiyle yola çıkan biz Yol Arkadaşları'na bundan sonra düşen sorumluluk, aday arkadaşlarımızın eksiksiz bir şekilde, liste halinde göreve gelmelerini sağlamaktır. Görev alacak arkadaşlarımızın da kendilerine verilen bu destekle ilk odaklanacakları konunun örgütümüzün iç barışını sağlamak ve örgütümüzü kucaklamak olacağı beklentisiyle yanlarında olacağımızı ve destek olmaya devam edeceğimizi bildiririz. 

Grubun Adayları ise Şöyle:

yol arkadaşları listesi

Hepimizin Sendikası Listesi


Bu listede yer alan adaylar ilkelerini ve neler yapacaklarını kısaca şöyle tanımlıyorlar...

Çatışana, didişene değil, çalışana, üretene, ayrıştıranlara değil, birleştirenlere,kendi içinde mücadele edenlere değil, eğitim çalışanlarının hakları için mücadele edenlere oy ver! çağrısı yapan grup, Güçlü ve Yetkili Eğitim-İş için Uzmanlarla Birlikte Çalışıp Üreteceğiz sloganıyla seçimlere katılıyor. Genel Başkan Adayı Prof.Dr.Ömer Lütfi Değirmenci; İçerisinden geçtiğimiz bu olağanüstü süreçten duyduğumuz rahatsızlık nedeniyle, olağanüstü genel kurulun Eğitim-İş’in normalleşme sürecinin başlangıcı olmasını temenni ediyor ve “Cumhuriyet’i, Atatürk ilke ve devrimlerini savunan emek örgütümüzün varlığına bugün daha çok ihtiyaç var” diyor. Sendikada yaşanan sorunlara da kısaca değinen Değirmenci, “Üzülerek belirtmek isterim ki, özellikle yöneticilerimizin de yanlış tutum ve davranışları nedeniyle sendikamız adeta bir fikir kulübü ya da bir siyasi parti havasına girmiştir” ifadelerini kullanıyor ve ekliyor: Hâlbuki emek örgütü olan sendikalar bulundukları yer itibariyle daha üst bir düzeyde ve diğerlerine göre uzmanlık isteyen bir konumdadırlar. Değirmenci, kendi içerisinde uyumlu, ülkemiz ve dünyamızın politik, siyasal ve ekonomik gelişmelerini yakından izleyen, işkolu ve ülke gündemiyle ilgili ve kendi gündem yaratan yeni bir yönetime ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

Grubun Adayları ise Şöyle:

hepimizin sendikası listesi

Evet. Eğitim İş'in olağanüstü genel kurulu yarın yapılacak. Seçimde yarışacak listeler bu şekilde. Kendi içi dinamiklerini ortaya koyarak Eğitim İş için neler yapacaklarını anlatıp delegeden oy istiyen adaylarının olağanüstü genel kurulda konuşma hakkı bulunmuyor. Sadece aday tanıtımları yapılacak.

Kuşkusuz seçimlerin ancak bir kazananı vardır. Her 3 listeden de yarışa giren tüm adaylara başarılar dilerken, Eğitim İş'i yakından tanıyan ve takip eden sitemiz kamugundemi.com olarak da, kazananın Eğitim İş olmasını diliyoruz.
 
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@