Eğitim-iş Hukuk Sekreterinden Tarihi Uyarı

Eğitim-iş Özlük ve Hukuk Sekreteri Gülfer Murat Hizmet Alanı ve Hizmet Puanı Uygulaması ile ilgili yaptığı açıkalmada MEB'in ve Valiliklerin dikkatli ve adaletli olması gerektiğini belirtti. M

Haberler 27.05.2015, 23:06
Eğitim-iş Hukuk Sekreterinden Tarihi Uyarı

Eğitim-iş Özlük ve Hukuk Sekreteri Gülfer Murat Hizmet Alanı ve Hizmet Puanı Uygulaması ile ilgili yaptığı açıkalmada MEB'in ve Valiliklerin dikkatli ve adaletli olması gerektiğini belirtti.

MEB'e Genel Başkan Veli Demir imzalı yazılan yazıda idarenin işleyişinde ve yasal mevzuatın uygulanmasında hiç bir kişiye, zümreye veya kuruma pozitif ayrımcılık yapılamayacağı, bunun söz konusun olması halinde ise ilgili ve yetkililerin suç işleyeceği tartışmasızdır denildi.

İşte MEB'e yazılan o yazının tam metni:

Genel Merkezimize sendikamı şube ve temsilcilerinden gelen bilgi ve şikayetler sonucu, 17/04/2015 tarihinde yayınlanan Milli Eğiitm Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliği'nin 37'nci ve devamı maddelerinde düzenlenen Hizmet Bölgeleri'ne bağlı Hizmet Alanları'nda yer alan okullarda farklı uygulamalar yapıldığının öğrenilmesi üzerine; konu, mevzuat hükümleri çerçevesinde hukuk birimimize incelettirilmiş ve aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekmiştir.

Yönetmelikte Hizmet Bölgelerinin tespiti bakanlığa, hizmet alanlarının tespiti de valiliklere bırakılmıştır.

Bu açıklamadan yönetmeliğin 38 inci maddesinde: Hizmet alanları (1) öğretmen ataması ve çalıştırılmasında güçlük derecesi bakımından benzerlik gösteren eğitim kurumları gruplandırılarak altı hizmet alanına ayrılmıştır. 1,2 ve 3 üncü himzet alanları ise zorunlu hizmet alanı içerisinde olacak şekilde valiliklerce belirleneceği, hüküm altına alınmıştır.

Maddenin (3) üncü fıkrasında hizmet alanları ve bunlar için öngörülen hizmet puanları yönetmelik ekinde yer alan Ek-2 hizmet çizelgesinde belirtileceği ve bakan onayından sonra da Tebliğler Dergisinde yayımlanacağı belirtilmiştir.

Yine yönetmeliğin 4 üncü fıkrasında Eğitim ve Öğretime yeni açılması dönüştürülmesi ya da benzeri nedenlerden dolayı Ek-2 HİZMET ALANLARI VE HİZMET ÇİZELGESİNDE YER ALAMAYAN EĞİTİM KURUMLARININ YER ALACAĞI HİZMET ALANLARI İLE HİZMET PUANLARI, ÇİZELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILANA KADAR O EĞİTİM KURUMLARINA EN YAKIN MESAFEDEKİ EĞİTİM KURUMU EMSAL ALINARAK DEĞERLENDİRİLİR. Bu eğitim kurumları, valiliklerce her yılın kasım ayı içerisinde bakanlığa bildirilir ve bakanlıkça yapılacak değerlendirmeden sonra ek-2'de yer alan çizelgeye dahil edilerek tebliğler dergisinde yayımlanır denilmiştir.

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 08/05/2015 tarihle 68898891-903.02-E.4841990 sayılı yazısıyla 2692 sayılı mayıs 2015 tebliğler dergisinde yayımlanan hizmet alanları ve hizmet puanlarına ilişkin çizelgeyle ilgili sendika merkezime ylaşan bilgilerden bazı illerimizde aynı hizmet alanı içerisinde bulunan okullara farklı puan uygulamaları yapıldığı öğrenilmiştir.

Örneğin  Rize Ardeşen İlçesi Teknik Meslek ve Teknik Anadolu lisesi ile Rize Ardeşen Yavuz Selim Ortaokulu aynı avlu içerisinde bitişin nizamda yapılmış iki okul olmasına rağmen farklı hizmet puanlarına tabi kılınmıştır. Yine aynı ilçede aynı semtte birbirine çok yakın mesafede Fındıklı İmam Hatip lisesi zorunlu bölge kapsamına alınarak 18 puanlık okul olarak belirlenmişken, 11 Mart İlkokulu zorunlu himzet alanı kapsamı dışında tutulmuştur. Yine Muammer Çiçekoğlu Ortaokul zorunlu hizmet alanında gösterilirken aynı okulun bünyesinde açılmış Ahmet Şahinler Anaokulu zorunlu hizmet alanı kapsamında değildir.

Ankara Merkeze bağlı bir çok okul zorunlu hizmet kapsamı dışındadır. Ancak Yenimahallle İlçesinde Memlik İlkokulu zorunlu hizmet dışı 1.Hizmet alanında gösterilirken aynı yerdeki Abdulbaki Geylani İmam Hatip Ortaokulu zorunlu 4. hizmet alanında gösterilerek daha yüksek puanla değerlendirilmektedir.

Yukarıda sayılan bazı örneklerden de anlaşılacağı gibi iller, ilçeler hatta semtler arasında bile bir birliktelik sağlanmadığı özellikle belirli okullarda hizmet alanı farklılığı yaratılrak hizmet puanı üstünlük sağlandığı görülmektedir.

İdarenin işleyişinde ve yasal mevzuatın uygulanmasında hiç bir kişiye zümreye veya kuruma pozitif ayrımcılık yapılamayacağı, bunun söz konusu olması halinde ilgili ve yetkililerin suç işleyeceği tartışmasızdır. Bu durumda mevzuat dışı hizmet alanı ve hizmet puanlarının tespiti ve tayininde işlem yapılan eğitim kurumu varsa; görevli olanlar hakkında araştırma ve soruşturma yapmak başta ilgili Valiliklerin olmak züere Milli Eğiitm Bakanlığı'nı göreve davet ediyoruz.

Bu türden uygulamalara meydan veren ilgili yönetici ve sorumlular hakkında herhangi bir idari ve adli işlem yapılıp yapılmadığı husunda 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında sendikamıza bilgi verilmesini, aksi halde öğretmenler arasında haksız uygulamalara ve huzursuzluklara yol açan bu hukuksuz uygulamaların sorumluları ile bunlara göz yumanlar hakkında yasal yollara başvurulacağının bilinmesi husunda gereğini bilgilerinize sunarız.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@