Eğitim İş Genel Eğitim Sekreteri Önder Yılmaz Yazdı: Tasfiyecilik!

Eğitim İş Genel Eğitim Sekreteri Tasfiyeciliğin siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri için ne olduğunu ve ne şekilde yapıldığını yazdı...

Haberler 12.07.2016, 17:36 12.07.2016, 17:50
Eğitim İş Genel Eğitim Sekreteri Önder Yılmaz Yazdı: Tasfiyecilik!
Eğitim İş Genel Eğitim Sekreteri Önder Yılmaz Tasfiyeciliğin siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri için ne olduğunu ve ne şekilde yapıldığını yazdı...

Tasfiyecilik....

Siyasal hareketlerin içinde egemen yöntemlerden biri olarak tasfiyeci tutum, bir arada var olunamayacağını düşünenler tarafından pazarlanan ve çok sık tecrübe edilen bir yöntem olarak belirmiştir.

Nerede bir tasfiyeci tutum varsa orada kariyerizm önplandadır. Bir başka deyişle tasfiyeciler, kariyeristlerdir. Kendi ikballeri için, önlerinde engel olarak gördüklerini tasfiye etmek isterler. Bunun için türlü gerekçeler üretirler, en çok sığındıkları gerekçe "ideolojik" olandır.

Tasfiyeciler her türlü yöntemi kullanırlar; yalan, iftira, ahlak bekçiliği, ideolojik etiketleme, siyasi baskı, dedikodu, tehdit, şantaj, felaket tellallığı, yetkilerini kullanarak yıldırma, yetkilerin yetmediği yerde hukuksuz yollara başvurma, kışkırtma, kuşku yaratma, ötekileştirme, düşman yaratma ve benzeri... Akıllara gelebilecek bütün yollar denenir, denenmiştir, denenecektir...

Militarizmin şekil değiştirmiş halidir tasfiyecilik. Bir tür askercilik oynamaktır, adam devşirme, devşirilenleri saldırtma, rol dağıtma, hatta ikbal dağıtma... Tasfiye etmek istediklerine karşı kitleyi, örgütü kışkırtmak... Bir "yalanı" örgütlemektir tasfiyecilik... En büyük yalanları "kuruma sahip çıktıkları" üzerinedir, "kendilerinden sonrasını felaket" olarak nitelerler...

İktidar hırsı ile kariyerizmin benzersiz kaynaşmasıdır bu; mücadelede, tüm etik dışı yöntemler kullanılır.

Her tasfiyeci kötü bir kopyadır; öykünmecidir, kişilikleri yaşamlarının hiç bir döneminde oturmamıştır. Taklit ederek iş yaparlar; bir tasfiyeci, çevresindeki diğer tasfiyecilerin taklitçisidir. Kuşkusuz en büyük özellikleri "yalancı" olmalarıdır.
Kişisel sorunlar, hizipler, ideolojik bir makyajın ardına gizlenmişçesine servis edilir. Yöntem insanların "korkularını" sömürmektir. Geçmişte yaşanan olumsuz deneyimler, ajandadan çıkartılır ve hafızada birer tortu olarak bekletilen "travmalar" yeniden gündeme getirilir. İdeoloji bir tanımlama ve yol gösterici işlevini yitirir, bir karalama aracına dönüştürülür.

Süreç genellikle, "Ben gidersem ve bunlar gelirse felaket olur" şeklinde işler... İşin en dikkat gerektiren yanı bu "felaket senaryosunun" yazılmasıyla ilgilidir. Felaket senaryosu iyi yazılırsa etkileme düzeyi de güçlü olur.

Tasfiyecilik, siyasi partilerin ve demokratik kitle örgütlerinin hizip serüvenlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bir başka deyişle her hizip hareketi, mutlak biçimde tasfiyeciliğe muhtaçtır. Hizipler, yani bir çizgiyi ve bir ilkeyi örgütlemek yerine bir "kişiyi" örgütleyen hareketler ideoloji üretmek erine, üretilen ideolojiye saldırarak iş görmeye çalışırlar.

Hiziplerin ve uyguladıkları tasfiyeciliğin, gerçek bir demokratik kitle örgütünde yeri yoktur. Demokratik örgütlerin temel görevi, hizip yapılarını deşifre etmek ve kurumsallaşmayı sürdürülebilir kılmak olmalıdır.
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@