Eğitim İş'e Bomba Adaylar

2 Ekim Pazar Günü olağanüstü genel kurulunu yapacak olan Eğitim-İş Sendikasında Üç liste yarışacak.

Sendika 28.09.2016, 00:52 30.09.2016, 16:59
Eğitim İş'e Bomba Adaylar
2 Ekim Pazar Günü olağanüstü genel kurulunu yapacak olan Eğitim-İş Sendikasında Üç liste yarışacak.

Yönetime aday olan "Mücadeleci Sendika Mücadeleci Yönetim" grubu seçim bildirilerinde nelerden bahsediyor, ne yapacaklar yakından tanıyalım.

Adayları tanıtmadan önce gruptan bahsetmekte fayda var. Mücadeleci Sendika Mücadeleci Yönetim grubu ortak iradenin sesi adaylardan oluşuyor. Grubun yürütme kurulunda Tekirdağ Şube Başkanı Hüseyin Eren, İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Ali Saraç, Mersin Şube Başkanı Hakan Boyar, Gaziantep Şube Başkanı Halil Bostancı ve Denizli Şube Başkanı Kadem Özbay yer alıyor. Grup tüm kararlarının tabandan gelen önerilerle ortak alıyor ve en geniş kitleye ulaşıyor...

Grup, Eğitim İş’te seçimlere 1 yıl kala olağanüstü genel kurula gidilmesine karşı çıkmışlar ve bu doğrultuda bir de deklarasyon yayınlamışlardı.

 Biz VARIZ, HAZIRIZ!

"Mücadeleci Sendika, Mücadeleci Yönetim" sloganıyla yönetime talipler. Eğitim-İş'i daha mücadeleci bir çizgiye taşımak istediklerini belirterek, Fakir Baykurt’un mücadeleci anlayışında bir sendikal hat çizmek, gerici eğitimin ve bunun ürünü olan eğitimdeki imam hatipleşmenin militan ve kindar nesillerin yetiştirilmesindeki rolüne karşı etkin mücadele vermek, cumhuriyetin kurucu değerlerinin aydınlanmacı kuşakların yetiştirilmesindeki önemini anlatmak ve hayata geçirmek amacını taşıyorlar.

Eğitim-İş'in cumhuriyetin kurucu ilkelerini ve evrensel sol değerleri kendisine rehber edinmiş, antiemperyalist ve tam bağımsızlıktan yana bir sendika olduğunu vurguluyorlar.

Bugün emperyalizmin kuşatması altındaki ülkemizin yakın geleceğinde ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu açıktır diyerek, Cumhuriyetimizin ve sendikamızın kuruluş felsefesinin temeli olan Atatürk ilke ve devrimleri, demokratik yapı ve ulusal bütünlüğümüz, emek ve aydınlanma mücadelemiz büyük bir tehdit altındadır. Bu kuşatmayla ve onun yerli işbirlikçileriyle mücadele edebilmenin tek yolu bir arada durabilmek ve güçlü bir örgütlenme sağlamaktır diyorlar.

Eğitim-İş'i bu çetin süreçten sağlıklı bir biçimde çıkarmak için tüm üyelere sendikal mücadeleyi yükseltme ve sendikal yönetimi demokratikleşme adına mücadelemize destek vermeleri için çağrıda bulunuyorlar.

Güçlü ve mücadeleci aday kadrosuyla delegenin karşısına çıkarak 'Biz varız hazırız' diyor, örgütümüzün içine düştüğü bu kısır döngüyü aşacaklarını net bir şekilde ifade ediyorlar.

"SINIFTAN YANA MÜCADELECİ BİR ÖRGÜT"

Öncelikli ilkeleri emekten, sınıftan yana mücadele. Mustafa Kemal Atatürk’e ve aynı zamanda evrensel sol değerlere sahip çıkıyorlar.  ‘Doğru dürüst sendikacılık' anlayışını benimsiyorlar. Bu hareketin Eğitim-İş’in geleceği olacağına inanıyorlar.

Ortak iradenin egemen olacağı, soldan, emekten, sınıftan yana mücadeleci güçlü bir sendika var etmek amacındalar.

İlkelerini ise şöyle açıklıyorlar:

Özgürlük, adalet ve tam bağımsızlık için, demokratik, bilimsel ve laik eğitim için, Atatürk ilkeleri ve cumhuriyet değerlerini korumak için, gericiliğe karşı aydınlanma için, ekonomik ve özlük haklarımız için, emekten, sınıftan ve soldan yana tavır almak için, sarı, sığ ve sendikal ağalığa karşı çıkmak için, sınıf dayanışması için, eğitimdeki sınıf mücadelemiz için, gericiliğe, bölücülüğe ve ırkçılığa karşı mücadele için, gerici, ayrıştırıcı, dayatmacı, cinsiyetçi eğitim anlayışına dur demek için, okulların imam hatiplere dönüştürülmesine karşı mücadele için, siyasi partilerin arka bahçesi olmamak için, sendikal birlik için, örgütlenmek ve kitleselleşmek için, etkili, gerçek ve güçlü bir sendika olabilmek.
 
Merkez Yönetim Kurulu adaylarının özgeçmişleri şöyle:

Sibel KOCAMAN (Hatay)
sibel kocaman

1968 Almanya Köln doğumlu. 1989 Marmara Üniversitesi Spor Akademisi mezunu. Lüleburgaz'lı. 2006 yılından beri Eğitim iş'in temsilcilik ve şube yönetimlerinde basın yayın, örgütlenme ve eğitim sekreterlikleri yaptı.  Ege Üniversitesi 3.sınıfta okuyan kız çocuk annesi. Uluslararası ünvanlı fotoğraf sanatçısı. ADD, ÇYDD, TEMA, GEREENPACE, YKKED, CMOK, IFSAK üyesi. Sibel KOCAMAN, Lüleburgaz Temsilciliği kurucusu ve Basın Sekreterliği, Silivri Temsilciliği Basın Sekreterliği, İstanbul 1 nolu Şube Basın Sekreterliği, İstanbul 3 nolu Şube Örgütlenme Sekreterliği, Hatay 1 No’lu Şube Eğitim Sekreterliği görevlerinde bulundu.

KOCAMAN; özgürlük, adalet ve tam bağımsızlık için, demokratik, bilimsel ve laik eğitim için, Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet değerlerini korumak için Mücadeleci Sendika Mücadeleci Yönetim diyor.

Şaban ÖZDEMİR (Aydın)
Şaban Özdemir

1966 yılında Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, 5 çocuklu çiftçi ailenin 4. çocuğu olarak yaşam kavgası başladı. İlkokulu Şereflikoçhisar’ın Sadıklı köyünde, Ortaokulu ve liseyi Şereflikoçhisar’da tamamladı. 1988 yılında Kırşehir Eğitim Yüksek Okulundan mezun ( Anadolu üniversitesi Sosyal bilgiler öğretmenliğinde lisans tamamladı) olduktan sonra aynı yıl Diyarbakır Merkez Ali Emiri İlkokulunda göreve başladı. Diyarbakır Lice ilçesi Çavundur Köyü ilkokulu, Lice Merkez Atatürk İlköğretim Okulunda çalıştı. 1993 yılında Aydın'ın Çine ilçesi Topçam Köyü Dedeler Mahallesi İlkokuluna atandı. İncirliova İlçesi Acarlar Beldesi ve Aydın Merkez okullarında çalıştı. Halen Aydın Merkez (Efeler) Ekrem Çifçi İlkokulu öğretmeni. Eşi Felsefe Öğretmeni. Petrol ve Doğalgaz Mühendisliğinde okuyan bir oğlu, 10. sınıfta okuyan bir kızı var. Şaban Özdemir, Aydın Eğitim-İş’in kurucularından. İşyeri temsilciliği, disiplin kurulu, denetleme kurulu, genel merkez delegeliği, şube başkanlığı, Birleşik Kamu-İş Aydın İl temsilciliği yaptı. Kısaca Birleşik Kamu-İş ve Eğitim-İş’in her kademesinde emekçidir.

ÖZDEMİR diyor ki; aday değil görev saydım ve görevi kabul ettim. Ölümsüzlüğün adı Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Cumhuriyetinde laik bilimsel demokratik parasız eğitimin önüne konan engelleri, kurulan barikatları yıkmayı görev kabul ettim. Emekçilerin alın terini sömürenlere alanlarda ve hukuk karşısında hak ettikleri dersi vermeyi görev saydım. Emek mücadelesinin güçlünün yanında durarak, birilerinin arka bahçesi olarak birilerinden talimat alarak yapılamayacağını, etnik kimlik ve din temelli emek mücadelesi verilemeyeceğini göstermek için görev kabul ettim. Kurulduğu günden bu ana kadar Eğitim-İş’li mücadele arkadaşlarımdan alacağım bayrağı daha ileriye taşımayı görev kabul ettim. Yalvarmayan, boyun eğmeyen, diz çökmeyen öğretmen hareketinin sürekliliği için ders vermeyi tarihi görev olarak bildim. Bu onurlu görevi tarihi sorumluluk olarak kabul ettim. Emperyalistleri ve yerli işbirlikçileri tarihin derin çöplüklerine atmayı görev bildim. Barış içinde Tam bağımsız bir Türkiye yaratmaya, yaşatmayı görev kabul ettim.

Maksut BALMUK (İstanbul)
maksut balmuk

1971 Rize Pazar doğumlu. Matematik Öğretmeni. Öğretmenlik alanı dışında Adalet ve Kamu Yönetimi bölümlerini okudu. 15 yıl eğitim yöneticiliği yaptı. Eğitim yöneticiliği görevinden kendi isteğiyle istifa ederek öğretmenliğe döndü. Eğitim İş ilçe temsilciliği, şube yöneticilikleri ve genel merkez özlük hukuk danışmanlığı yaptı. Başta memurlar.net olmak üzere Odatv ve bir çok basın yayın kuruluşunda eğitim ve hukuk konularında bir çok eleştiri, değerlendirme ve öneri yayınlarına imza attı. Halen aktif olarak eğitim ve eğitimcilerin sorunlarını dile getirmeye devam etmektedir. Bugüne dek Gezi, Duran Adam, Züppe dahil hakkında açılan tüm idari soruşturmalardan yargı kararları ile aklanarak çıktı.

BALMUK; sarı, sığ ve sendikal ağalığa karşı, sınıf dayanışması için, eğitimdeki sınıf mücadelemiz için Mücadeleci Sendika için Mücadeleci Yönetim diyor.

Levent ÇAKAN (Isparta)
levent çakan

1970 Isparta doğumlu. 1992 Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik bölümü mezunu. Burdu Ağlasun, Zonguldak, Isparta Gönen’de görev yaptı. 2002 yılından günümüze Isparta merkezde görev yapmaktadır. 17 Ekim 2005’te Eğitim İş kurucuları arasında yer aldı. Isparta örgütü oluşumunda bulunarak, kurulduğu yıldan beri Isparta başkanlığı yapmaktadır. 2001 yılından beri sendikal faaliyetlerde ve yöneticilik görevlerinde bulunan ÇAKAN evli ve 2 çocuk babasıdır.

ÇAKAN; gericiliğe karşı aydınlanma için, ekonomik ve özlük haklarımız için emekten, sınıftan ve soldan yana tavır almak için Mücadeleci Sendika Mücadeleci Yönetim diyor.

Nazım KIRCI (Edirne)
nazım kırcı
1964 Edirne doğumlu. 1984 Trakya Üniversitesi Eğitim Yüksekokulu mezunu. İlk Eğitim İş üyesi. 2006 Edirne Eğitim İş kurucuları arasında yer aldı. 2 dönem Edirne Şube Mali sekreterliği, 1 Dönem Edirne Şube Başkanlığı görevinde bulundu. ADD, TEMA, KEPİR YAR DER üyesidir. Halen Eğitim İş MYK üyeliği görevini sürdüren KIRCI, evli ve bir kız babasıdır.

KIRCI; siyasi partilerin arka bahçesi olmayan, sendikal birlik için, örgütlenmek ve kitleselleşmek için Mücadeleci Sendika Mücadeleci Yönetim diyor.

Mustafa AY (Gaziantep)
mustafa ay
1971 yılında Gaziantep İli Oğuzeli İlçesi Dokuzyol köyünde dünyaya geldi. 1990 yılında 100.Yıl Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 1991 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Ziyaret Köyünde meslek hayatına başladı. 1993 yılından bugüne sendikal mücadele içinde devamlı yer aldı. 2006 yılında Gaziantep Eğitim İş kurucu üyeliği, Temsilcilik Sekreterliği, Temsilcilik Başkanlığı ve 2 dönem şube başkanlığı görevlerinde bulundu. Sendikal anlayışının bir parçası olan yönetimde gençleşme ve birlikte daha güçlüyüz düşüncesiyle yönetim kuruluna aday olmayarak bayrağı gençlere devretti.

AY; Irkçılığa, gericiliğe, bölücülüğe, gerici, ayrıştırıcı, dayatmacı, cinsiyetçi eğitime, okulların imam hatiplere dönüştürülmesine karşı Mücadeleci Sendika için Mücadeleci Yönetim diyor.

Rüstem KARA (Samsun)
rüstem kara
1957 Samsun doğumlu. 1983 yılında Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. 2006 yılında Eğitim İş Samsun İl Temsilcilik sekreterliği, 2008-2011 yılları arasında şube örgütlenme sekreterliği görevlerini yaptı. 2011’de Eğitim İş Samsun Şube Başkanlığına seçildi. 2014’de 2. Kez seçilerek şube başkanı oldu. Samsun’da SALEV yönetim kurulu, ADD,ÇYDD üyesidir. Halen şube başkanlığı ile birlikte Birleşik Kamu İş Samsun il temsilciliği görevini de yürüten KARA, evli ve iki çocuk babasıdır.

KARA; etkili olabilmek için, yetkili olabilmek için Mücadeleci Sendika Mücadeleci Yönetim diyor.
 
Merkez Denetleme Kurulu adaylarının özgeçmişleri ise şöyle:

Emin Erkan ŞENOL (Adana)
emin erkan şenol
1961 Adana Feke doğumlu. İlkokulu Saimbeyli, Mersin ve Feke'de okudu. Ortaokulu Feke’de, liseyi ise Kozan'da okudu. Yüksek öğrenim hayatına TODAİ’ye bağlı Sevk ve İdarecilik Yüksek Okulunda (Kamu Yönetimi), Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde bir süre devam etti. Çukurova Üniversitesi Eğitim Yüksek Okulu Mezunu. Daha sonra bir süre Hacettepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Teftiş, Planlama ve Ekonomisi bölümünde okudu. Üniversitede okuyan iki çocuğu var. Eğitim İş kuruluş sürecinde Adana’da Şube yönetiminde, daha sonra iki dönem denetleme kurulunda görev yaptı, şu an genel kurul ve üst kurul delegesi. 2011 yılında yapılan olağan genel kurulda Veli Demir’in karşı listenden MYK adayı oldu. Yaşasın onurlu, haklı ve DEVRİMCİ mücadelemiz diyerek, mücadele arkadaşlarının hepsine saygı, sevgi ve başarı dileklerini iletiyor.

Jülide AKKÖPRÜ (Bursa)
jülide akköprü
1976 Bursa/İnegöl doğumlu. 1997 yılı Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim iş Öğretmenliği mezunu. Aynı yıl  Bozüyük'de başlayan aktif sendikal mucadelesi; Ekim 2005 yılında; Bursa Eğitim İş kuruculuğu, Bursa İl Temsilciliği Örgütlenme Sekreterliği, Bursa İl Temsilcilik Başkanlığı, Bursa İl Temsilciliği Eğitim Sekreterliği, Bursa Şube Başkanlığı olarak devam etti. 2007-2009 yılı ADD Bursa Şubesi eğitimden sorumlu sekreterlik görevinde bulundu. 2009'da Çanakkale'ye tayin oldu. Burada da Çanakkale İl Şube Mali Sekreterliği yaptı. 2010 yılında Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. 2012 yılından beri Eğitim İş Bursa Şubesinde Örgütlenme Komisyonunda aktif görev aldı. 2014 yılı Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği Bursa Şubesi Denetleme Kurul Üyeliği, 2016 yılı ADD üst kurul delegeliği görevlerinde bulundu. 2016 Yılı Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği Bursa Şube Başkanı olarak görevinde devam etmektedir. Jülide AKKÖPRÜ aynı zamanda Birleşik Kamu İş üst kurul delegesidir. Yedi yaşında bir oğlu var.

Rüstem GÜNDÜZ (Mersin)
rüstem gündüz
1975 MANİSA-Kula doğumlu. Gazi Eğitim Fakültesi Fizik öğretmenliği bölümünden mezun. 2006 yılından itibaren Eğitim İş üyesi. Silifke Eğitim İş temsilciliği yönetim kurulunda sekreterlik görevlerini yürüttü. 2014 yılında Genel Merkez ve konfederasyon delegeliğine seçildi. Genel Merkez hukuk komisyonu üyeliği de yapan Gündüz, evli ve 2 çocuk babasıdır.
 
Merkez Disiplin Kurulu adaylarının  özgeçmişleri ise şöyle:

Deniz ERGÜN (Erzincan)
deniz ergün
1978 Erzincan doğumlu. Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Turk Dili ve Edebiyatı mezunu. Erzincan'da çalışıyor. Erzincan Eğitim İş Temsilciliği Yönetiminde. Eğitim-İş'i hakketigi demokratik, emeğin ve emekçinin yanında olan, bu ülkenin temel taşı olan Atatürk Devrim ve ilkelerini kendine temel gorev edinen, şeffaf ve bağımsız sendika kimliğine ulaştırmak için aday.

Ayşe DEMİREL (Ankara)
ayşe demirel

Giresun’da doğdu. Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi, Sağlık Eğitimi bölümü Lisans, Ankara Üniversitesi Disiplinlerarası Sosyal Psikiyatri Yüksek Lisans Programlarını bitirdi. Kırıkkale ve Ankara’da çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. Yine Ankara’nın çeşitli ilçelerinde müdür yardımcılığı ve okul müdürlüğü görevlerini yürüttü. Kamu sendikalarının kuruluş yıllarından itibaren çeşitli çalışmalarla içinde yer aldı. Farklı işkolunda örgütlenen sendika şubelerinde eğitimci olarak, eğitim çalışmaları yaptı. Eğitim İş Ankara Şubesinin kuruluşundan itibaren örgütlenme çalışmaları, Müdür Yardımcılığı Hazırlık ve Deneme Sınavı hazırlama komisyonu ve Mevzuat İnceleme Komisyonunda aktif çalışmalar yürüttü. Bir önceki dönem Merkez Disiplin Kurulu Üyesi olarak çalıştı. İlk MYK da Eğitim komisyonunda ve mevcut dönem Özlük Hukuk Komisyonunda komisyon üyeleri ile çalışmalar yapmış olup; Olağanüstü Genel Kurulda Merkez Disiplin Kurulu adayı.

Serdar LEK (Balıkesir)
serdar lek
1973 Akhisar doğumlu.  1996 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Bölümü Mezunu. Ankara'nın Güdül ilçesinde 2 yıl, Kastamonu'nun Araç ilçesinde 2 yıl görev yaptı. Son 15 yıldır da Balıkesir Merkezde görev yapıyor. 2006 yılından bu yana Eğitim İş  üyesi. Son 1,5  yıldır da Balıkesir Şubesinde Örgütlenme sekreteri olarak görev yapan Serdar LEK, evli ve 2 çocuk babasıdır.

ADAYLARIN SLOGAN GÖRSELLERİ için TIKLAYIN!
 
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@