EBS öğretmenlerin ilçe emri için Hamza Aydoğdu ile görüştü ancak...

İlçe emri uygulamasının gerçekleştirilmesi için sendikalar da bastırıyor... Eğitim Bir Sen ilçe emri için İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu ile görüştü ancak...

Sendika 07.09.2017, 22:55
EBS öğretmenlerin ilçe emri için Hamza Aydoğdu ile görüştü ancak...

Millî Eğitim Bakanlığı 05.09.2017 tarihinde yayınladığı duyuruda, eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin iller arasında mazerete bağlı yer değişiklikleri işlemlerinde; kontenjan ve puan yetersizliği sebebiyle yer değişikliği yapamayanlara iller arası “il ve ilçe emri” verildiğini ve 4900 kişinin yer değişikliğinden yararlandığını duyurmuş ve yine MEB duyuru sayfasında öğretmenler için 2017 yılı yaz döneminde 2. defa isteğe bağlı il içi il dışı atanma hakkı verdiğini ilan etmiştir. Ancak il içi mazerete bağlı yer değiştirmelerde “ilçe emri” uygulamasına yer verilmemesi nedeniyle birçok öğretmen mağdur olmuştur. 

Sendikamız ile Bakanlık arasında yapılan görüşmelerde, “il içi tayin talebinde bulunan öğretmen sayısının çok fazla olmasından kaynaklı olarak ilçe emri talebinin gerçekleştirilemediği, söz konusu talep sayısı dikkate alındığında yapılacak yer değişikliğiyle birlikte eğitim ve öğretimin sekteye uğrayacağı” dile getirilmiştir. 

Eğitim-Bir-Sen olarak, Bakanlıktan tüm öğretmenlerin mağduriyetlerinin tamamen giderilmesine yönelik bir çalışmanın yapılmasını, tüm taleplerin yerine getirilmesinin imkânsız olması halinde ise en azından ilçeler arasındaki uzaklık ve ulaşım güçlüğü gibi kriterler dikkate alınarak mağduriyetleri en üst düzeyde bulunan öğretmenler için ivedi bir çalışma yapılmasını talep ettik. 

Bilindiği üzere, aynı ildeki birçok ilçenin birbirine uzaklığı ve ulaşım güçlüğü bazı illerin birbirine uzaklığı ve ulaşım güçlüğünden çok daha fazladır. MEB, öğretmenlerin bu mağduriyetlerine kayıtsız kalmamalıdır. Zira bu durum eğitim-öğretim çalışmalarını olumsuz etkilemektedir. 

Sorunun kaynağı, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin hazırlanmasında eğitim-öğretim hizmet kolunda yetkili sendika ve diğer eğitim paydaşlarının görüş, öneri ve tekliflerinin dikkate alınmamasıdır. 

Bu itibarla MEB’e 2017 yaz dönemi mazerete bağlı yer değişikliklerinde kişinin tercihine bağlı olarak mazeretin bulunduğu ilçe emrine atama yapılması konusunda gerekli işlemlerin yapılması için yazı yazdık. 

Yazımızda ayrıca Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerinin hakkaniyetli ve adaletli bir şekilde yeniden düzenlenmesi için yetkili sendika olarak eğitimin paydaşlarıyla birlikte bir çalıştay yapılmasını talep ettik. 
 

Kaynak: KamuGundemi.com
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@