DİSK: Hükümet öneri sunmadı

DİSK: Hükümet kıdem tazminatı konusunda öneri sunmadı

Sendika 05.07.2017, 15:19
DİSK: Hükümet öneri sunmadı

DİSK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısıyla toplanan Üçlü Danışma Kurulu’nda hükümetin herhangi bir taslak veya somut öneri getirmediğini bildirerek “DİSK, hükümetin çalışma yaşamına dair bu kritik meselede izlediği yolu kabul edilemez bulmaktadır” açıklaması yaptı.

DİSK’ten yapılan açıklamada, dünkü toplantıda aylardır gündemde tutulan ve basında çok farklı spekülasyonlara konu olan kıdem tazminatı fonu konusunda hiçbir resmi hazırlığın olmadığı savunuldu.

Açıklamada, bakanlığın taslak veya öneri sunmak yerine yalnızca tarafları dinlediği belirtilen toplantıyla ilgili olarak, “Hükümetin çalışma yaşamına dair bu kritik meselede izlediği yolu DİSK kabul edilemez bulmaktadır” görüşü savunuldu.

Açıklamada, iktidar partisi temsilcilerinin ve kimi bakanların son dönemlerde kıdem tazminatını bir yük olarak değerlendiren ve sermayeyi bu “yükten” kurtarmak gerektiğini belirten açıklamalarıyla ve basında “müjdeli haber” olarak sunulan kaynağı belirsiz bilgilerle, işçi sınıfının temel bir hakkının meşruiyetini ortadan kaldırma gayreti içinde olunduğuna dikkat çekildi.

Yapılanların Üçlü Danışma Kurulu'nun da temelini oluşturan sosyal diyalog anlayışıyla bağdaşmayan, emek karşıtı bir tutumdur olduğuna değinilen açıklamada, bundan kesinlikle vazgeçilmesi gerektiğine işaret edildi. DİSK’in açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

“Dünkü toplantıda işçi kesimini temsil eden tarafların; kıdem tazminatına tüm çalışanların erişiminin sağlanması, kıdem tazminatında kanun hakimiyetinin sağlanması, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesi durumunda kıdem tazminatı alacağının devlet ve bankaların ipotekli alacaklarının önüne alınması ve öncelikle ödenmesi konularında ortak bir anlayışa sahip oldukları ve kıdem tazminatını vazgeçilemez temel bir hak olarak gördükleri bir kez daha ortaya çıktı. İşveren temsilcileri kıdem tazminatı fon tartışmalarının gündemden çıkarılmasını talep etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu da açık bir biçimde, kıdem tazminatı konusunda taraflar arasında yüksek düzeyde bir mutabakat olmadığı sürece yeni bir düzenlemeye gidilemeyeceğini belirtti.”

Bakan Müezzinoğlu’nun görüş ve önerilerin en geç 13 Temmuz günü kendilerine iletilmesini istediğine işaret eden DİSK açıklamasında, konfederasyonun temel ilkeler ve somut önerileri içeren bir dosyayı Bakan'a sunduğu belirtildi. 

Açıklamada, DİSK’in hem açıklamalarıyla hem de eylemleriyle sahip çıktığı ve çok önem verdiği kıdem tazminatı hakkı konusunda her zaman savunduğu temel ilkeleri toplantıda bir kez daha dile getirdiği vurgulanarak istekler şöyle sıralandı:

- Kıdem tazminatının fona devri gündemden çıkarılmalıdır. Kıdem tazminatı doğrudan işveren yükümlülüğü olarak kalmalıdır.

- Bütün çalışanlar kıdem tazminatı hakkına kolayca erişilebilmelidir. Bunun için hiçbir ayrım olmaksızın bütün işçilerin kıdem tazminatından yararlanması sağlanmalıdır.

- Kıdem tazminatı her türlü işten çıkarmada ve istifa halinde süre koşulu olmadan ödenmelidir. 
- Kıdem tazminatı tavanı kaldırılmalıdır.

- İşverenin icra ve iflası hallerinde kıdem tazminatı alacakları devlet ve bankaların ipotekli alacaklarının önüne alınmalı ve ilk sıraya yükseltilmelidir. Diğer tüm alacaklardan önce işçi alacakları ödenmelidir.

- İşverenin ödeme aczine düşmesi durumunda kıdem tazminatına garanti getirilmelidir. Kıdem tazminatı alacakları ücret alacağı sayılmalı ve halen İşsizlik Sigortası Kanunu'nda düzenlenmiş olan "ücret garanti” uygulaması kapsamına alınmalıdır. Ücret garanti fonu kıdem tazminatını da içerecek şekilde genişletilmeli ve ödeme süresi artırılmalıdır.  

- Kıdem tazminatı ödemeyen, ödemekten kaçınan işverenlere ağır yaptırımlar getirilmelidir.

- Kıdem tazminatı ile ilgili hükümler doğrudan 4857 sayılı İş Yasası'nın sistemi içine alınmalıdır.
 

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@