Danıştay'dan Bir Durdurma Kararı Daha

Danıştay Norm Kadro Yönetmeliğinin bazı maddelerinin yürütmesini durdurdu...

Haberler 24.08.2015, 23:19
Danıştay'dan Bir Durdurma Kararı Daha

18/06/2014 tarihli ve 29034 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik’in bazı maddelerinin iptali yönünde Aktif Eğitimciler Sendikasının açtığı davada Danıştay 16. Dairesi yürütmenin durdurulması kararı verdi.

Verilen kararda:

1-Yönetmeliğin “Okul öncesi öğretmeni norm kadrosu” başlıklı 15. maddesinin 2. fıkrası olan; “(2) Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara yönelik anaokulları ve ana sınıflarında açılan her şube için 1 okul öncesi öğretmeni norm kadrosu verilir” hükmünün yürütmesi durduruldu.

Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara yönelik açılan anaokulu ve anasınıflarında eski yönetmeliğe göre 7 öğrenciye 1, 7-13 arası 2, 13-19 arası 3 öğretmen normu verilirken yeni yönetmeliğe göre her şube için 1 öğretmen normu getirilmişti. Yeni yönetmeliğe göre şubedeki öğrenci sayısının en az 10 olduğu dikkate alındığında özel eğitim ve ilgiye muhtaç bu türden öğrenciler için bir öğretmenin ilgilenmesi gereken öğrenci sayısını artırmak, diğer bir ifadeyle norm sayısını azaltmak özel eğitime zarar vereceğinden, eski yönetmelikte olduğu gibi öğrenci sayısına göre öğretmen normu belirlenmesi talebimiz mahkeme tarafından uygun görülmüştür.

2-Yönetmeliğin “Rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu” başlıklı 21. maddesinin 3. fıkrası olan; “(3) Her derece ve türdeki eğitim kurumlarına, öğrenci sayısının 500 ve 500’ün katlarına ulaşması halinde her defasında ilave olarak 1 rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu daha verilir” hükmünün yürütmesi durduruldu.

Yeni yönetmelikle bağımsız anaokullarına verilen rehber öğretmen norm kadrosu uygulamasına son verilmişti. Ayrıca norm kadro için 500 öğrenci sınırlamasının rehberlik açısından uygun olmadığı ve gerekçeleri net olmayan bu uygulamanın büyük mağduriyetlere sebep olabileceği talebimiz mahkeme tarafından uygun görülmüştür.

3-Yönetmeliğin “Norm kadro sayıları değişen eğitim kurumları” başlıklı 26. maddesinin 1. fıkrasındaki “Bakanlığın uygun gördüğü tarihlerde” ibaresinin yürütmesi durduruldu.

Eğitim kurumlarının norm kadro sayıları, okul ve kurumlardaki ders yükü ve norm kadroların belirlenmesine esas teşkil eden; öğrenci kayıtları, yeni açılan kurumlar ve Seçmeli dersler gibi iş ve işlemlerin Haziran ayı sonuna kadar bitirilerek öğrenci yerleştirmelerinin tamamlanması, 15 Temmuz tarihine kadar norm kadro belirleme işleminin bitirilmesi, öğretmen yer değiştirme ve atamalarının da 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında yapılması daha uygun iken, Bakanlığın uygun görmesine bırakılıp belirsizliğe mahkûm edilmesine mahkeme dur demiş ve taleplerimiz uygun görülmüştür.

Danıştay 16. Dairesinin yürütmeyi durdurma taleplerimiz için verdiği ara karardan sonra, yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali yönündeki davamızın esastan görüşmesine devam edilmektedir.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
banner1037

Gelişmelerden Haberdar Olun

@