Adalet Bakanlığı personel alım ilanı

Adalet Bakanlığı personel alım ilanı yayınladı. Adalet Bakanlığı 156 personel alacak. Başvurular 2 ila 18 Eylül tarihleri arasında alınacak.

Haberler 11.09.2015, 01:52
Adalet Bakanlığı personel alım ilanı

T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN

 

Bakanlığımız bünyesinde çalıştırılmak üzere Ek-1 listede sınıfı, sayısı ve yeri belirtilen avukat, istatistikçi, mühendis, mütercim ve koruma ve güvenlik görevlisi kadroları ileçocuk ağır ceza, çocuk ve aile mahkemelerinde çalıştırılmak üzere psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrolarına sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan; 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (B Grubu) alınan puanlar esas olmak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 5 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Avukat kadrolarına sözlü sınav başarı sırasına göre, diğer kadrolara ise KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar atama yapılacaktır.

I) Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

c) Avukat, istatistikçi, mühendis, mütercim, koruma ve güvenlik görevlisi, psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrolarına başvurularda lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak gerekmektedir.

II) Özel Şartlar:

Avukat:

Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

İstatistikçi:

İstatistik lisans programından mezun olmak,

Mühendis:

Fakültelerin gıda mühendisliği lisans programından mezun olmak,

Mütercim (İngilizce):

a) Mütercim-Tercümanlık veya Çeviribilim lisans programından mezun olmak,

b) Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen buna denk puana sahip olmak,

Psikolog:

Psikoloji lisans programından mezun olmak,

Pedagog:

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim Programları ve Öğretim lisans programlarının birinden mezun olmak,

Sosyal Çalışmacı:

Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak,

Koruma ve güvenlik görevlisi:

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b)Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak,

c) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 18 Eylül 2015 tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın (KPSS) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü olan 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1984 tarihi ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)

ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm'den kısa boylu olmamak,

d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten fazla, 17'den az olmamak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmamak; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engelleri bulunmamak.

III) Başvuruda İstenecek Belgeler:

a) Ek-2 başvuru formu,

b) Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.)

c) KPSS sonuç belgesi,

ç) Ek-3 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Ek-3 Formunun 2 adet hazırlanması, daktilo veya bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması gerekmektedir. Bu form Bakanlığımızca onaylanacaktır.)

d) Fotoğraflı özgeçmiş,

Ayrıca;

e) Avukat kadrolarına başvuranlar için avukatlık ruhsatının aslı veya onaylı sureti (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.)

f) Mütercim kadrosuna başvuranlar için yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge,

g) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuranlar içinÖzel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.)

İlanın Özel Şartlar bölümünün Koruma ve Güvenlik Görevlisi başlığının (e) bendinde belirtilen şartların yanı sıra aşağıdaki hususları kapsayacak şekildeSağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan "özel güvenlik görevlisi olur" ibareli sağlık raporu, (Sağlık raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

1) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

2) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

3) Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak,

4) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

IV) Başvuru Yeri, Şekli ve Tarihi:

Başvurular 02 Eylül 2015 Çarşamba günü başlayıp, 18 Eylül 2015 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılacaktır. (Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.)

V) Sözlü Sınava Katılacakların Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi:

Sözlü sınava katılacaklara ilişkin liste ile sözlü sınav yeri ve tarihi Bakanlığımız internet sayfasında (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.

VI) Sözlü Sınavın Şekli ve Konuları:

Atama yapılacak kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 20,

Genel kültür 20,

Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,

puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; atanacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

VII) Nihai Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması:

Nihai başarı listesi;

a) Avukat kadroları için adayların sözlü sınavda aldıkları puanların en yüksek puandan başlanarak sıralanması suretiyle,

b) Diğer kadrolar için adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir.

Atamalar, ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır.

Sınav sonuçları ve atanmaya hak kazananlar Bakanlığımız internet sayfasında (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

Ek-1 Kadrolara ilişkin liste (Tıklayınız...)

Ek-2 Başvuru Formu (Tıklayınız...)

Ek-3 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Tıklayınız...)

Ek-1

ATAMA YAPILACAK KADROLAR

UNVAN

SINIF

ADET

TEŞKİLAT

BİRİM

AÇIKLAMA

AVUKAT

AH

10

MERKEZ

   

MÜHENDİS

TH

2

MERKEZ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 gida mühendisi

İSTATİSTİKÇİ

TH

2

MERKEZ

ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

MÜTERCM

GİH

1

MERKEZ

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1 İNGİLİZCE

KORUMAVE GÜVENİLİK GÖREVLİSİ

GİH

31

MERKEZ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

PSİKOLOG

SH

20

TAŞRA

   

PEDAGOG

SH

55

TAŞRA

   

SOSYAL

ÇALIŞMACI

SH

35

TAŞRA

   

TOPLAM

156

 

İLİ

İLÇESİ

PSİKOLOG

PEDAGOG

SOSYAL

ÇALIŞMACI

 

ILI

İLÇESİ

PSİKOLOG

PEDAGOG

SOSYAL

ÇALIŞMACI

ADANA

 

1

4

2

İSTANBUL

SİLİVRİ

 

1

 

AKSARAY

   

2

 

İSTANBUL

ANADOLU

   

7

2

ANTALYA

   

3

 

İZMİR

   

1

1

ANTALYA

ALANYA

 

1

 

KARS

 

1

   

ANTALYA

MANAVGAT

 

1

 

K.MARAŞ

   

1

 

AYDIN

NAZİLLİ

1

 

1

KAYSERİ

 

1

1

2

BALIKESİR

   

1

 

KIRŞEHİR

 

1

   

BURSA

 

1

   

KİLİS

   

1

1

DENİZLİ

     

1

KOCAELİ

   

1

 

DİYARBAKIR

 

1

1

 

KONYA

 

2

3

 

DÜZCE

   

1

 

KÜTAHYA

     

1

EDİRNE

     

2

MANİSA

TURGUTLU

   

1

ERZURUM

   

1

1

MUĞLA

     

1

GAZİANTEP

 

3

2

1

MUĞLA

FETHİYE

1

   

İĞDIR

   

1

 

ORDU

     

1

İSTANBUL

 

1

2

3

SAKARYA

   

1

1

İSTANBUL

BAKIRKÖY

2

6

4

SİVAS

 

1

   

İSTANBUL

B.ÇEKMECE

 

2

2

Ş.URFA

 

1

2

1

İSTANBUL

G.O.P

2

1

 

ŞIRNAK

   

1

1

İSTANBUL

K.ÇEKMECE

 

S

S

VAN

   

1

 

Kaynak: Memuruz.net

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@