Sedat Değer yazılmayanı yazdı....

Eğitimci yazar Sedat Değer öğretmenlerden gelen sorular doğrultusunda yazılmayanları sitemiz kamugundemi.com'a özel yazdı.

Sedat Değer 13.02.2017, 23:42 14.02.2017, 02:27
Sedat Değer yazılmayanı yazdı....

KamuGundemi.com ÖZEL HABER - Eğitimci.yazar Sedat Değer öğretmenlerden gelen sorular doğrultusunda yazılmayanları sitemiz kamugundemi.com'a özel yazdı.

MEB'in Şubat 2017 tebliğler dergisinde yayınladığı Zorunlu Hizmet süreleri ve hizmet alanlarıyla birlikte öğretmenlerin cevabını bulamadığı soruları eğitimci yazar Sedat Değer ayrıntılı ve örnekli bir şekilde cevaplayacak. Oldukça ayrıntılı ve geniş çaplı soru-cevap için, siz değerli öğretmenlerimizin karşılaştığı sorunları bu haber altına yorum yaparak yazarımız Sedat Değer'e iletmesini bekliyoruz.

Yorumlarınızda lütfen durumunuzu ayrıntılı ve net anlaşılacak bir şekilde belirtiniz.

Okulun Zorunlu Hizmet Yılı Artarsa Öğretmen Atandığı Dönemki Kısa Süreye Tabi Olur

Eğitimci yazar Sedat DEĞER bu zamana kadar yazılmayan ve mevzuatta tam olarak karşılığı bulunmadığı için akıllarda kafa karışıklığına sebep olan durumu kaleme.aldı. Eğitimci yazar DEGER,Zorunlu hizmet alanı kapsamındaki okulun öğretmenin görev yaptığı esnada yapılan değişiklik ile zorunlu hizmetten çıkmasa da okulun öngörülen zorunlu hizmet seresinin artması durumunda kısa olan mı yoksa yeni hali olan uzun süreye mi tabi olarak zorunlu hizmet süresinin hesaplanacağına açıklık getirdi.

Öğretmenin görev yaptığı esnada okulunun zorunlu hizmet yükümlülüğüne bağlı hizmet yılı artarsa öğretmen artan süreye mi yoksa atandığı andaki kısa olan süreye mi tabi olur ? Bu sorunun cevabı birçok öğretmence hatta birçok milli eğitim müdürlüklerince de bilinmemektedir. Dolayısıyla bu konuyu mevzuattaki hükümleri kıyaslayarak ve bakanlığımızın yazısı doğrultusunda inceleyeceğim.

Bu durumun cevabını bulabilmek için okulun zorunlu hizmet kapsamına alınması veya çıkarılması durumunda ilgili mevzuat hükümlerinin  öğretmene bakış açısına bakmak gerek. Yani her iki durumda da öğretmen bu durumdan olumlu yönde mi etkileniyor,haklarını iyiye götürecek haklara mı sahip oluyor bunları kıyaslamak gerekir.Tabi bu konuda ayrıca Milli Eğitim Bakanlığımızın konu ile ilgili yazısını da göstermek en önemli bir esas olacaktır.

Bu sefer yazıma tersten gitmek istiyorum…   

Milli Eğitim Bakanlığının Okulun Zorunlu Hizmet Yılı Artarsa Öğretmen Atandığındaki Kısa Süreye Tabi Olduğuna dair Yazısı :

Milli Eğitim Zorunlu Hizmet Süresi Atandığı andaki Olduğuna Dair Cevabı:

Görüleceği üzere Milli Eğitim Bakanlığı konu ile ilgili olarak, zorunlu hizmet alanı 2. hizmet bölgesinin 6 ncı hizmet alanı iken yani zorunlu hizmet süresi 4 yıl iken 2015 yılı mayıs ayında yapılan değişiklik ile okulu 5. hizmet alanına dönüştürülen yani zorunlu hizmet süresi 5 yıla çıkartılan okulda çalışan öğretmenin yapılan değişikliğin idari tasarruf olmasından dolayı zorunlu hizmet süresinin kısa süre olan yani atandığı andaki zorunlu hizmet süresi olan 4 yıl olarak hesaplanması yönünde görüş bildirmiştir.Bu durumda bakanlığın görüşü okul zorunlu hizmet kapsamından çıkmasa dahi zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı öngörülen hizmet yılının artması halinde öğretmenin bu değişiklikten olumsuz yönde etkilenmeyeceğini aksine atandığı andaki daha kısa süreye tabi olacağını bildirmiştir.

Mevzuatta ise Okulların zorunlu hizmet alanlarının değişmesi halinde öğretmenin avantajına ve olumlu yönde etkileyecek şekilde hükümler mevcut. Zorunlu hizmet olmayan bir okul eğer yapılan değişiklik ile zorunlu hizmet kapsamına alınırsa alındığı andan itibaren öğretmen yaptığı süre zorunlu hizmetten sayılmaya başlar. Eğer zorunlu hizmet kapsamında iken yapılan değişiklik ile zorunlu hizmet kapsamından çıkartılırsa, öğretmen bu değişiklikten etkilenmez o okulda görev yapmaya devam ettiği süresinin tamamı zorunlu hizmetten sayılmaya devam eder. Şöyle ki;

1) Okulu zorunlu hizmet kapsamına alınan öğretmenin çalıştığı süre zorunlu hizmetten sayılmaya başlar

17 nisan 2015’te yayınlanan en son MEB Öğretmen Atama Yer Değiştirme yönetmeliğinin “Zorunlu çalışma süresinden sayılacak süreler” başlığı 46. Maddenin “b” bendine göre eğitim kurumlarının(okul) zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında bulunmadığı(1.-2.-3.hizmet alanı) dönemlerde göreve başladıktan sonra görev yaptıkları eğitim kurumları zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına(4.-5.-6.hizmet alanı) alınan öğretmenlerin, eğitim kurumlarının zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alındığı tarihten sonra bu eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri zorunlu hizmetten süresi olarak hesaplanır.Yani öğretmenin görev yaptığı okulun zorunlu hizmete alındığı tarihten itibaren  geçirmiş olduğu hizmet süresi zorunlu çalışma süresinden sayılır. Mevzuat hükmü öğretmenin değişiklikten olumlu yönde etkilenecek düzeyde hüküm altına alınmıştır.

2)Okulu zorunlu hizmet kapsamından çıkarılan öğretmenin çalıştığı süre zorunlu hizmetten sayılmaya devam eder

Öğretmenin  atandığı zorunlu hizmet yükümlülüğü öngörülen okulun (4.-5.-6.hizmet alanı) daha sonraki değerlendirmeler sonucunda zorunlu hizmet kapsamından çıkarılmasının cevabı ise yine 17 Nisan’da yayınlanan MEB Öğretmen Atama Yer Değiştirme yönetmeliğinin “Zorunlu çalışma süresinden sayılacak süreler” başlığı 46. Maddenin “c”  bendinde bulunmakta.Bu hüküm kapsamında zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında bulunan eğitim kurumlarında(4.-5.-6.hizmet alanı) görev yapmakta iken, bu eğitim kurumlarının zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamından çıkarılmasından(1.-2.-3. Hizmet alanı) sonra da görev yapmaya devam eden öğretmenlerin bu eğitim kurumlarında geçen hizmet sürelerinin tamamı zorunlu hizmet süresinden sayılır.Dolayısıyla eğer öğretmen okula zorunlu hizmet kapsamında iken atanırsa bu kurumlarda görev yaptıkları sürece bu kurumlarda geçirmiş oldukları hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır.Yani her ne kadar okul zorunlu hizmet dışına alınsa da haksızlık oluşmaması için o tarihte okulda görev yapan öğretmenlerin;o okuldaki görevleri devam ettiği sürece eski duruma göre değerlendirilmeye devam eder ve yaptığı hizmet süresi zorunlu hizmet süresi olarak hesaplanır.Burada önemli olan kısas önceden sahip olduğu özlük hakkın kaybolmayarak aynen devam etmesidir.

Okulların zorunlu hizmet kapsamına alınması veya çıkartılmasının öğretmene etkisinin her iki durumda da olumlu yönde olacak şekilde düzenlenmesinden de yola çıkarak; öğretmenin görev yaptığı esnadaki okulu zorunlu hizmet kapsamından çıkartılmasa da öngörülen hizmet süresinin artması durumunda öğretmenin kısa süreye tabi olması yani atandığı ilk andaki zorunlu hizmet süresine tabi olması gerekmektedir. Zaten Milli Eğitim Bakanlığımız yukarıda gösterdiğim emsal bir durumdaki öğretmene görüş yazısında zorunlu hizmet süresinin öğretmenin atandığı andaki kısa süre olarak hesaplanması gerektiğine yer vermesi mevzuattaki bu ilgili hükümler ile paralellik göstermektedir.

Sonuç olarak; Öğretmenin görev yaptığı okulun zorunlu hizmet alanının değişmesinden dolayı zorunlu hizmet süresinin artması durumunda, öğretmenin okula atandığı anda geçerli olan ve daha kısa süre olan zorunlu hizmet süresine tabi olması gerekmektedir. Bu tespitim ve görüşümü Milli Eğitim Bakanlığının resmi görüş yazısı da desteklemekte ve il ile ilçe milli eğitim müdürlüklerine yol göstermektedir.

Örnek; Okulu 2. hizmet bölgesi 5. hizmet alanı olan ve zorunlu hizmet süresi 5 yıl iken yapılan değişiklikle 4.hizmet alanına yani 6 yıl zorunlu hizmet süresine dönüştürüldüğünde görev yapmaya devam eden öğretmenler atandıkları andaki kısa süre olan 5 yıl süreye tabi olurlar.

Saygılar

Sedat DEGER

Eğitimci Yazar

https://www.facebook.com/sedat.deger.526

https://twitter.com/sedatdeger09

Kaynak: KamuGundemi.com
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@