Sedat Değer Sendikalara Kayyım Atanmasını yazdı

Sendikanın Hukuksuz-Usulsüz Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve Sendikaya Kayyım Atanmasının hukuki Zemini:

Sedat Değer 30.08.2016, 21:56 03.03.2017, 18:00
Sedat Değer Sendikalara Kayyım Atanmasını yazdı

KamuGundemi.com - Sedat Değer Sendikalara Kayyım Atanmasını yazdı

SENDİKANIN HUKUKSUZ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU VE DOLAYISIYLA KAYYIM ATANMASI

Sendikanın Hukuksuz-Usulsüz Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve Sendikaya Kayyım Atanmasının hukuki Zemini:

Öncelikle belirtmek isterim ki olağanüstü genel kurula çağrı yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilmesi gerekir.Başka hiçbir zorunlu sendika organın olağan üstü genel kurula çağrı yetkisi bulunmamaktadır.Denetleme kurulu veya delegelerin beşte biri talep hakkı bulunmakla beraber bu talebi yönetim kuruluna yapar.Ve diğer bir husus ise olağan üstü genel kurul talebi konusunda hiçbir sendika zorunlu organının birbirine tesir etme durumu da hukuken kabul edilemez.Örneğin merkez yönetim kurulu üyelerinden hiçbir üye delegelerden olağanüstü genel kurul yazılı talebinde bulunması yönünde yönlendiremez.Olası olağan üstü genel kurul toplantı çağrı veya toplantılarında hukuka aykırılık veya usulsüzlük yaşanırsa yönetime mahkemece el çektirtilir ve yeni yönetim seçilinceye kadar da kayyım atanır.şöyle ki ;

Sendikaların olağanüstü genel kurula gitmesi yönetim kurulu veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü durumlarda ya da genel kurul üye veya delegelerinin beşte birinin gerekçeli yazılı isteği üzerine toplanır.Fakat bir çok usulsüz toplantı çağrısı ise buradaki hususların sendikacıların güç hırsıyla göz ardı edilmektedir çünkü denetleme kurulu veya delegelerin beşte birinin istekleri dahi olsa olağanüstü genel kurul toplantı talepleri merkez yönetim kuruluna yapılır ve bu doğrultuda yine her halükarda merkez yönetim kurulunun çağrısı doğrultusunda en geç 60 gün içinde olağan üstü genel kurul toplanır.Yani “ DENETLEME KURULU ve DELEGELERİN 5’TE 1’NİN DİREKT OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURULA ÇAĞIRMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.”

Tabi denetleme kurulu veya delegelerin 5’te 1 oranın isteği üzerine Merkez yönetim kurulu tüm merkez yönetim kurulu üyelerine olağan üstü genel kurul taleplerini görüşmek için toplantı çağrısı yapılarak karara bağlanır.Merkez yönetim kurulunun tüm üyelerinin toplantıdan haberdar edilmemesi de hukuk ve mevzuat ihlali olduğu için bu şekilde alınmış bir karar da hukuken sakat olacağı için dava konusu olur.Öyle ki kötü niyet varsa bu konu üzerinden de davaya konu olarak eklenir.


Ayrıca genel başkan dahil Merkez yönetim kurulundan hiçbir üyenin gerek denetleme kurulu gerekse delegelerin 5 te birinin olağan üstü genel kurul toplantısının yapılması için faaliyette girişimde bulunma hakkı bulunmamaktadır aksi durum hukuki gasp ve yetki gaspına girer.

Belirtilen bu düzenlemelere aykırı hareket eden Sendika şubesi,SENDİKA VEYA KONFEDERASYON YÖNETİM KURULUNA “İŞTEN EL ÇEKTİRMESİ” İÇİN “ÜYELERİNDEN BİRİNİN VEYA DURUMU TESPİT EDEN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ iş davalarına bakmakla yetkili iş mahkemesine başvurusu üzerine mahkeme kararı ile yönetim kuruluna işten el çektirilir.Bu taktirde görevli mahkemenin genel kurulu kanun ve tüzük hükümleri gereğince altmış günü geçmemek kaydı ile en kısa zamanda toplamak ve yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar cari işleri yürütmekle görevli olmak üzere Medeni Kanun hükümleri gereğince “ BİR VEYA ÜÇ KAYYIM TAYİN EDİLİR”.(4688 kanun M.10)
İş mahkemesinde görülecek dava basit yargılama usulüne uygun şekilde gerçekleşir ve 2 ay içinde sonuçlandırılır.Karara temyiz mümkün olup yargıtayın ilgili dairesi 15 gün içinde davayı kesin olarak karara bağlar.

Sendikalar bakanlıklardan hukuka uygun iş ve işlemler yapmasını ister de fakat bazılarının genel merkez yöneticileri işlerine geldiği oranda iç mekanizmalarında hukuku hiçe saymayı ihmal etmezler( bir-iki sendika)

Olağanüstü genel kurul toplantılarının yapılmasının çoğu genel merkez yöneticilerinin hukuk ihlalleri ile yapılmaktadır.Ve çoğunlukla sendika içinde güç oluşturmaya veya gücünü devam ettirmek isteyen genel merkez yöneticilerinin ki bu çoğunlukla sendika genel başkanı olarak karşımıza gelmektedir,kişilerin bu yola başvurduğu gözlenmektedir.Çünkü Olağanüstü Genel kurul toplantısının yapılma şekli ile usulü kanun( 4688 sayılı kanun) ile tüzüklerde belirtilmiştir fakat dediğim gibi gücünü devam ettirmek isteyen yönetici kanun ve tüzükte belirtilen usule yani hukuka aykırı hareket ile olağan üstü genel kurul toplantı çağrısında bulunur veya bulunmasına dolaylı olarak girişimde bulunur.O yüzden önce sendikaların kendi içinde hukuka uygun hareket etmesi gerekir.

Olağan üstü genel kurul toplantısıyla nasıl sendikaya kayyım atanır diyenlere ithafen…

Kaynak: KamuGundemi.com
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@