Sedat Değer Kurumlararası atanan öğretmenlerin mağduriyetlerini yazdı

Eğitimci Yazar Sedat DEĞER, MEB’in Tozlu Rafında Bekleyen Mağduriyet! Kurumlararası Atanan Öğretmenlerin Zorunlu Hizmet Mağduriyeti Kurumlararasından Geçen Öğretmenlerin Zorunlu Hizmet Mağduriyetinin Tozlu Raflardan İnme Vakti Gelmedi mi ?

Sedat Değer 12.03.2016, 12:50 01.01.2017, 20:13
Sedat Değer Kurumlararası atanan öğretmenlerin mağduriyetlerini yazdı

MEB’in Tozlu Rafında Bekleyen Mağduriyet! Kurumlararası Atanan Öğretmenlerin Zorunlu Hizmet Mağduriyeti

Kurumlararasından Geçen Öğretmenlerin Zorunlu Hizmet Mağduriyetinin Tozlu Raflardan İnme Vakti Gelmedi mi ?

Kurumlar Arası ilk  atama  yolu ile Milli Eğitim Bakanlığında öğretmenliğe atananların  önceki memuriyetlerindeki zorunlu hizmet sürelerinin MEB’de sayılmamasından kaynaklı mağduriyet, Bakanlığın tozlu raflarındaki  yerini koruyor.Peki ama bu mağduriyetin üstündeki tozların alınma zamanı gelmedi mi ?

Eğitimci Yazar Sedat DEGER

Başka bir kurumda memur iken Kurumlararası atama yolu ile  Milli Eğitim Bakanlığına öğretmen olarak geçenler gerekli resmi düzenlemeler yapılmadığı için neredeyse tamamı  ikinci defa zorunlu hizmet  yapmaya  tabi tutulmaktadırlar. Her devlet memuru bir kez zorunlu hizmete tabi iken sırf kurumlararası geçtiği için bu öğretmenler iki kurumda da zorunlu hizmete tabi olarak mağdur olmaktadırlar.Hem önceki kurumlarında hemde  MEB’de  tekrar zorunlu hizmet yapmaları  haksızlık olarak karşımızda hala durmaktadır. Şu ana kadar zorunlu hizmet yükümlülüğünü  iki kere yapmak zorunda bırakılan bu öğretmenlerin sorunu ise  bir türlü çözülmüyor.Fakat   çözülmemesi için herhangi bir engel de yok.Ayrıca bu şekilde kurumlararası atanan öğretmen arkadaşların önceki hizmet süreleri de göz önünde bulundurulduğunda çoğunluğunun yaşlarının  ilk atanan öğretmenlere göre daha fazla olduğu gerçekliğinden yola çıkarak  belirli bir yaştan sonra  zorunlu hizmetini ekstradan yapmaları zor olduğunu yadsımamamız gerekir.

Herkesin bildiği üzere 06/05/2010 yılındaki  “Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği”nde “Zorunlu Çalışma Yükümlülüğü Süreleri” başlıklı Madde 27’nin (2) bendinde “Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra Bakanlık öğretmen kadrolarında göreve başlayanlar” denilerek  o andaki tüm öğretmenlere zorunlu hizmet muafiyeti getirilmişti.Bence çok gereksiz bir uygulamaydı.Şimdi ise doğuda öğretmen bulamamaktan yakınılıyor.Hatta hiç  doğu yüzü görmemiş on binlerce öğretmen var bile diyebiliriz.Bir tarafta O tarihteki (2010)yönetmelikle zorunlu hizmetten muaf olan öğretmenler bir tarafta  önceki memurluklarında zorunlu hizmeti yapmış olan veya yapıyorken MEB’e geçmiş  ikinci defa zorunlu hizmete tabi olan ve tek suçları yönetmeliğin yayınlanmasından sonra atanmış  olan  kurumlararasıyla atanan öğretmenler.

Normalde devlet memurluğunda  zorunlu hizmet yapılması esastır fakat ikinci defa yapılması hak gaspına neden olmaktadır.06.05.2010 Tarihinden sonra memurluktan öğretmenliğe geçenlerin suçu sırf bu tarihten önce bakanlığa öğretmen olarak geçememeleri mi ? Öğretmenler de eğitim öğretim sınıfı içinde yer alan devlet memurlarındandır ki  diğer memurlarda olduğu gibi  öğretmenlerin de bazı yükümlülükleri  vardır.Bu yükümlülüklerinden biri Zorunlu hizmet yükümlülüğüdür.Peki Kurumlararası atanan öğretmenlerin memurken yaptığı  zorunlu hizmeti  öğretmenliğe geçince birden bire nasıl oluyorda sıfırlanmış gibi oluyor bu anlaşılmış değil.Onlar önceki görevlerinde de  devletine ve milletine hizmet edip zorunlu hizmet sayılan bölgelerde görevlerini yerine getirdiler.

Ne yazıkki son yayınlanan 17 Nisan 2015 Cuma Günkü  29329 Sayılı Resmi Gazetedeki  MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde de bu mağduriyet giderilmedi.Fakat artık MEB’in tozlu rafında bekleyen bu mağduriyetin tozlarının alınma vakti ve çözüme kavuşturulma vakti geldi de geçiyor bile.

Çözüm Önerileri;

1) Kurumlararası atanan öğretmenlerin  zorunlu hizmet mağduriyetlerinin giderilememesinin nedeni olarak ilçelerde her zorunlu hizmet sayılan okulun farklı zorunlu hizmet süresi olduğunu bu yüzden önceki kurumlarındaki zorunlu hizmet süreleri ile ilişkilendirelemeyeceği ve Milli Eğitim Bakanlığına geçtikten sonra , 2010’dan önce farklı bir kurumda çalıştıkları için onları  ilişkilendirecek okul bulamadıklarından teknik olarak bu sürelerin sayılamadığı gösteriliyor. Ancak bu öğretmenler  2010’dan önce devlet memuruydular o yüzden hukuki karinelere uygun bir şekilde  böyle bir düzenlemenin de 2010’dan önceki yönetmelik göz önüne alınması gerekir.Bunun için de 2006 yılında yayınlanan yönetmelikte öngörülen zorunlu hizmet alanı ve sürelerine uygun bir ilişkilendirilmenin yapılması yerinde bir adım olacaktır. 2006’daki yönetmelikte zorunlu hizmet süreleri okul bazlı değil, ilçe bazlıydı. Hatta A, B, C, D, E şeklinde 5 bölgeye ayrılmıştı. Yani örneğin Afyonkarahisar’ın Başmakçı İlçesinin tüm okulları 7 yıllık zorunlu hizmet alanı idi.Dolayısıyla bu öğretmen arkadaşların  farklı kurumlarda yaptıkları  hizmetleri  2006’daki yönetmelik dikkate alınarak bağlı bulunduğu ilçeye göre  zorunlu hizmet süresi olarak değerlendirilebilir.


Kurumlararası atanan öğretmenlerin 2010’dan sonra MEB’e geçmesinin gerekçe gösterilerek  “Daha önceki kurumunuzda yaptığınız zorunlu hizmeti sayarken sizi hangi okulla ilişkilendirelim?” sorusuyla oluşabilecek  itiraz noktasına da açıklık getirmek gerekirse; bu öğretmen arkadaşlar atanırken daha önceki kurumlarında  yaptıkları görevleri  zorunlu hizmet puanı verilerek Milli Eğitim Bakanlığına atamaları yapıldı. Yani önceki kurumlarında öğretmenlik yapmış gibi düşünülerek hizmet puanları  verildi. O yüzden nasıl ki atamaya esas bile olan hizmet puanları verilirken kurumlararası atanan öğretmenleri  hangi okulla ilişkilendirildi ise  veya puanları verilirken hangi kriterler göz önüne alındıysa, aynı kriterler göz önüne alınarak, memurken o bölgelerde çalıştıkları süreler de  Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki ilçe bazlı zorunlu hizmetten sayılıp bu problem çözülebilir.

2) Bilindiği üzere zorunlu hizmet alanları ve bölgeleri zaman ilerledikçe değişebilmektedir. Kurumlar arası geçen öğretmenlerin, eski kurumlarında çalışırken, Milli Eğitim Bakanlığı’nca Zorunlu Hizmet bölgesi sayılan bazı yerler daha sonradan zorunlu hizmet olmaktan çıktı. Bunun ayırımını yapmak ise bir hayli  zor olabilir. Bu durumda olan öğretmenler, öğretmenliğe geçmeden önce zorunlu hizmet bölgesi sayılan bir yerde çalışmışlar ise, çalıştıkları yerin muadili olan en yakın yerleşim birimi ile değerlendirilebilirler.

3) 2010 öncesi Devlet Memuru olma şartı ile  ve bu tarihten sonra Öğretmenliğe geçenlerin zorunlu hizmet muafiyeti konusunda ; çıkarılacak olan Ek maddeye, “06.05.2010’dan önce Devlet Memuru olanlar” düzenlemesiyle rahat bir şekilde aşılabilir. Ayrıca her sene ilk atamalarda en az 40.000 öğretmen atanmakta, Bu atanan öğretmenlerin çok büyük bir kısmı da doğuya atanmaktadır. Dolayısıyla Doğu’da öğretmen açığı öncelikle ilk atamalarla giderilmeye çalışılmaktadır. 40-45 yaşındaki bir öğretmenle yeni atanmış bir öğretmenin performansı aynı olamaz. Ayrıca kurumları farklı da olsa, bir devlet memuruna “iki kere” zorunlu hizmet yaptırılmamış olunacaktır.

Lafı açılmışken Milli Eğitim Bakanlığı, 2011’den beri hizmet süresine dayalı Kurumlar Arası İlk Atama yapmıyor. Yani bir devlet memurunun Öğretmen olabilmesi için önce KPSS’ ye girip sonra Kurumlar Arası Atama istemesi gerekir. Yani Kurumlar arası geçiş, 2011 ve öncesi gibi kolay değil. Dolayısıyla böyle bir düzenleme yapılmış olsa bile hizmet süresi esasına dayalı Kurumlar Arası İlk Atama yapılmadığı için herhangi bir sıkıntısı da olmayacaktır.

4) 17/04/2015 tarihli son yayınlanan MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Zorunlu çalışma süresinden sayılmayacak süreler” başlıklı Madde 47’nin (ç) bendinde de aynen eski yönetmelikte olduğu gibi “Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun ile diğer personel kanunları kapsamında geçen süreler zorunlu çalışma süresinden sayılmaz.” Denilerek yine kurumlar arası atanan öğretmenler yukarıda bahsettiğim durumlardan ötürü  ikinci kez mağdur edilmiştir.

O yüzden bu hüküm bu başlık altından kaldırılarak -"Zorunlu Çalışma Süresinden sayılacak süreler" başlıklı Madde 46'ya "06/05/2010 tarihinden önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Bağlı bir devlet memuru iken, bu tarihten sonra Kurumlar Arası İlk Atama ile Milli Eğitim Bakanlığı´na geçenlerden, daha önceki kurumunda Milli Eğitim Bakanlığı´nca Zorunlu Hizmet Bölgesi sayılan yerlerde çalışanların çalıştıkları yıl kadar zorunlu hizmetleri düşülür." hükmünün eklenmesi birçok öğretmenin, memurluk süresince ikinci defa zorunlu hizmet bölgesinde çalışmasının önüne geçecek, böylece bir haksızlık da ortadan kalkacaktır.

Bütün bu teknik çözümlerin yanında, Kurumlar arası İlk atama ile öğretmen olup da gerçekten çok zor durumda olan, emekliliğine sadece birkaç yıl kalmış olmasına rağmen zorunlu hizmet bölgelerinde çalışan ve hala çalışmaya devam eden, sadece “Öğretmen” olup bu ülkenin evlatlarına faydalı olmak için, eşinden ve çocuklarından ayrı kalmak zorunda kalan birçok öğretmenimizin varlığı ve  ÇÖZÜM bekliyor olmaları; meselenin teknik yönünün yanı sıra, hakkaniyet ve insaniyet yönü olarak da durmaktadır.O yüzden Kurumlararası ilk Atama yolu ile öğretmen olanların zorunlu hizmet mağduriyetlerinin  MEB’in tozlu rafından inme vakti gelmiştir diyorum.Ve bir an evvel yetkililerce bu çözüm önerileri ışığında bir çözüme kavuşturulacağını ümit ediyorum.

Saygılar

Sedat DEGER
Eğitimci Yazar

Yorumlar (4)
yusuf 5 yıl önce
meb istese tek cümle ile işi çözer. Ama çözecek irade lazım. 40 küsür yaşındayım zorunlu hizmet yapıyorum
mithat 5 yıl önce
12 yıl köyde görev yaptım tekrar 7 yıl zorunluda görev yapmam isteniyor bu haksızlık
MAĞDUR 5 yıl önce
Kurumlararası mebe öğretmen olarak geçen öğretmenlerin ikinci bir zorunlu hizmet yaşı 40'a dayanan öğretmenlerimize zulümdür.
ismail çetin 5 yıl önce
Hepimiz aynı devlete hizmet ettik. 2010 öncesi ve 2010 sonrası diye bir ayırım kabul edilemez. Meb bu durumu acilen çözmelidir. Yaşımız 40'da dayandı, 13 yıllık memurum ve hala zorunlu hizmet bölgesinde çalışıyorum. Desteklerinden dolayı Sedat Değer hocama teşekkürler...
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@