Öğretmenler Dikkat Ek dersiniz 20 mi yoksa 19 saat mi olmalı

Lider Eğitimci Yazarlar Derneği Genel Başkanı Sedat Değer yazdı...

Sedat Değer 06.12.2018, 20:53
Öğretmenler Dikkat Ek dersiniz 20 mi yoksa 19 saat mi olmalı

Sınıf Rehberliği veya Kulübü Olan Öğretmenler 20 Saat Ek Ders Alacakken 19 Saat Ek Ders Alıyor Olabilirler

Lider Eğitimci Yazarlar Derneği Genel Başkanı kaleme aldığı mevzuat yazısında sınıf rehber öğretmenliği sorumluluğu olan ve sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile 8. Sınıf  Rehberlik ve Kariyer Planlama dersini okutan öğretmenlerin ek ders hesaplamasının nasıl yapılması gerektiğine açıklık getirerek varsa yapılan yanlış hesaplamanın düzeltilmesi için öğretmenlerin dilekçeler ile eksik ödemenin giderilmesi için talepte bulunabileceklerini ifade etti.

Biri, bir saati Rehberlik ve Kariyer Planlama dersi olmak üzere diğeri ise ekstradan herhangi bir sınıf veya şubenin sınıf/şube rehber öğretmeni olarak sorumluluğunu alan her iki öğretmeninde   30 saat derse girmesi durumunda biri 19 saat ek ders alırken bir diğer öğretmen ise 20 saat ek ders ücreti alır.Fakat bazı il ve ilçelerdeki okullarda şimdi ayrımını anlatacağım durumdaki öğretmenlere 20 saat ek ders ücreti ödenmesi gerekirken 19 saat ek ders olarak hesaplanıp ödeme yapılmaktadır..

Özellikle bazı il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerindeki okullarda, sanırım mevzuata tam hakim olmadıklarından olacak ki klüp ve/veya sınıf rehber öğretmenliği görevi bulunan öğretmenlerin ek ders ödemelerinde yanlışlıklar gözlenebilmektedir. 

Bu duruma örnek olarak ise,8. Sınıflarda bulunan Sınıf/şube sorumluluğu kapsamında sayılan ve fiilen haftada 1 ders saat olarak okutulan Rehberlik ve Kariyer Planlama dersi’ni alan öğretmen ile fiilen ders olmasa da herhangi bir sınıf veya şubenin sorumluluğu verilen öğretmenlerin ek ders hesabında yaşanılan yanlışlıkları gösterebiliriz.

Biri ekstradan Sınıf/Şube Sorumluluğu verilen öğretmen olmak üzere biri ise fiilen  Rehberlik ve Kariyer Planlama dersi’ni  okutmak üzere ikisi de fiilen Haftada 30 Saat derse giren Öğretmenlerin ek ders hesaplaması nasıl yapılır bunu açıklayacağım.

Bilindiği üzere 8. Sınıflarda Rehberlik ve Kariyer Planlama dersi fiilen 1 saat olarak okutulmaktadır ki bu ders saati de  Sınıf/şube sorumluluğu kapsamında değerlendirilmektedir. Yine, öğretmenlere fiilen okuttukları derslerin dışında ayrıca sadece sınıf/şube sorumluluğu da verilebilmektedir. Yalnız, 8. Sınıfta okutulan Rehberlik ve Kariyer Planlama dersinin fiili ders olması ama rutin müfredat dışında  Sınıf/şubelerin  sorumluluğu görevlerinde ise fiilen ders okutulmuyor olması maalesef hala bazı milli eğitim müdürlükleri ile okullarda kafa karışıklığına neden olabilmektedir. O yüzden bu kafa karışıklığını giderebilmek için öncelikle konunun mevzuattaki yerine bakmak ve ayrımına gitmemiz gerekir.

I-Sadece Klüp(sosyal etkinlik danışmanlığı)  ya da Sadece Sınıf Rehberliği Olan ile hem Klüp hemde Sınıf Rehber Öğretmenliği Bulunan Öğretmenlere Normal Hesaplanan Ek derslerinden Bağımsız Olarak Haftalık 2(iki) Saat Ek Ders Ücreti Ödenir.Şöyle ki;

1/12/2006 tarih ve 2006/11350 sayılı kararı ile 16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı resmi gazetede yayımlanan MEB Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın “Ek Ders” Başlıklı 6. Maddenin 5. Fıkrasında yazılı bulunan “Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde “Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri” adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi hâlinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir.” Hükmü ile ,
Bahsettiğim  Ek ders kararının 6.madde 5. Fıkrasını açıklayan  27/02/2007 tarih ve 2007/19 sayılı Genelge’nin 2. Maddesinin içindeki 5. Sayfanın ikinci paragrafında yazılı bulunan “Bu hükme göre, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenleri, bu görevleri karşılığında, diğer görevlerine bağlı olarak almaları gereken ek ders ücretlerinden bağımsız olarak haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılacaklardır. İki görevin birlikte yapılması durumunda da sadece bir görev için ek ders ücreti ödeneceği dikkate alınarak, danışman öğretmenlik ve sınıf/şube rehber öğretmenliği görevinin birlikte aynı öğretmene verilmemesi uygun olacaktır.” Hükümlerine göre ;

Orta okul ile lise öğretmenlerinden,

1) MEB Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 6.madde 5. Fıkrasındaki “Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi hâlinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir.” Hükmü ile   2007/19 sayılı Genelge’nin 2. Maddesindeki “İki görevin birlikte yapılması durumunda da sadece bir görev için ek ders ücreti ödeneceği…“  yazılı bulunan hükmüne göre; Hem sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen (klüp) olarak görev alan hem de herhangi bir sınıf veya şubenin sınıf/şube rehber öğretmeni olarak  sorumluluğu verilen  öğretmenler haftalık  rutin müfredat programına bağlı olarak aldıkları ek derslerden ayrı ve bağımsız olarak haftada 2 (iki) saat ek ders ücreti alırlar .

Kısacası: Yani hem klüp hemde sınıf rehberliği olan öğretmen, iki görevi birlikte yürütse de 2(iki) saat ek ders ücreti alır.

2) Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2007/19 sayılı Genelge’nin 2. Maddesinde “İki görevin birlikte yapılması durumunda da sadece bir görev için ek ders ücreti ödeneceği dikkate alınarak, danışman öğretmenlik ve sınıf/şube rehber öğretmenliği görevinin birlikte aynı öğretmene verilmemesi uygun olacaktır.” Şeklinde yazılı olarak ifade ettiği gibi bir öğretmen sadece sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen (klüp) olarak görev alsa da ya da sadece herhangi bir sınıf veya şubenin sınıf/şube rehber öğretmeni olarak sorumluluğunu alsa da aldıkları tek görev içinde haftalık rutin müfredat programına bağlı olarak aldıkları ek derslerden ayrı ve bağımsız olarak haftada 2 (iki) saat ek ders ücreti alırlar.

Kısacası : Yani sadece klüp (sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman) sorumluluğu yada sadece sınıf rehber öğretmen sorumluluğu olan öğretmenler de haftada 2(iki) saat ek ders ücreti alır.

Ayrıca: Öğretmen iki görevi birlikte alsa da tek bir görev için 2 saat ek ders ücreti alacağı için bir öğretmene hem klüp hemde sınıf rehber öğretmenliği görevi yerine sadece bir görevin verilmesi en uygunu olur.Bu iki görevin öğretmenlere dağıtılmasında bu hususa dikkat edilmesi işlemin en uygun şekilde yürütülmesi açısından  iyi olacaktır.

Yani Öğretmenlerden,

1) Sadece sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen (klüp) olarak görev alan,

2) Sadece sınıf veya şubenin sınıf/şube rehber öğretmeni olarak sorumluluğunu alan,

3) Hem sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen (klüp) olarak görevini hemde sınıf veya şubenin sınıf/şube rehber öğretmeni olarak sorumluluğunu alan,

Öğretmenlere haftalık rutin müfredat programına bağlı olarak aldıkları ek derslerden ayrı ve bağımsız olarak haftada 2 (iki) saat ek ders ücreti ödenir.

II-Fiilen okutulsun ya da Okutulmasın Sınıf/Şube Sorumluluğu Görevini Alan Her Öğretmene Haftada 2 Saat Ek Ders Ücreti Ödenir.Şöyle ki;

1/12/2006 tarih ve 2006/11350 sayılı kararı ile 16.12.2006 tarih ve 26378 sayılı resmi gazetede yayımlanan MEB Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın “Ek Ders” Başlıklı 6. Maddenin 5. Fıkrasında yazılı bulunan “Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde “Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri” adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi hâlinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir.” Hükmü ile ,
Bahsettiğim  Ek ders kararının 6.madde 5. Fıkrasını açıklayan  27/02/2007 tarih ve 2007/19 sayılı Genelge’nin 2. Maddesinin içindeki 5. Sayfanın ikinci paragrafında yazılı bulunan “Bu hükme göre, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenleri, bu görevleri karşılığında, diğer görevlerine bağlı olarak almaları gereken ek ders ücretlerinden bağımsız olarak haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılacaklardır. İki görevin birlikte yapılması durumunda da sadece bir görev için ek ders ücreti ödeneceği dikkate alınarak, danışman öğretmenlik ve sınıf/şube rehber öğretmenliği görevinin birlikte aynı öğretmene verilmemesi uygun olacaktır.”

 Hükümlerinin içinde bulunan “sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır…” ifadesinden de anlaşılacağı üzere bu verilen görevleri fiilen ders olarak okutulmasından ziyade; öğretmenin danışman olarak görevi yerine getirmesi yada  tarafına sorumluluğu verilen sınıf veya şube rehber öğretmenlik sorumluluğunu yerine getirmesi  haftada 2(iki) saat ek ders ücreti almasının için yeterli olduğu görülmekte ve anlaşılmaktadır.
Dolayısıyla, bir öğretmen ister fiilen 8. Sınıflarda bulunan Sınıf/şube sorumluluğu kapsamında sayılan Rehberlik ve Kariyer Planlama dersi’ne fiilen girsin, ister herhangi bir sınıf düzeyinde bir sınıf veya şubenin sadece sınıf/şube rehber öğretmen olarak sorumluluğunu alsın her iki durumda da öğretmene diğer ek ders hesabından bağımsız ve ayrı olarak fiilen ders işleniyor yada işlenmiyor olmasına bakılmaksızın haftalık 2(iki) saat ek ders ücreti ödenir.

III-Rehberlik ve Kariyer Planlama dersi Fiilen Okutulan Ders Olduğu İçin Ayrıca Hazırlık ve Planlama Görevi Karşılığı Ödenecek Ek Ders Ücreti Hesaplanırken Dikkate Alınır.Şöyle ki;

2(iki) saat ek ders ücreti olarak hesaplanan derslerden olan fiilen derse girilmeden sadece  sınıf/şube rehber öğretmen olarak ödenen görev için ayrıca bir ek ders ücreti hesabında işin içine katılmazken , sınıf/şube sorumluluğu kapsamında sayılan ve fiilen ders olarak da okutulan 8.sınıftaki Rehberlik ve Kariyer Planlama dersi  ayrıca  haftalık rutin müfredat kapsamında fiilen okutulan ders olduğu için Hazırlık ve Planlama Görevi karşılığı ödenecek ek ders ücreti hesaplanırken dikkate alınır.

Bilindiği üzere,MEB Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 11. Maddesindeki “Bu Kararın 10 uncu maddesinde sayılanlar hariç, müdür yetkili öğretmenler dâhil, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir.” Hükmü gereği en fazla 3 saat olacak şekilde öğretmenlere haftada fiilen okuttukları maaş karşılığı veya ek derslerden ötürü 10 saat ders için 1 saat hazırlık ve planlama ek ders ücreti ödenmektedir.

Dolayısıyla, Rehberlik ve Kariyer Planlama dersi de haftalık fiilen okutulan dersler içinde bulunduğu için her 10 saat ders için 1 saat hazırlık ve planlama ek ders ücreti hesabında dikkate alınır.

Örnek ;

(1) Bir saati Rehberlik ve Kariyer Planlama dersi olmak üzere haftada 30 saat derse giren öğretmenin,

Not:Kariyer ve planlama dersi diğer derslerden bağımsız olarak hesaplandığı için normal ek ders hesabı 1 saatlik kariyer ve planlama dersi çıkartılarak yapılır ki bu durumda normal ek ders hesabı 29 saat olarak değerlendirmeye alınır.

30 saat-1 Saatlik Kariyer ve Planlama Dersi= 29 saat

*29 Saat’in 15 saat’i maaş karşılığı olduğu için geriye kalan 14 saat ek ders olarak değerlendirilir.

29saat-15 saat maaş karşılığı= 14 saat ek ders 

* Kariyer ve planlama dersi sınıf/şube rehber öğretmen sorumluluğu kapsamında olduğu için ayrı ve bağımsız olarak 2 (iki) saat ek ders ücreti olarak hesaplanır.

14 saat (normal hesaplanan ek ders)+2 Saat (sınıf/şube sorumluluğu)= 16 saat ek ders

* MEB Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 11. Maddesi uyarınca fiilen okutulan dersler hesaba katılacağı için fiilen ders olarak okutulduğu için Kariyer ve Planlama dersi de işin içine katılarak 30 saat üzerinden 10 saat ders için 1 saat hazırlık ve planlama ek ders ücreti hesabı yapılır.

30 saat/10= 3 Saat ek ders

Toplam =  16 Saat ek ders + 3 saat ek ders  (hazırlık ve planlama) = 19 Saat Ek ders olarak hesaplanır.

(2) Haftada 30 saat derse giren ve ekstradan şube/sınıf sorumluluğu verilen öğretmenin,

* Sınıf sorumluluğu fiilen bir ders olmadığı için ve toplamda fiilen okuttuğu ders saati 30 olduğu için 15 saat maaş karşılığı çıkarıldıktan sonra geriye kalan 15 saat ek ders olarak değerlendirilir.

30 saat-15 saat maaş karşılığı= 15 saat ek ders

* Ders olarak okutmasa da Sınıf/Şube Sorumluluğu görevini aldığı için normal hesaplanan ek ders hesabından  ayrı ve bağımsız olarak 2 (iki) saat ek ders ücreti alır.

15 saat (normal hesaplanan ek ders)+2 saat ek ders ücreti (sınıf sorumluluğu)=17 saat ek ders 

*MEB Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 11. Maddesi uyarınca fiilen okutulan dersler hesaba katılacağı 30 saat ders okutan öğretmenin 30 saat üzerinden 10 saat ders için 1 saat hazırlık ve planlama ek ders ücreti hesabı yapılır ki bu kapsamda da 3 saat ek ders ücreti alır.

30 saat/10= 3 Saat ek ders

Toplam =  17 Saat ek ders + 3 saat ek ders  (hazırlık ve planlama) = 20 Saat Ek ders olarak hesaplanır.

Bu bağlamda ek ders hesabında bu hususların dikkate alınarak hesaplanması gerekir herhangi bir hatalı ödeme alan öğretmenler dilekçeler ile başvurarak eksik ödemelerin geriye dönük olarak verilmesini talep edebilirler.

https://www.facebook.com/sedat.deger.526
https://twitter.com/sedatdeger09
https://www.instagram.com/sedatdeger.sd/
https://www.sedatdeger.com

Yorumlar (0)
-5°
açık
Günün Anketi Tümü
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Namaz Vakti 22 Ocak 2020
İmsak 06:31
Güneş 07:58
Öğle 13:05
İkindi 15:39
Akşam 18:01
Yatsı 19:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Başakşehir 18 36
3. Trabzonspor 18 35
4. Fenerbahçe 18 34
5. Alanyaspor 18 32
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 18 24
11. Denizlispor 18 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 18 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 18 31
3. Bursaspor 18 30
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Keçiörengücü 18 28
6. Ümraniye 18 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 18 27
9. Altay 18 24
10. Balıkesirspor 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 18 16
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 22 64
2. Man City 23 48
3. Leicester City 23 45
4. Chelsea 23 39
5. M. United 23 34
6. Wolverhampton 23 34
7. Sheffield United 23 33
8. Tottenham 23 31
9. Crystal Palace 23 30
10. Arsenal 23 29
11. Everton 23 29
12. Newcastle 23 29
13. Southampton 23 28
14. Burnley 23 27
15. Brighton 23 25
16. West Ham 22 23
17. Watford 23 23
18. Aston Villa 23 22
19. Bournemouth 23 20
20. Norwich City 23 17
Takımlar O P
1. Barcelona 20 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 20 31
7. Valencia 20 31
8. Athletic Bilbao 20 30
9. Villarreal 20 28
10. Granada 20 27
11. Real Betis 20 27
12. Levante 20 26
13. Osasuna 20 25
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 20 14
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@