Öğrenci öğretmene not verirse....

KamuGundemi.com Özel Haber - Eğitimci yazar Sedat Değer ile önümüzdeki dönem başlayacağı açıklanan performans karnesi ile ilgili görüştük. Neredeyse tüm öğretmenlerin ortak noktası bu değerlendirme sisteminin eğitime zarar vereceği yönünde. Sedat Değer'de çok ciddi uyarılarda bulunuyor.... İşte o röportaj...

Sedat Değer 28.03.2017, 21:31
Öğrenci öğretmene not verirse....

KamuGundemi.com Özel Haber - Eğitimci yazar Sedat Değer ile önümüzdeki dönem başlayacağı açıklanan performans karnesi ile ilgili görüştük. Neredeyse tüm öğretmenlerin ortak noktası bu değerlendirme sisteminin eğitime zarar vereceği yönünde. Sedat Değer'de çok ciddi uyarılarda bulunuyor.... İşte o röportaj...

Soru - Sayın Değer öğrencinin öğretmene not vermesinin ne gibi sakıncası olabilir? Eğitim kalitesine nasıl yansır?

Merhaba. Öncelikle kamugundemi.com'a bana bu fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Elbette, Öğrencinin Öğretmene Not Vermesi Öğretmenin Eğitim Hareketini Kısıtlayacaktır. Eğitimin ruhunda ve temelinde onca senenin sonunda alanında uzman öğretmenlerin eğitim-öğretim faaliyetleri sonunda ölçme ve değerlendirme işlemlerini uygulaması yatar. Öğrencinin buradaki rolü öğretmenin rehberliğinde uygulanan eğitim öğretimden faydalanmak ve değerlendirme sürecine girmesidir. Bu tepkisel süreci tersine çevirdiğimizde eğitimin gerek uzak hedefleri gerek eğitimin kalitesi çok olumsuz bir şekilde etkilenir.

Sokaktan geçen birisi de öğrencileri sınav yapabilir mi?

Eğitimin amacı öğrencilere istendik davranışlar kazandırma sürecidir. Tabi bu davranışları kazanıp kazanmadığını sorgulamak ve varsa eksikliği giderebilmek adına ölçme ve değerlendirme işlemleri yapılır, yani uygulanan eğitimin sonunda eğitimi almış bireyler olan öğrencilere not verilir. Kaldı ki eğitimde not verebilmek için yani ölçme ve değerlendirme yapabilmesi için yıllarca süren eğitimler sonunda kazanılan yeterlilik ve uzmanlık ile olabilir. Hiç sokaktan geçen biri, öğrencilere sınav yapabilir mi ya da not verebilir mi? Verse bile ne kadar sağlıklı olur veya gerçekleri yansıtabilir ki? Şöyle oturup düşündüğümüzde ne kadar da trajikomik bir durum öyle değil mi? Öğrenci velileri bu durum karşısında kazan kaldırmaz mı, tabiki de kazan kaldırır. Okul yönetimine karşı çıkar.

Buna benzer başka bir uygulama söz konusu oldu mu peki?

Evet. Aynı süreci Görev Süresi Biten Okul Müdürlerine Verilen Not Aşamasında Da Görmüştük ; Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlar ilgi yönetmelik ekindeki Ek-1'de yer alan" Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu" üzerinden değerlendirilmiştir. Ek-1'de yer alan Form üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 75 ve daha üstü puan almaları halinde, il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile görev süreleri uzatılır şeklinde idi.

Yönetmeliğe göre; Okul Müdürünün görev süresinin uzatılması için Ek-1 forma göre;

  • İlçe Milli Eğitim Müdürü (25 Puan)
  • İlçe Milli Eğitim Şube müdürü-İnsan Kaynaklarından Sorumlu (20 Puan)
  • İlçe Milli Eğitim Şube müdürü-Değerlendirilecek Kurumdan Sorumlu (15 Puan)
  • Okulda en kıdemli Öğretmen ile kıdemi en az olan öğretmenin puanları ortalaması(10 Puan)
  • Öğretmenler Kurulunca Seçilen iki öğretmenin puanlarının ortalaması (10 Puan)
  • Okul Aile Birliği Başkan ve Yardımcısının puanlarının ortalaması (10 Puan)
  • Öğrenci Meclisi Başkanı Öğrencinin Değerlendirmesi (10 Puan)

İşte bu değerlendirme payı ile 100 üzerinden 75 puan alanların süresi 4 yıl daha uzatılabiliyordu.

Görüleceği gibi okulda en kıdemli Öğretmen ile kıdemi en az olan öğretmenin puanlarının ortalaması dahi 10 Puan ve diğer öğretmenlerin vereceği puanların toplamı 10 puan’dı.Öğrencinin verebileceği puan da 100 üzerinden sadece 10 puan idi.Yani puanlamada asıl aslan payı İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile Şube Müdürleri başı çekmekte idi.O zaman lanse edildiği gibi öğrencinin ve beraber çalıştığı öğretmenlerin verebileceği puanların toplamı en fazla 100 üzerinden ancak 30 puan olabiliyordu.Bu durumda müdürlerin 4 yılın sonunda göreve devam etmede söz sahibi olanlar ilçe milli eğitim müdürleri ile şube müdürleri oluyordu. Kaldı ki bu şekilde puanlamada açılan davalardan dolayı daha sonra vazgeçildi ve yerine kurulan komisyonların vereceği puanlara göre yapıldı.

Bu örnekten sonra not verme işlemi ne şekilde gerçekleşecek?

Geldiğimiz süreçte bu sefer öğretmenlere puanlar verilecek ve yine mesai arkadaşları öğretmenlerin ve öğrencilerin de puan vereceği konuşulmakta. Bana göre bu puanlamada da asıl aslan payı okul müdürleri, şube müdürleri ile ilçe milli eğitim müdürleri olacak.Yani biz aslında öğrencilerin veya velilerin puanlamasını tartışırken puanlamada asıl etki yine üst amirlerin verdiği puanlamaya kalacak.

Eğitimciler ve öğretmenler sizin görüş ve yazılarını yakından takip ediyor, öyle ki MEB önerilerinizi dikkate alıyor. Bu konuyla ilgili son olarak uyarılarınız ne olacaktır? 

Ne olursa olsun öğrencilerin öğretmene puan vermesine tekrar değinmekte fayda olacağını düşünüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Semih Aktekin, "Öğretmenin performansını değerlendirmek için çoklu veri kaynağından görüş alınacak. İlk etapta bu veri kaynakları ´okul müdürü´, ´müdür yardımcısı´, ´müfettiş´, ´okuldaki diğer çalışanlar´, ´zümre öğretmenleri´, ´öz değerlendirme´, ´öğrenci´ ve ´veli´ değerlendirmesi’ olarak belirlendiğini dile getirmişti. Ayrıcaa sayın Aktekin, performans sisteminde 3 yeterlilik alanı belirlediklerini de kaydederek bu kapsamda öğretmenlerin "mesleki bilgi", "mesleki beceri" ile "tutum ve değerler" olmak üzere üç alanda değerlendirileceğini açıklamıştı. Mesleki beceri ile mesleki bilgiyi zaten öğrencilerin değerlendirmesi imkansız hatta bu değerlendirmeyi yapacak sözde paydaşların da yapması neredeyse imkansız. Çünkü bu alanlarda öğretmenleri değerlendirebilmek için o alanda uzmanlaşmış kişilerin varlığından bahsetmek gerekir. Muhtemelen öğrencilerin puanlayacağı alan ise tutum ve değerler üzerinden olacak veliler ile beraber çünkü dersi işleyen öğretmen ve ders hakkında fikir sahibi olmayan öğrencilerin veya okula dahi uğramayan mevcut bazı velilerin "mesleki bilgi", "mesleki beceri" alanlarında değerlendirme yapmaları eğitimin ruhuna ters olduğu gibi eğitimin geleceğine ket vurur.

Aslında lafı fazla uzatmaya gerek yok müdürlerin 4 yıl sonunda değerlendirilmesinde öğrencilere veli konumundaki okul aile birliği başkanlarına puan verdirtilmesi işe yaramamıştı.Şimdi ise öğretmenlerin öğretmenliği ölçüleceği öngörüsü ile performansının öğrenci ve velilere değerlendirtilmesi eğitimdeki öğretmenliğin konumunu sıfıra indireceği gibi eğitim-öğretimin temel taşı olan öğretmenliğin öğretim faaliyetlerindeki hareket kabiliyetini kısıtlayacağı için eğitimde verimlilik de bir hayli düşecektir.

Sedat Değer'e kamugundemi.com adına bize bu fırsatı sunduğu için teşekkür ederiz.

https://www.facebook.com/sedat.deger.526

https://twitter.com/sedatdeger09

Kaynak: KamuGundemi.com
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@