Kadrolu Öğretmene 30 Saat Ders Verilmeden Ücretliye Derslerin Verilmesine Karşılık Verilebilecek Dilekçe

Kadrolu Öğretmene 30 Saat Ders Verilmeden Ücretliye Derslerin Verilmesine Karşılık Verilebilecek Dilekçe

Sedat Değer 05.03.2016, 15:23 06.02.2017, 23:52
Kadrolu Öğretmene 30 Saat Ders Verilmeden Ücretliye Derslerin Verilmesine Karşılık Verilebilecek Dilekçe

KADROLUYA 30 SAAT VERİLMEDEN ÜCRETLİYE DERSLERİN VERİLMESİNE KARŞILIK VERİLEBİLECEK DİLEKÇE
 
Kadrolu Öğretmene 30 Saat Ders Verilmeden Ücretliye Derslerin Verilmesine Karşılık Verilebilecek Dilekçe

Sedat Değer KamuGundemi.com sitesinde kaleme aldığı yazısında okullarda istekli kadrolu öğretmenin 30 saati doldurulmadan ücretli öğretmene ders saatlerinin paylaştırılmasını mevzuat açısından değerlendirerek bu yönde talepte bulunmak isteyen öğretmenler için maktu dilekçe paylaştı. Bazı okullarda kadrolu öğretmenin girebileceği 30 saat ders doldurulmadan ücretli öğretmenlere dersler emanet edilmektedir.Okulda kadrolu öğretmen varken bu şekilde derslerin dağıtılması ne kadar yasal ve ne kadar hakkaniyetli ? Peki girebileceği haftalık 30 saat dersi talep eden öğretmen nasıl bir dilekçe hazırlamalı,okul yönetimi dersleri dağıtırken nelere dikkat etmelidir?
 
Aslında kadrolu öğretmenler varken derslerin ücretli öğretmenlere verilme durumu hiç de azımsanmayacak kadar çok diyebiliriz çünkü hemen hemen Türkiye’nin her bir ilinde bu yönde kadrolu öğretmenini mağdur eden ve 2. Sınıf muamelesi yapan okullara (okul yönetimine) rastlanabilmektedir.
 
Öğretmenler de diğer memurlar gibi 657 Sayılı devlet memurları kanunun 50.maddesindeki “Devlet kamu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılalacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şarttır.” Hükmü gereği kendi arasında yapılan yarışma usulü sınava girerek  aynı kanunun 36. Maddesinde tanımlanan Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına atamaları yapılır ve kadrolu devlet memurluğunun getirdiği mali ve özlük haklarını elde ederler.Böylece  kadrolu olarak atanan öğretmenler memur hukuku gereği kendi kurumundaki girebileceği dersleri okutma yükümlülüğünü de elde etmiş olurlar.Eğitim kurumunda(okulda) öğretmenin girebileceği ders saati bakımından yetersiz kaldığı durumlarda ise 657 sayılı DMK 89. Maddesi kapsamında ek ders karşılığı öğretmen(ücretli öğretmen) görevlendirme yoluna gidilmektedir.
 
Bu bağlamda okullardaki kadrolu genel bilgi dersi öğretmenleri 16.12.2006 Tarih ve 26378 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararı uyarınca maaş karşılığı olarak 15 saat, zorunlu ek ders görevi olarak 6 saat ve isteğe bağlı ek ders olarak da 9 saat olmak üzere toplamda haftada 30 saat derse girebilmektedir.Lafı açılmışken  zorunlu ek ders ile isteğe bağlı ek ders kavramlarının ayrımına varmak istiyorum çünkü birçok idare ek ders olarak zorunlu ek dersin öğretmenlere verildikten sonra “isteğe bağlı ek ders” in kendi insiyatiflerinde verilebileceğini düşünüyor fakat bu konuda düşünenler yanılıyorlar. Şöyle ki;Okulda öğretmenin girebileceği 6 saatlik zorunlu ek ders varken öğretmenin isteğine bakılmaksızın okul yöneticisinin idari tasarufunda verilebilirken geri kalan öğretmenin girebileceği 9 saatlik ek dersin öğretmenler tarafından üstlenilmesi ise öğretmenin istemesine bağlıdır.Yani okulda maaş karşılığı ders saatlerini üstlendikten sonra  öğretmenin girebileceği derslerden 6 saati zorunlu verilebilir fakat öğretmenlerin girebileceği derslerden geri kalan 9 saatin üstlenilmesi için  öğretmenleri müdürler ne alması için zorlayabilirler ne de onlara vermeme haklarına sahipler.
 
Okulda mevcut derslerin dağıtımında ise kadrolu öğretmenlere girebileceği dersler doldurulmadan ücretli öğretmenlere verilip verilemeyeceği yönünde bir görüşe ulaşabilmek için yine  MEB Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararına (ek ders yönetmeliği) bakmak gerek. Aynı kararın 9. Maddesine göre ders ücreti karşılığında görevlendirmenin ancak öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde yapılacağı hüküm altına alınmıştır ve 20 . maddenin 3. Fıkrasında ise “Aynı belediye sınırları içinde alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler 9 uncu maddede sayılanlara verilemez.” Hükmüne yer verilerek hem aylık karşılığı ders hem de kendi alan veya girebileceği dersler olarak ek derslerin(zorunlu ve isteğe bağlı) öncelikle kadrolu öğretmenlere verildikten sonra ek ders ücreti karşılığı öğretmenlerin görevlendirileceği görülmektedir.Hatta aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken derslerin dağıtımında bırakın okulu aynı belediye sınırları içindeki kadrolu öğretmenlerin ders saatlerini üstlenip üstlenmemesinin  esas olduğu açıktır.Yani okulda ders saatleri dağıtılırken 21 saatten sonra 9 saati öncelikle o okulun ilgili derslere Talim terbiye kurulu kararına uygun şekilde girebilecek öğretmenlerin isteyip istemesine bakıldıktan sonra aynı belediye sınırlarındaki diğer okullardaki ilgili öğretmenlere verildikten sonra en son olarak ücretli öğretmen görevlendirme yoluna gidilebilmektedir.
 
Bahsettiğim mevcut mevzuata göre okulunda istemesine rağmen 30 saat ders doldurulmadan ücretli öğretmenlere ders verilen öğretmenler yapılan yanlışlığın hem düzeltilmesini hemde sahip olduğu gerek özlük gerekse mali hakların talebinde bulunmak için aşağıdaki dilekçeyi ilgili boşlukları kendine göre doldurduktan sonra okullarına verebilirler.
 
30 DERS SAATİN DOLDURULMA TALEBİ İÇİN DİLEKÇE:
 
 
 GÖREVİ                                   : Öğretmen                                                                               Tarih: …/…/20…
 ÜNVANI                                   :  ………… Öğretmeni
 ADI VE SOYADI                     :
 BABA ADI                                :
 DOĞUM YERİ VE TARİHİ  : …………../…………..
 T.C.KİMLİK NO                    : ………………………………
 ÖZÜ                                         : ………. Ders Saatlerimin Doldurulması
………………………………. OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                                         …………..
İlgi:  a) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 
         b) 16.12.2006 Tarih ve 26378 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararı
          c) 12.1.1983 Tarih ve 17926 Sayılı Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
          ç) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
          d) 23.7.1965 Tarih ve 12056 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
Bilindiği üzere ilgi( d ) kapsamında kadrolu öğretmen olarak atanan öğretmenlerin mali ve özlük haklara kazanmış olup kendi kurumundaki girebileceği dersleri okutmakla yükümlüdür. Yeterli olmadığı hallerde ise ücretli öğretmenler görevlendirilmektedir ki okullardaki kadrolu genel bilgi dersi öğretmenleri ilgi (b) uyarınca maaş karşılığı olarak 15 saat, zorunlu ek ders görevi olarak 6 saat ve isteğe bağlı ek ders olarak da 9 saat olmak üzere toplamda haftada 30 saat derse girebilmektedir. Diğer bir yandan aynı kararın 9. Maddesine göre ders ücreti karşılığında görevlendirmenin öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde yapılacağı hüküm altına alınmıştır. İlaveten İlgi ( b ) madde 20 1. Fıkrasında “Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile dağıtılamayan alan derslerini en geç 15 gün içinde millî eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesi bulunan merkezlerde il millî eğitim müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.” Açık hükmünden de anlaşılacağı üzere okulun kendi  öğretmenlerine gireceği dersler dengeli dağıtılmaktadır. Aynı maddenin 3. Fıkrasında ise “Aynı belediye sınırları içinde alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler 9 uncu maddede sayılanlara verilemez.” Hükmüne göre hem aylık karşılığı ders hem de kendi alan veya girebileceği dersler olarak ek derslerin öncelikle kadrolu öğretmenlere verildikten sonra ek ders ücreti karşılığı öğretmenlerin görevlendirileceği görülmektedir. Okulumuzda da alanım olan …………… dersi branşında ise …… norm olup …. kadrolu öğretmen çalışmaktadır.Girebileceğim ders saatlerinin toplamı da  …………… ders saatidir ve ilgi ( b ) kapsamında ………….. alanında alabileceğim isteğe bağlı ek ders toplamı …… ders bulunmaktadır.
Bu durumda okuldaki toplam …………. ders saatlerinden girebileceğim 30 saatin tarafıma verildikten sonra ücret karşılığı ders görevlendirmenin planlanmasını, konuyla ilgili yapılan iş ve işlemler hakkında ilgi ( a ), ( c ) ile ( ç ) kapsamında tarafıma bilgi verilmesini arz ve talep ederim.                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                
Adres:   ……………………………………                                                                         İsim Soyisim     
                                                                                                                                          …………. Öğretmeni                                                                               
 
 
Sedat Değer
Eğitimci Yazar
 
https://www.facebook.com/sedat.deger.526
https://twitter.com/sedatdeger09

Kaynak: KamuGundemi.com
Yorumlar (0)
açık
Günün Anketi Tümü
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Namaz Vakti 17 Ocak 2020
İmsak 06:32
Güneş 08:01
Öğle 13:04
İkindi 15:35
Akşam 17:57
Yatsı 19:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Kasımpaşa 17 15
15. Konyaspor 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 17 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 17 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Fatih Karagümrük 17 23
12. Giresunspor 17 21
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 21 61
2. Man City 22 47
3. Leicester City 22 45
4. Chelsea 22 39
5. M. United 22 34
6. Sheffield United 22 32
7. Wolverhampton 22 31
8. Tottenham 22 30
9. Crystal Palace 22 29
10. Arsenal 22 28
11. Everton 22 28
12. Southampton 22 28
13. Newcastle 22 26
14. Brighton 22 24
15. Burnley 22 24
16. West Ham 21 22
17. Watford 22 22
18. Aston Villa 22 21
19. Bournemouth 22 20
20. Norwich City 22 14
Takımlar O P
1. Barcelona 19 40
2. Real Madrid 19 40
3. Atletico Madrid 19 35
4. Sevilla 19 35
5. Real Sociedad 19 31
6. Valencia 19 31
7. Getafe 19 30
8. Athletic Bilbao 19 29
9. Villarreal 19 28
10. Granada 19 27
11. Levante 19 26
12. Osasuna 19 24
13. Real Betis 19 24
14. Real Valladolid 19 21
15. Deportivo Alaves 19 20
16. Eibar 19 19
17. Celta de Vigo 19 15
18. Mallorca 19 15
19. Leganés 19 14
20. Espanyol 19 11
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@