Dikkat! 10 saat hesabına hafta sonu kursları da dahil edilmelidir - Sedat Değer

Eğitimci Yazar Sedat Değer sitemiz kamugundemi.com'a yaptığı özel açıklamasında; Hafta sonu kurslarının da 10 Saate 1 Ek Ders Hesabından Sayılması gerektiğini belirtti.

Sedat Değer 31.10.2016, 00:06 01.01.2017, 20:31
Dikkat! 10 saat hesabına hafta sonu kursları da dahil edilmelidir - Sedat Değer

Eğitimci Yazar Sedat Değer sitemiz kamugundemi.com'a yaptığı özel açıklamasında; Hafta sonu kurslarının da 10 Saate 1 Ek Ders Hesabından Sayılması gerektiğini belirtti. 

Mevzuat ve MEB’in birkaç ile göndermiş olduğu resmi yazılar gereği Yetiştirme Kurs saatlerinin 10 saate 1 ek ders ücreti hesabından sayılmaktadır daha doğrusu sayılması gerekir. Fakat bu hesabı yaparken hafta içi kurslarını 10 saate 1 ek ders ücreti hesabından sayıp hafta sonu kurs derslerini ise 10 saate 1 ek ders ücreti hesabından saymayan kurumların olduğunu gelen sorulardan görüyorum. Bu tereddüdün giderilmesi için ilgili mevzuat hükümlerine ve MEB’in illere gönderdiği resmi yazıyı inceleyerek açıklamakta fayda olduğunu ve bir gereklilik olduğunu düşünüyorum.

MEB İLLERE GÖNDERDİĞİ YAZILARDA HAFTA İÇİ VEYA HAFTA SONU AYRIMI YAPMAMIŞTIR

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki MEB İllere göndermiş olduğu yazılarda hafta içi veya hafta sonu ayrımı yapmadan direkt “Destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında okutulan derslerin” şeklinde kurslarda fiilen okutulan dersler için rutin müfredat kapsamındaki dersler ile beraber hesaplanarak 10 saate 1 hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinden sayılması gerektiği görüşünü bildirmiştir.Şöyle ki ;

1) MEB Giresun valiliğine 11 Ocak 2016 tarihinde gönderdiği resmi yazıda “Söz konusu kurslarda görev alan öğretmenlere,rutin müfredat kapsamında okuttukları ders görevleri için ödenenler dahil olmak üzere haftada 3 saati geçmemek şartıyla ,fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti ödenmesi,”  gerektiği görüşü,

2) Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 17 Mayıs 2016 Tarihinde göndermiş olduğu resmi yazıda “ Destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında okutulan derslerin,rutin müfredat kapsamında okutulan ders görevleri de dahil olmak üzere haftada 3 saati geçmemek şartıyla hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinin hesabında dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir” görüşü,

3) 20 Ekim 2016 tarihinde Edirne Valiliğine “Destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında okutulan derslerin,rutin müfredat kapsamında okutulan ders görevleri de dahil olmak üzere haftada 3 saati geçmemek şartıyla hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinin hesabında dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir” şeklindeki görüşünde,

hafta içi veya hafta sonu şeklinde bir ayrıma gitmeden “Destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında okutulan derslerin” ile “Söz konusu kurslarda görev alan öğretmenlere,” ifadelerini kullanmıştır.

MEVZUATTA ÖDEME İÇİN HAFTA İÇİ VEYA HAFTA SONU ŞEKLİNDE BİR AYRIM BULUNMAMAKTADIR

1) Mevzuatta 10 saate 1 hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinin ödenme kısaslarına bakmak gerek en başta. MEB Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 11. Maddesindeki “Bu Kararın 10 uncu maddesinde sayılanlar hariç, müdür yetkili öğretmenler dâhil, her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir.” Hükmünden de anlaşılacağı üzere her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti,öğretmenlerin fiilen okuttukları aylık ve ücret karşılığı dersleri için ödenmektedir.Yani ek ders olarak fiilen okutulan derslerde 10 saate 1 ek ders ücretinden sayılmaktadır.Dolayısıyla ek ders olarak hesaplanan destekleme ve yetiştirme kurs saatleri de bu hesabın içine girer. MEB Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın “Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları” başlıklı  8. Maddesinin 2. Fıkrasındaki “Bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir.” Hükmü gereği  öğretmenlerin verdiği destekleme ve yetiştirme kurs görevlerinin ek ders ücreti olarak hesaplanması öngörülmüştür(maaş karşılığı dolmayan öğretmenlerin hafta içi vermiş olduğu kurs dersleri maaş karşılığı olarak sayılır)

2) Peki Destekleme ve yetiştirme kurs saatleri için hafta içi veya hafta sonu ayrımı var mı mevzuatta ona bakalım. 27/02/2007 tarih 2007/19 sayılı MEB Personel Genel Müdürlüğünün “Ek Ders Ücreti” genelgesinin 4. Maddesinde “Bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir.” denilmektedir.

Buna göre; Kararın 8’inci maddesi kapsamında yerine getirilen ders görevleri öncelikle aylık karşılığı, aylık karşılığı ders görevlerini dolduranlar bakımından ise ek ders ücreti karşılığı değerlendirilecektir. Ancak, bu kapsamda cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde yerine getirilen ders görevleri, aylık karşılığı ders görevinin doldurulup doldurulmadığına bakılmaksızın ek ders ücreti karşılığında verilecektir.” Hükmü bulunmaktadır.Buradan da anlaşılacağı üzere destekleme ve yetiştirme derslerinin hafta içi veya hafta sonu olarak bir ayrım yapılmamış sadece maaş karşılığını doldurmayan öğretmenlerin hafta içi vermiş oldukları kurs derslerinin öncelikle maaş karşılığı olarak sayıldığını geri kalan kurs derslerin ise ek ders olarak hesaplanması hükme bağlanmıştır.

Zaten 10 saate 1 ek ders ücretinin fiilen hem maaş karşılığı hemde ek dersler için verileceğini hatırlayacak olursak ister hafta içi olsun ister hafta sonu olsun Destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında okutulan derslerin tamamı hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinin hesabında dikkate alınması gerekmektedir.
 
Saygılar
 
Sedat DEGER
Eğitimci Yazar
 
https://www.facebook.com/sedat.deger.526
https://twitter.com/sedatdeger09

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@