2017 Eş durumu özrüne kimler başvurabilir?

Eğitimci Yazar Sedat Değer Eş Özrü Ataması Hakkında Merak Edilen Her şeyi soru cevap şeklinde yazdı: Eş durumu özrüne kimler başvurabilir?

Sedat Değer 25.05.2017, 23:22 25.05.2017, 23:38
2017 Eş durumu özrüne kimler başvurabilir?

Sedat DEGER Yazdı Eş Özrü Atamasına Kimler Başvurabilir? Eş  Özrü Ataması Hakkında Merak Edilen Her şey

Eğitimci Yazar Sedat DEGER Eş özrü atamasına kimlerin başvurabileceğini ve başvuru şartlarını yazdı. Ayrıca yazısında merak edilen soruların cevaplarını da bir araya getirdi. Eş özrü ataması ile ilgili merak edilen her şeyi bulabileceğiniz yazı.

Eş  durumu özrüne kimler başvurabilir?

(1)Eşleri  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A (kadrolu ) ve 4/B (sözleşmeli) maddeleri kapsamında çalışan öğretmenler

(2)Eşi özel sektörde çalışanlar için; Öğretmenlerin bu özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için eşinin, atanmak istediği yerde sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışması ve bu durumu belgelendirmeleri gerekmektedir.

(3) Her ikisi de Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapan eşlerden;

ı) Birinin zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış olması ya da muaf olması durumunda eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere,

ıı) Her ikisi de zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan ya da bu yükümlülükten muaf olan eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere,

ııı) Her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlüsü olması ve her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarında görev yapıyor olması durumunda eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere,

ıv) Her ikisi de zorunlu çalışma yükümlüsü olan eşlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanı dışında görev yapan eş zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanında görev yapan eşin görev yaptığı yere,

v) Her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlüsü olması ve her ikisinin de zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarının dışında görev yapıyor olması durumunda eşlerden biri diğer eşin görev yaptığı yere

yer değiştirme isteğinde bulunabilir.

(4) Eşi emekli olan öğretmenler, eşlerinin emeklilik tarihinden sonraki 1 yıl ile sınırlı olmak ve bir defaya mahsus olmak üzere ilk yer değiştirme döneminde eşinin ikamet ettiği yere yer değiştirme isteğinde bulunabilir.Eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde eşlerinin emekli olduğunu gösterir belge (emekli olacak TSK mensuplarında buna ilişkin beyan alınacaktır.)  ile eşlerinin ikamet ettiği yere,

(5) Eş durumu özrüne bağlı olarak yapılacak yer değiştirmelerde aranan son iki yıl içinde en az 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilir.(atamaların başvuru süresinin son günü itibarı ile 2 yıla dönük olarak 360 gün sigortalı olması gerekir)

(6) Eşleri sigortalı olarak çalışmakta iken muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmek üzere askere alınanların asker dönüşü sigortalı olarak çalışmaya başlamaları hâlinde özür durumundan yer değişikliği istediklerinde sigortalılık süresinin yeterli olmaması durumunda borçlanılması kaydıyla askerlikte geçen süreleri sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilir.Yani 360 günü tamamlamayan eş eğer askerlikte geçen süresini askerlik borçlanması yaparak sigortalı olma gün şartını tamamlayabilir.

(7) Eşi isteğe bağlı sigortalı olan öğretmenlerin eş durumu nedenleriyle yer değişikliği istekleri bu kapsamda değerlendirilmez.isteğe bağlı sigortalı eşlerin yanına tayin isteyemezsiniz.

(8) Eşi askerde olan öğretmenler, eşinin kamu personeli olarak görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.Özel sektörde çalaışanlar için bu hak geçerli değildir ne yazık ki.

(9) Öğretmenlerin, eşlerinin geçici olarak görevlendirildikleri il ya da ilçelere yer değiştirmeleri yapılmaz. Tek bir istisnası var o da eşiniz üniversitede öğretim görevlisi iken doktora planına dayanarak başka üniversiteye görevlendirilmişse eşinizin geçtiği ile yer değiştirme isteğinde bulunabilirsiniz. buradaki görevlendirmeler 2-4 yıl arası olduğu için meb veya memuriyet sistemindeki görevlendirmelerden ayrı kabul edilmektedir.

(10) Eşleri ,TOBB ve Odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar ile Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar

(11)Eşleri, Milletvekili, belediye başkanı, muhtar, noter, 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışanlar (657 sayılı Kanunun 4/B ve 4/C maddeleri kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar dâhil); 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar; özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışan öğretmenler eş mazerete bağlı yer değiştirme talebinde bulunabilir.

NOT 1: 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli I’deki görevliler ;

 1. Valiler;
 2. Büyükelçiler,
 3. Daimi Temsilciler,
 4. Daimi Delegeler;
 5. Diyanet İşleri Başkanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri;
 6. Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri;
 7. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı

NOT 2: 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli II’deki görevliler ;

 1. Bakan Yardımcıları (Millî Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı dâhil) ,
 2. Müsteşar ve yardımcıları ( Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ve Yardımcıları dahil);
 3. Genel Müdür ve Yardımcıları (Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Genel Sekreteri ve Yardımcısı, Hazine Genel Müdürü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ve Yardımcısı, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma idaresi Başkanı ve Yardımcısı dahil),
 4. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurul Üyeleri ve Genel Sekreteri,
 5. Vakıflar Genel Müdürlüğü İdare Meclis Başkan ve Üyeleri,
 6. Gelir İdaresi Başkanı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları,
 7. Gelir İdaresi Daire Başkanları  ve Vergi Dairesi Başkanları,
 8.  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı ve Başkan Yardımcıları,
 9.  Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkanı ve Başkan Yardımcıları,
 10. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı ve Başkan Yardımcıları,
 11. Devlet Personel Başkanı,
 12. Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreteri,
 13. Bakanlıklardaki Kurul Başkanları ve Üyeleri,
 14. Strateji Geliştirme Başkanları,
 15. Bakanlıkların Rehberlik ve Teftiş, Rehberlik ve Denetim, Denetim Hizmetleri başkanları,Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcıları,Bakanlık Müfettişleri (Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri ve Bankalar Yeminli Murakıpları dahil) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri,Bakanlık Müşavirleri (Millî Savunma Bakanlığı Bakanlık Müşavirleri dâhil)
 16. Birinci Hukuk Müşaviri,
 17. Bakanlık Daire Başkanları,
 18. İl İdare Şube Başkanları,Bölge Müdürleri ve Başmüdürler
 19. Vali Muavini,
 20. Kaymakam,
 21. İl Hukuk İşleri Müdürü,
 22.  Polis Akademisi Başkanı,
 23. İl Emniyet Müdürü çalışanlarıdır.

2017 Eş Durumu Özrü ile ilgili bu makale Eğitimci Yazar Sedat Değer tarafından kaleme alınmıştır. Alıntı yapıldığında isminin belirtilmesi ve kişisel web sitesi www.sedatdeger.com'a aktif link verilmesi rica olunur?

Kaynak: KamuGundemi.com
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@