Son Dakika

Sağlık bakanlığı 2652 hemşire alıyor KPSS 2015

Sağlık bakanlığı 2 bin 652'si hemşire olmak üzere 4 bin 920 personel alıyor kpss ile 2015 tıklayınız

Sağlık 19.09.2015, 02:29
Sağlık bakanlığı 2652 hemşire alıyor KPSS 2015

   Sağlık bakanlığı kpss ile memur alacak mı? sağlık bakanlığı 2015 KPSS/3 ile 4 bin 900 personel mi alacak? Sağlık bakanlığı 2015 4 bin memur ataması ne zaman? 2015 sağlık bakanlığı ebe atamaları ne zaman? Sağlık Bakanlığı sağlık teknikeri, sağlık memuru, hemşire, psikolog, acil tıp teknikeri mi alıyor? 2015/3 KPSS ile sağlık bakanlığı memur alım ilanları, ortaöğretim, önlisans, lisans düzeyinde kontenjanlar nelerdir? Sağlık bakanlığına ne kadar hemşire alınacak 2015 SB  SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TAŞRA TEŞKİLATINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI

1. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre ortaöğretim, ön lisans, ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

2. Adaylar tercihlerini, 6-12 Ekim 2015 tarihleri arasında, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ÖSYM tarafından ilan edilecek kılavuzda yer alan kurallara göre, şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.Tercih süresi uzatılmayacaktır. KPSS-2015/3 Tercih Kılavuzuna göre yapılacak yerleştirmeye başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

3. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM'ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan (Danıştay 12. Daire Başkanlığının kararı gereğince alt öğrenim düzey(ler)indeki kadroları tercih hakkı bulunan adayların, sınava girdikleri üst öğrenim düzeyinde mezun olamasalar da, tercih ettikleri alt öğrenim düzey(ler)indeki kadroların gerektirdiği alan/programdan tercihlerin ÖSYM'ye internetle gönderildiği gün itibarıyla mezun olmaları gerekmektedir.) mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM'ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmayacaktır.

4. Sağlık Fizikçisi, Odyolog ve Perfüzyonist pozisyonlarında tercih yapmak isteyen adayların 02.10.2015 tarihine kadar mutlak suretle Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapması gerekmektedir. Anılan Başkanlığın 24/07/2014 tarihli duyurusuna istinaden daha önce başvuru yapmış ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvurmalarına gerek yoktur.

5. Yerleştirme sonuçlarının ÖSYM tarafından ilan edilmesini müteakip, adayların göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, istenen belgeler ve diğer bilgiler Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı pozisyonlarına yerleşenler için http://yonetim.sb.gov.tr, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatı pozisyonlarına yerleşenler için http://www.thsk.gov.tr ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu taşra teşkilatı pozisyonlarına yerleşenler için http://www.tkhk.gov.tr internet sayfalarından ayrı ayrı duyurulacaktır.

6. ÖSYM tarafından tercihine yerleştirilenlere Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşları tarafından göreve başlama işlemleri için herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

7. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinde (*) ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinde yer alan hüküm: "...Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler."

(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında yer alan hükümler: "...Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler."

Birim bazında liste için tıklayın.

657 SAYILI KANUNUN 4B MADDESİ KAPSAMINDA İSTİHDAMI PLANLANAN PERSONEL SAYISI

657 SAYILI KANUNUN 4B MADDESİ KAPSAMINDA İSTİHDAMI PLANLANAN PERSONEL SAYISI

POZISYON UNVANIÖĞRENİM DÜZEYİTOPLAM BİYOLOG LİSANS 16 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ LİSANS 11 DİYETİSYEN LİSANS 49 EBE LİSANS 473 ERGOTERAPİST (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) LİSANS 6 FİZYOTERAPİST LİSANS 165 HEMŞİRE LİSANS 1983 ODYOLOG LİSANS 6 PERFÜZYONİST LİSANS 6 PSİKOLOG LİSANS 23 SAĞLIK FİZİKÇİSİ LİSANS 14 SAĞLIK MEMURU TOPLUM SAĞLIĞI LİSANS 99 SOSYAL ÇALIŞMACI LİSANS 25 EBE ORTAÖĞRETİM 34 HEMŞİRE ORTAÖĞRETİM 669 SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ ORTAÖĞRETİM 155 SAĞLIK MEMURU ANESTEZİ TEKNİSYENİ ORTAÖĞRETİM 99 SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ ORTAÖĞRETİM 4 SAĞLIK MEMURU LABORATUVAR TEKNİSYENİ ORTAÖĞRETİM 38 SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ ORTAÖĞRETİM 35 SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER ORTAÖĞRETİM 12 HEMŞİRE ÖNLİSANS 34 SAĞLIK TEKNİKERİ ACİL TIP TEKNİKERİ ÖNLİSANS 177 SAĞLIK TEKNİKERİ ADLİ TIP TEKNİKERİ ÖNLİSANS 5 SAĞLIK TEKNİKERİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERİ ÖNLİSANS 12 SAĞLIK TEKNİKERİ AMELİYATHANE TEKNİKERİ ÖNLİSANS 10 SAĞLIK TEKNİKERİ ANESTEZİ TEKNİKERİ ÖNLİSANS 297 SAĞLIK TEKNİKERİ ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİKERİ ÖNLİSANS 8 SAĞLIK TEKNİKERİ DİŞ PROTEZ TEKNİKERİ ÖNLİSANS 14 SAĞLIK TEKNİKERİ DİYALİZ TEKNİKERİ ÖNLİSANS 14 SAĞLIK TEKNİKERİ ECZANE TEKNİKERİ ÖNLİSANS 8 SAĞLIK TEKNİKERİ ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ TEKNİKERİ ÖNLİSANS 5 SAĞLIK TEKNİKERİ EVDE HASTA BAKIMI TEKNİKERİ ÖNLİSANS 6 SAĞLIK TEKNİKERİ FİZİK TEDAVİ TEKNİKERİ ÖNLİSANS 29 SAĞLIK TEKNİKERİ İŞ VE UĞRAŞI TEKNİKERİ ÖNLİSANS 5 SAĞLIK TEKNİKERİ LABORATUVAR TEKNİKERİ ÖNLİSANS 139 SAĞLIK TEKNİKERİ ODYOMETRİ TEKNİKERİ ÖNLİSANS 31 SAĞLIK TEKNİKERİ PATOLOJİ TEKNİKERİ ÖNLİSANS 13 SAĞLIK TEKNİKERİ PROTEZ/ORTEZ TEKNİKERİ ÖNLİSANS 14 SAĞLIK TEKNİKERİ RADYOLOJİ TEKNİKERİ ÖNLİSANS 136 SAĞLIK TEKNİKERİ RADYOTERAPİ TEKNİKERİ ÖNLİSANS 5 SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETER ÖNLİSANS 28 SAĞLIK TEKNİKERİ YAŞLI BAKIM TEKNİKERİ ÖNLİSANS 8 TOPLAM4920

Kaynak: MebPersonel

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Sözleşmeli Personelin kadroya geçirilmesini doğru buluyor musunuz?
Namaz Vakti 24 Ocak 2020
İmsak 06:29
Güneş 07:56
Öğle 13:06
İkindi 15:42
Akşam 18:05
Yatsı 19:27
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Başakşehir 18 36
3. Trabzonspor 18 35
4. Fenerbahçe 18 34
5. Alanyaspor 18 32
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 18 24
11. Çaykur Rizespor 18 23
12. Denizlispor 18 22
13. Gençlerbirliği 18 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 18 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 18 31
3. Bursaspor 18 30
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Keçiörengücü 18 28
6. Ümraniye 18 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 18 27
9. Altay 18 24
10. Balıkesirspor 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 18 16
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 23 67
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 24 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 23 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Barcelona 20 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 20 31
7. Valencia 20 31
8. Athletic Bilbao 20 30
9. Villarreal 20 28
10. Granada 20 27
11. Real Betis 20 27
12. Levante 20 26
13. Osasuna 20 25
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 20 14
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@