Sağlık bakanlığı 2652 hemşire alıyor KPSS 2015

Sağlık bakanlığı 2 bin 652'si hemşire olmak üzere 4 bin 920 personel alıyor kpss ile 2015 tıklayınız

Sağlık 19.09.2015, 02:29
Sağlık bakanlığı 2652 hemşire alıyor KPSS 2015

   Sağlık bakanlığı kpss ile memur alacak mı? sağlık bakanlığı 2015 KPSS/3 ile 4 bin 900 personel mi alacak? Sağlık bakanlığı 2015 4 bin memur ataması ne zaman? 2015 sağlık bakanlığı ebe atamaları ne zaman? Sağlık Bakanlığı sağlık teknikeri, sağlık memuru, hemşire, psikolog, acil tıp teknikeri mi alıyor? 2015/3 KPSS ile sağlık bakanlığı memur alım ilanları, ortaöğretim, önlisans, lisans düzeyinde kontenjanlar nelerdir? Sağlık bakanlığına ne kadar hemşire alınacak 2015 SB  SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TAŞRA TEŞKİLATINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI

1. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre ortaöğretim, ön lisans, ve lisans düzeyleri ayrı olmak üzere sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

2. Adaylar tercihlerini, 6-12 Ekim 2015 tarihleri arasında, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ÖSYM tarafından ilan edilecek kılavuzda yer alan kurallara göre, şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.Tercih süresi uzatılmayacaktır. KPSS-2015/3 Tercih Kılavuzuna göre yapılacak yerleştirmeye başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

3. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM'ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan (Danıştay 12. Daire Başkanlığının kararı gereğince alt öğrenim düzey(ler)indeki kadroları tercih hakkı bulunan adayların, sınava girdikleri üst öğrenim düzeyinde mezun olamasalar da, tercih ettikleri alt öğrenim düzey(ler)indeki kadroların gerektirdiği alan/programdan tercihlerin ÖSYM'ye internetle gönderildiği gün itibarıyla mezun olmaları gerekmektedir.) mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM'ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmayacaktır.

4. Sağlık Fizikçisi, Odyolog ve Perfüzyonist pozisyonlarında tercih yapmak isteyen adayların 02.10.2015 tarihine kadar mutlak suretle Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapması gerekmektedir. Anılan Başkanlığın 24/07/2014 tarihli duyurusuna istinaden daha önce başvuru yapmış ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvurmalarına gerek yoktur.

5. Yerleştirme sonuçlarının ÖSYM tarafından ilan edilmesini müteakip, adayların göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, istenen belgeler ve diğer bilgiler Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı pozisyonlarına yerleşenler için http://yonetim.sb.gov.tr, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatı pozisyonlarına yerleşenler için http://www.thsk.gov.tr ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu taşra teşkilatı pozisyonlarına yerleşenler için http://www.tkhk.gov.tr internet sayfalarından ayrı ayrı duyurulacaktır.

6. ÖSYM tarafından tercihine yerleştirilenlere Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşları tarafından göreve başlama işlemleri için herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

7. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinde (*) ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinde yer alan hüküm: "...Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler."

(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında yer alan hükümler: "...Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler."

Birim bazında liste için tıklayın.

657 SAYILI KANUNUN 4B MADDESİ KAPSAMINDA İSTİHDAMI PLANLANAN PERSONEL SAYISI

657 SAYILI KANUNUN 4B MADDESİ KAPSAMINDA İSTİHDAMI PLANLANAN PERSONEL SAYISI

POZISYON UNVANIÖĞRENİM DÜZEYİTOPLAM BİYOLOG LİSANS 16 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ LİSANS 11 DİYETİSYEN LİSANS 49 EBE LİSANS 473 ERGOTERAPİST (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) LİSANS 6 FİZYOTERAPİST LİSANS 165 HEMŞİRE LİSANS 1983 ODYOLOG LİSANS 6 PERFÜZYONİST LİSANS 6 PSİKOLOG LİSANS 23 SAĞLIK FİZİKÇİSİ LİSANS 14 SAĞLIK MEMURU TOPLUM SAĞLIĞI LİSANS 99 SOSYAL ÇALIŞMACI LİSANS 25 EBE ORTAÖĞRETİM 34 HEMŞİRE ORTAÖĞRETİM 669 SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ ORTAÖĞRETİM 155 SAĞLIK MEMURU ANESTEZİ TEKNİSYENİ ORTAÖĞRETİM 99 SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ ORTAÖĞRETİM 4 SAĞLIK MEMURU LABORATUVAR TEKNİSYENİ ORTAÖĞRETİM 38 SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ ORTAÖĞRETİM 35 SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER ORTAÖĞRETİM 12 HEMŞİRE ÖNLİSANS 34 SAĞLIK TEKNİKERİ ACİL TIP TEKNİKERİ ÖNLİSANS 177 SAĞLIK TEKNİKERİ ADLİ TIP TEKNİKERİ ÖNLİSANS 5 SAĞLIK TEKNİKERİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERİ ÖNLİSANS 12 SAĞLIK TEKNİKERİ AMELİYATHANE TEKNİKERİ ÖNLİSANS 10 SAĞLIK TEKNİKERİ ANESTEZİ TEKNİKERİ ÖNLİSANS 297 SAĞLIK TEKNİKERİ ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİKERİ ÖNLİSANS 8 SAĞLIK TEKNİKERİ DİŞ PROTEZ TEKNİKERİ ÖNLİSANS 14 SAĞLIK TEKNİKERİ DİYALİZ TEKNİKERİ ÖNLİSANS 14 SAĞLIK TEKNİKERİ ECZANE TEKNİKERİ ÖNLİSANS 8 SAĞLIK TEKNİKERİ ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ TEKNİKERİ ÖNLİSANS 5 SAĞLIK TEKNİKERİ EVDE HASTA BAKIMI TEKNİKERİ ÖNLİSANS 6 SAĞLIK TEKNİKERİ FİZİK TEDAVİ TEKNİKERİ ÖNLİSANS 29 SAĞLIK TEKNİKERİ İŞ VE UĞRAŞI TEKNİKERİ ÖNLİSANS 5 SAĞLIK TEKNİKERİ LABORATUVAR TEKNİKERİ ÖNLİSANS 139 SAĞLIK TEKNİKERİ ODYOMETRİ TEKNİKERİ ÖNLİSANS 31 SAĞLIK TEKNİKERİ PATOLOJİ TEKNİKERİ ÖNLİSANS 13 SAĞLIK TEKNİKERİ PROTEZ/ORTEZ TEKNİKERİ ÖNLİSANS 14 SAĞLIK TEKNİKERİ RADYOLOJİ TEKNİKERİ ÖNLİSANS 136 SAĞLIK TEKNİKERİ RADYOTERAPİ TEKNİKERİ ÖNLİSANS 5 SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETER ÖNLİSANS 28 SAĞLIK TEKNİKERİ YAŞLI BAKIM TEKNİKERİ ÖNLİSANS 8 TOPLAM4920

Kaynak: MebPersonel

Yorumlar (0)
Yeni Nesil e-Ticaret:OmniTicaret
APK Dayı'dan hile apk indirebilirsiniz.
Günün Anketi Tümü
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
Üniversiteli İşçilerin Statü Değişikliği Talebini Haklı Buluyor musunuz?
bayan gömlek instax SEO Stratejileri ile Kalıcı Çözümler!

Gelişmelerden Haberdar Olun

@